Fara í efni

Kauptilboð

Skráðu heiti á eigninni eins og það birtist í auglýsingu Ríkiskaupa. Dæmi: Aðalgata 500, 890 Aðalbær
Skráðu fullt nafn einstaklings eða lögaðila, sem gerir tilboð.
Skráðu kennitölu bjóðanda
Skráðu netfang bjóðanda
Skráðu kaupverð í tölustöfum. Dæmi: 1.000.000,- (virðisaukaskattur leggst ekki á viðskipti með fasteignir eða sumarhús).
Skráðu kaupverð í bókstöfum. Dæmi: einmilljónkróna.
Skráðu fyrirkomulag greiðslna, staðgreiðsla og/eða veðbréf. Dæmi: Kaupverð greiðist að fullu við kaupsamning.
Ef enginn dagur er valinn þá gerir seljandi tillögu að afhendingardegi.
Skráðu fyrirvara, ef einhverjir eru, við kauptilboðið. Dæmi: Bjóðandi gerir fyrirvara um fjármögnun innan 20 daga.
Skráðu hér annað sem bjóðandi vill taka fram.
Undirritaður staðfestir að hafa fullt umboð til að senda inn tilboð fyrir hönd lögaðila.

Staðfesting á að tilboðsgjafi hafi kynnt sér auglýsingu Ríkiskaupa á viðkomandi eign og samþykki ástand hennar.
Vinsamlega staðfestu að þú hafir kynnt þér ofangreint.

Tilboð þetta gildir í 10 daga eftir að það hefur verið sent til Ríkiskaupa.

Ríkiskaup áskilja sér rétt til að fara fram á undirritun tilboðsins  á síðari stigum.

Þegar tilboð hefur verið sent fær tengiliður staðfestingarpóst  á netfangið sem gefið var upp. 
Ef staðfestingarpóstur berst ekki vinsamlega hafið samband við Ríkiskaup rikiskaup@rikiskaup.is eða í síma 5301400.