Fara í efni

Innkaupavefur ríkisins

Innkaupavefur ríkisins er tilraunaverkefni sem fjármála- og efnhagsráðuneytið setti á laggirnar  með þeim tilgangi að fá betri yfirsýn yfir öll innkaup ríkisins.  Fjórar stofnanir taka þátt í verkefninu til að byrja með; Kvennaskólinn, Landhelgisgæslan, Tollstjóri og Ríkiskaup.

Þessar stofnanir eru með aðgang að „Vefverslun innkaupastjóra“  og geta gengið frá kaupum á vörum innan rammasamninga eða þeim sem samþykktar hafa verið inn á vöruskrá vefsins. Óskráðar vörur verður einnig hægt að panta með vörubeiðnum. Pantanir sem hafa verið samþykktar skv. fyrirframákveðnu samþykktarferli berast birgjum beint frá vefnum í formi pdf-skjals með tölvupósti. Stefnt er að rafrænum sendingum pantana á síðari stigum.

Á verkefnaskrá í fjármálaáætlun ríkistjórnarinnar fyrir árin 2020-2024 er „Innleiðing á innkaupakerfi fyrir stofnanir A-hluta“. Samkvæmt henni á að ljúka innleiðingu innkaupavefsins hjá öllum stofnunum í A-hluta fyrir árslok 2022. Fjármála- efnahagsráðuneyti, Fjársýsla ríkisins og Ríkiskaup eru ábyrgðaraðilar verkefnisins. Ríkiskaupum hefur verið falið sjá um innkaupavefinn, rekstur hans, tæknilega þjónustu, vöruúrval, verðeftitlit o.fl. og mun njóta aðstoðar Fjársýslunnar og þjónustuaðilans Advania. 

Vefverslunin er í þróun og má búast við að verð geti tekið breytingum í innkaupaferlinu. Umbætur á kerfinu eru í stöðugri vinnslu og því þiggjum við allar ábendingar sem stuðlað geta að betrumbótum kerfisins.

Kennslumyndbönd um innkaupavefinn:

Uppfært 7. nóvember 2022