Fara í efni

Niðurstöður útboða

21495 - Sorphirða og förgun Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur

Dags. 30.08.2021

Eftirfarandi tilboð bárust:

Kubbur ehf.  ISK. 349.357.226 með VSK.
Terra hf.  ISK. 383.628.788 með VSK.
Íslenska gámafélagið ehf.  ISK. 446.374.800 með VSK.

 

Tilboði frá Kubbur ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

21459 - Catering Services for the National Rescue Centre Skogarhlid

 Tilkynning um töku tilboðs

Ágæti viðtakandi
Það tilkynnist hér með að tilboð 6607720229, Múlakaffi ehf
hefur verið valið, tekið og endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1.10.2021

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur
brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan
30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar
sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal
kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og
ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt
stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að
úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins
skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir


Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21258 - Ýmis lyf 51- kviðskilun

Taka tilboðs var sent út 25.05.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð 6202696119, Icepharma hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Eftirfarandi tilboð barst:

Bjóðandi  Heildartilboðsupphæð
Icepharma  65.921.098

21295 - Ýmis lyf 52

Taka tilboðs var sent út 22.03.2021

Tilboð skv. meðfylgjandi excel skjali hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Niðurstaða í útboði  

Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi ISK
Alvogen ehf.   Synthon BV 15.379.980
Artasan  Accord Healthcare 11.365.727
Artasan Sandoz; Novartis 124.448.069
Icepharma Merck 24.425.568
Icepharma Acbcur 7.996.000
Icepharma Biogen 358.671.697
Icepharma Pfizer 54.656.888
Icepharma Bayer 11.067.457
Icepharma CSL Behring 34.176.260
Icepharma Aspen Pharma 7.364.297
Icepharma GE Healthcare 38.559.553
Icepharma Mylan 4.488.278
Teva Pharma Actavis 75.011.032
Williams & Halls W&H 48.883.177
Vistor Sanofi_Vistor 24.221.449
Vistor Octapharma 24.578.713
Vistor Fresenius Kabi 44.021.157
Vistor Vifor 2.442.932
Vistor Novartis 143.680.174
Vistor Novo Nordisk 341.387.860
Vistor Orion 15.780.278
Vistor Janssen 48.027.253
Vistor Pharmacosmos 23.548.579

21087 - Ýmis lyf 49

Taka tilboðs sent út 20.04.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð skv meðfylgjandi excel skjali hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Niðurstaða í útboði 

Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi  Heildartilboðsfjárhæð
Acare ehf                                                       2.585.400    
Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.                                                     54.602.848    
Alvogen ehf                                                       9.858.265    
Artasan                                                     60.646.500    
Artasan                                                     34.183.093    
Icepharma - Merck                                                     10.332.683    
Icepharma - CSL Behring                                                  159.203.308    
Icepharma - Roche                                                  458.367.140    
Icepharma - Pfizer                                                  225.299.353    
Icepharma - Bayer                                                     18.041.540    
Icepharma - AOP ORPHAN                                                     13.661.616    
LYFIS ehf                                                     27.900.000    
Vistor - Novartis                                                  116.137.895    
Vistor - ýmis lyf                                                     60.653.645    
Vistor - Octapharma                                                     29.905.920    
Vistor - GSK                                                     58.990.099    
Vistor - BMS                                                  239.538.326    
Vistor - AstraZeneca                                                     14.066.185    
Vistor - Amgen                                                     76.942.681    
Vistor - GSK                                                     14.878.724    
Vistor - Orion                                                     49.009.380    
Vistor - Astellas                                                  136.237.404    
Vistor - MSD                                                     72.552.126    
Williams & Halls ehf - WH                                                     10.690.000    
Williams & Halls ehf - Biotest                                                  635.992.473    

 

21112 - Ýmis lyf 50

Taka tilboðs sent út 14.04.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð skv meðfylgjandi excel skjali hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Niðurstaða í útboði 

Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi

Heildartilboðsfjárhæð

Vistor

7.342.865

Icepharma

18.346.655

Vistor

65.666.517

Vistor

83.139.530

Vistor

90.624.059

Icepharma

96.927.824

Vistor

99.978.006

Icepharma

129.462.672

Vistor

145.466.920

Icepharma

154.784.212

Vistor

179.449.278

Icepharma

245.298.079

Vistor

274.499.361

 

21323 - Karsnesskoli ‐ Construction of a school

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð IT00167700301, Rizzani de Eccher S.p.A.
hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21308 - FA - Electronic Signatures

Það tilkynnist hér með að tilboð frá neðanggreindum seljendum hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
5902697199, Advania 301549834, Dokobit, UAB 5403172080, Taktikal ehf
Samningur kemur til framkvæmda 11.08.2021

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21502 - Acceptance of tender in ITT 21502 Steel sheet piling for IRCA 2021

Dear recipient
You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Guðmundur
Arason regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between
the parties has been reached. That tender was considered to be the most economically
advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the
award criteria of the Invitation to tender.
Tenderers were notified by email dated 27.07.2021 that a tender from Guðmundur Arason had
been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of
tender until a tender is accepted.

Ríkiskaup thanks you for your participation.

21431-  Automate liquid handling based sample pipetting robot

Dear recipient

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from 5566170022,
Tecan Nordic AB
regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the
parties has been reached. That tender was considered to be the most economically
advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the
award criteria of the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated July 7th. 2021 that a tender from Tecan Nordic AB had
been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of
tender until a tender is accepted.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21466 - Ipad Devices for School System in Hafnarfjörður Municipality in Iceland

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð 6703082430, Skakkiturn ehf.
hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 9.júlí sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Skakkturns ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21358 - Report for future healthcare services of Landspítali

Dear recipient

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from McKinsey in the
above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has
been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous for the
purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the
Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated July 8 that a tender from McKinsey had been
selected and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of
tender until a tender is accepted.

Remedies:

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement
Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be
referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the
date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act
which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of contract
must be referred to the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the
same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six
months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be
found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is
charged for each complaint.

A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision,
action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the
complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and
argumentation. Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the
PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible.

An English translation of the PPA may be found at:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ec4a126d-8818-11e7-9419-

Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on
the website of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs:
https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinber-innkaup/kaerunefndutbodsmala/

The email address of the Public Procurement Complaints Commission is knu@yfirskattanefnd.is
and telephone number is +354 575 8700.

Ríkiskaup thanks you for your participation.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21357 - Earthworks for the new laboratory building of the university hospital in Reykjavik, Iceland.

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð 5009071770, Háfell ehf hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda þegar í stað.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 2. júli sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Háfells ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21120 - Waste management Hveragerði ‐ Collection and recycling

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Íslenska gámafélaginu hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 05.07.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Íslenska gámafélaginu og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21456 - Earth reinforcement system for avalanche defenses Seyðisfjörður


Dear recipient

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Reinforced
Earth Company regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding
agreement between the parties has been reached. That tender was considered to be the most
economically advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender
specifications and the award criteria of the Invitation to tender.
Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement
Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be
referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the
date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act
which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of contract
must be referred to the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the
same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six
months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be
found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is
charged for each complaint.

A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision,
action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the
complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and
argumentation. Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the
PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21467 - Uppsetning snjósöfnunargrinda á Flateyri

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Köfunarþjónustunni hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 28.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Köfunarþjónustunni og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21402 - HVE Stykkishólmi, Endurnýjun á hjúkrunarheimili

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Skipavík hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Skipavík og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21400 - Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs Kirkjubæjarklaustri

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Húsdeild hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 24.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Húsdeild og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21407 - skólaakstur Norðurþing - niðurstaða útboðs

Það tilkynnist hér með að eftirfarandi tilboð hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Leið 1 - Kristinn Rúnar Tryggvason, kt. 231267-2739

Leið 2 - Ágústa Ágústdóttir. kt. 110878-5839

Leið 3 - Fjallasyn Runars Oskarssonar, kt. 631092-2259

Leið 4 - Kristinn Rúnar Tryggvason, kt. 231267-2739

Við töku tilboða kemst á bindandi samningur milli aðila og kemur svo til framkvæmda í takt við stundaskrá viðkomandi skóla á komandi skólaári, í ágúst næstkomandi, eða í samráði við kaupanda.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 9. júní sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofintalina bjóðenda og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboða er tilkynnt þar til tilboð eru endanlega samþykkt

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) 

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21438 - Seyðisfjörður - fornleifar

Dags. 15.06.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Anikva ehf, kt. 6706012340 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 04.06.2021sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Anikva ehf, kt. 6706012340 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildirRíkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21422 - Fótstykki fyrir vegstikur

Dags. 15.06.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Stálorka, kt. 6808090890 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 01.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Stálorka, kt. 6808090890 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildirRíkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21383- Burðarlagsefni Vestfjörðum

Dags. 15.06.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Skering ehf. kt. 4405161570 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 01.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Skering ehf. kt. 4405161570 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir


Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21245 - Björgunarskip fyrir Slysavarnarfélagið Landsbjörg

Acceptance of tender in ITT ‐ 21245 ‐ New Ships for the Icelandic Association for Search and
Rescue

Dear Tenderer

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Kewa Tec
Aluboat Oy Ab regarding the above specified invitation to tender.
The tender shall be accepted in writing during the period of validity of the tender, and thus a
binding contract shall be established based on the tender documents and on the submitted
tender from the tenderer. A final binding contract shall be established upon the formal signing
of a contract following this invitation to tender.

The tender of Kewa Tec Aluboat Oy Ab was considered to be the most economically
advantageous for the Buyer according to an assessment of the tender specifications and the
award criteria of the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated June 1, 2021, that a tender from Kewa Tec Aluboat Oy
Ab had been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of
selection of tender until a tender is accepted.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement
Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be
referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the
date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act
which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of contract
must be referred to the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the
same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six
months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be
found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is
charged for each complaint.

A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision,
action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the
Page 1/2complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and
argumentation. Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the
PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible.

An English translation of the PPA may be found at:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ec4a126d-8818-11e7-9419-005056bc4d74

Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on
the website of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs:
https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinber-innkaup/kaerunefndutbodsmala/

The email address of the Public Procurement Complaints Commission is knu@yfirskattanefnd.is
and telephone number is +354 575 8700

Ríkiskaup thanks you for your participation.

21241 - Þjóðgarðurinn á Þingvöllum/Verslunar-og veitingarekstur

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð Drífu ehf., kt. 4801730159, Suðurhrauni 10, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 26. maí sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Drífu ehf. og ennfremur að a.m.k. 10 dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildirRíkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21318 - Vátryggingar fyrir Seðlabanka Íslands

Það tilkynnist hér með að tilboð 4410993399, Vörður tryggingar hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 17.5 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Listi yfir valda seljendur og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildirRíkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21347- Mandatory state‐owned vehicle liability insurance

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð 6509091270, Sjóvá hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1.6.2021.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 17.05.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Sjóvá og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar
til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21416 - Drifting snow steel fence ‐ Flateyri, Eyrarfjall

Acceptance of tender in ITT 21416 Drifting snow steel fence ‐ Flateyri, Eyrarfjall

Dear Sir/Madam

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Mair Wilfried
GmbH regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement
between the parties has been reached. That tender was considered to be the most economically
advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the
award criteria of the Invitation to tender.

You were notified of the selection of tenders by email dated 07.05.2021 where it was stated that
the tender from Mair Wilfried GmbH was selected and furthermore that 10 days would pass from
the selection of tender until the tender is finally accepted.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement
Complaints Commission. Article 106 of the Act states: A complaint must be lodged in writing
with the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the date that the
complainant knew, or should have known, of the decision, action or failure to act which he
considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of the contract must be
lodged with the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the same time
limit. A claim for ineffectiveness of the contract can though not be lodged when six months have
expired from the contract award. Further information regarding time limits is in article 106 of the
Icelandic Public Procurement Act. The complainant shall pay a complaints charge amounting to
ISK 150,000 for each complaint.

Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on
the homepage of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs:
https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinber -innkaup/kaerunefndutbodsmala/ (In Icelandic only). The email address of the Public Procurement

Complaints Commission is knu@fjr.is and telephone number is +354 545 9200.

Ríkiskaup thanks you for your participation.

21245 - New ships for the Icelandic Association for Search and Rescue"

It is hereby notified that the following five participants have been selected to take part in an invitation to tender in this tendering process (Competitive Procedure with Negotiations), or a so-called Phase 2, as the most advantageous participation notifications according to the award criteria of the prequalification documents:

Efinor Allais
Trefjar hf.
KewaTec Aluboat Oy AB
Rafnar ehf.
Swede Ship Marine AB

This was announced in a Selection of Participants Notice, dated April 1. The ten-day standstill period lasted from Tuesday the 13th of April, through Thursday the 22nd of April, 2021. No complaint was referred to the Public Procurement Complaints Commission during standstill period. Therefore the aforementioned parties were formally invited to take part in the tender and were granted access to the invitation to tender documents on April 29th.

21404 - HHS, Skólavegur 8 - breytingar á 1. og 3. hæð

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Íslenskum aðalverktökum kt 6601692379 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 28.04.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Íslenskum aðalverktökum og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum.

Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21387 - Installation of avalanche defenses in Siglufjordur

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Köfunarþjónustunni ehf (kt. 4310071180) hefur verið
endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 21.04.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Köfunarþjónustunnar ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21353 -Erlend lögfræðiþjónusta fyrir Bankasýslu ríkisins

14.04.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð 6108190950, White & Case LLP hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22.3.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð þeirra og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna21353 -Erlend lögfræðiþjónusta fyrir Bankasýslu ríkisins

21348 - Lögfræðiþjónusta fyrir Bankasýslu ríkisins

14.04.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð kt. 6108190950, BBA Fjeldco ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22.3.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Listi yfir valda seljendur og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21368 - Steinefni á Vestfjörðum

13.04.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Hólaskarði kt 5310932409 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21331 - Snjóflóðavarnir við Siglufjörð/Avalanche defenses for Siglufjordur

29. 03.2021

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Mair Wilfried
GmbH regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties
has been reached.

That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser
according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to tender.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement Complaints Commission.
Article 106 of the Act states: A complaint must be lodged in writing with the Public Procurement Complaints
Commission within 20 days from the date that the complainant knew, or should have known, of the decision,
action or failure to act which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of
the contract must be lodged with the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the
same time limit. A claim for ineffectiveness of the contract can though not be lodged when six months have
expired from the contract award. Further information regarding time limits is to be found in article 106 of the
Icelandic Public Procurement Act. The complainant shall pay a complaints charge amounting to ISK 150,000 for
each complaint.
Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission

  Ríkiskaup thanks you for your participation.

21320 - Stofnmæling hrygningarþorsks - netarall

Dags. 09.02.2021

Það tilkynnist hér með að eftirfarandi tilboð hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

 • Svæði 1: Skarðsvík ehf.
 • Svæði 3 og 4: Hafnarnes Ver hf.
 • Svæði 5: Sigurður Ólafsson hf.
 • Svæði 6: AGS ehf.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 09.02.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja
ofangreindu tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs
er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21310 Tæming rotþróa fyrir Borgarbyggð

Dags. 18.02.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð Hreinsitækni ehf, kt. 6212932069, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 5. febrúar sl. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Hreinsitækni og ennfremur að a.m.k .tíu dagar skyldu líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Verk samkvæmt samningi skal hefjast þann 1. maí 2021.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21314 Vetrarþjónusta á Dalvík / Winter service at Dalvík

Dags. 11.01.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Steypustöðinni Dalvík ehf, kt. 460597‐2189, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bindandi samningur tekur gildi 11.01.2021.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 29.12.2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Steypustöðin Dalvík ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21242, Ræsting fyrir TR og SMH

Dags. 16.02.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð Daga hf., kt. 460999‐2439 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1.3.2021.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 5. febrúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Daga hf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21217, Ræstingar fyrir HSU Selfossi og Vestmannaeyjum

Dags. 25.01.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð Sólar ehf., kt. 710102‐2360 hefur verið endanlega samþykkt.

Bindandi samningur tekur gildi þann 1. febrúar nk. Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 14. janúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Sólar ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr.

Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr. Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21267, Alþingi – þingmannagátt

Dags. 21.12.2020

Það tilkynnist hér með að tilboð Prógramm, kt. 451207-1050, Urðarhvarfi 6, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 1. desember sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Prógramm og ennfremur að a.m.k. 10 dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) 

Nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildina. 

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21229 - Fatnaður fyrir lögreglu

Dags. 07.12.2020.
Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi  Heildarfjárhæð
Hiss ehf.          93.224.520 kr. 
Vinnuföt ehf.  89.868.504 kr.

Það tilkynnist hér með að tilboð Hiss ehf, kt. 700408-1590, Fosshálsi 1, 110 Reykjavík hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21283- Stofnmæling botnfiska ‐ togararall

Dags. 03.12.2020.

Það tilkynnist hér með að tilboð Síldarvinnslunnar hf kt. 5702697479 hefur verið endanlega samþykkt á NA svæði og tilboð Vinnslustöðvarinnar hf kt. 7002693299 hefur verið samþykkt á S svæði og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21161- Skatturinn og Skattrannsóknarstjóri (SRS)-Leiguhúsnæði

Dags. 30.11.2020.

Tilboð bárust frá:

 • 105 Miðborg
 • Dverghamrar
 • Eik Fasteignafélag
 • Fornubúðir fasteignafélag ehf.
 • GAMMA CAPITAL MANAGEMENT hf.
 • HB 5‐7 ehf.
 • Hringiðan ehf.
 • Íþaka ehf.
 • OS eignir ehf.
 • Óskar Rafnsson ehf.
 • Reginn hf.
 • Reitir fasteignafélag
 • Reykjastræti ehf.
 • S8 ehf.
 • Urriðaholt ehf.

Ákveðið hefur verið að ræða við Íþöku ehf. vegna húsnæðis við Katrínartún 6.

21304- ÁTVR, leiguhúsnæði óskast fyrir Vínbúð

Dags. 30.11.2020.

Þann 10. október 2020 óskaði Ríkiskaup f.h. Vínbúðarinnar eftir að taka á leigu húsnæði fyrir vínbúð í Reykjavík.

Ákveðið hefur verið að ræða við Eik fasteignafélag um áframhaldandi leigu á húsnæði við Borgartún.

Leiga á grundvelli auglýsingarinnar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. liður 1. mgr. 11. gr.

20855 -C‐band Weather Radars

Date 11. nov.2020.

Acceptance of tender in ITT No. 20855 C‐band Weather Radars.

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from LEONARDO Germany GmbH regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to tender.

21230 -Forval – Alþingi, nýbygging - Uppsteypa og fullnaðarfrágangur

Dags. 12.10.2020.

Tilboð eftir yfirferð voru eftirfarandi:

Nr.

Bjóðandi

Tilboð við opnun

Hlutfall af kostnaðar-áætlun

Tilboð eftir
yfirferð

Hlutfall af kostnaðar-áætlun

 

 

Verk A

Verk B

Verk A

Verk A

Verk B

Verk A

1.

ÞG verktakar ehf.

3.047.032.626

3.327.158.429

93,18%

3.074.196.127

3.340.725.282

94,01%

2.

Ístak hf.

3.066.270.625

3.359.318.174

93,77%

3.109.864.604

3.373.804.492

95,10%

3.

Eykt ehf.

3.897.277.130

4.267.244.575

119,18%

3.921.873.779

4.281.275.677

119,93%

4.

Rizzani de Eccher S.p.A. ehf.

4.030.076.362

4.423.664.337

123,24%

4.059.857.002

4.436.948.670

124,15%

 Kostnaðaráætlun FSR: 3.270.030.787 kr. 

 Framkvæmdasýsla ríkisins kynnti bjóðendum með tölvupósti þann 28. september 2020 að ákveðið hefði verið að velja tilboð ÞG verktaka ehf. í verk B. Verkkaupi hefur því staðfest töku tilboðs ÞG verktaka ehf. í verk B og er þar með kominn á bindandi verksamningur um verkið.

Framkvæmdasýsla ríkisins þakkar ykkur fyrir þátttöku í útboðinu.

21068 -Forval – Uppsteypa meðferðarkjarna

Dags. 05.10.2020.

Nafn bjóðanda  Heildartilboðsfjárhæð án VSK.
Eykt  8.687.513.317 kr.
Rizzani de Eccher S.p.A. 8.728.083.840 kr.
ÍSTAK HF.  10.372.866.483 kr.
Íslenskir aðalverktakar hf.  12.391.331.160 kr.

Það tilkynnist hér með að tilboð Eyktar hf. hefur verið endanlega samþykkt og gengið yrði til samninga við Eykt hf.

21140 - Vörubifreið fyrir Höfn fyrir Vegagerðina

Dags. 15.04.2020.

Þrjú tilboð bárust og þau eru eftirfarandi;

Bjóðandi Heildartilboðsfjárhæð
Bílaumboðið Askja ehf.  25.568.000 ISK.
Klettur-sala og þjónusta  26.598.000 ISK.
Kraftur hf.  25.990.000 ISK.

 Það tilkynnist hér með að tilboð frá Bílaumboðinu Askja, kt. 450704-2290 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21163 - Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi

Dags. 03.06.2020.

Nafn bjóðanda Heildartilboðsfjárhæð með VSK.  í ISK.
Húsheild ehf.  420.695.939
Þingvangur ehf.  487.266.537
Ístak hf. 487.752.434
Vidskiptavit ehf. 499.999.999
Spennt ehf. 525.734.155
Framkvæmdafélagið Arnarhvoll  527.293.080

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Húsheild ehf., kt. 6401070300, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21225 - Skaftafell, Fráveitumál. Jarðvinna og fráveita

Dags. 13.07.2020.

Tilboð bárust frá:

Bjóðandi  Tilboðsfjárhæð
Ístak hf. 90.945.476,‐

Það tilkynnist hér með að öllum tilboðum var hafnað.

21178 - Skaftafell, búnaður í fráveitu

Dags. 29.05.2020.

Eftirfarandi tilboð bárust: 

Bjóðandi Heildartilboðsfjárhæð, ISK.
Bólholt 82.688.582 
Iðnver  39.198.512
Varma og Vélaverk 57.000.000

 Það tilkynnist hér með að tilboð frá Varma og Vélaverk ehf., kt. 691298-2139, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21257 - Gerð kynningarefnis fyrir svokallaðan Laugavegsreit

Dags. 06.07.2020

Tilboð bárust frá:

 •  Efla ehf.
 • Sahara ehf. 

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Eflu hf., kt. 621079-0189, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21227 - Merkigerði 9 Akranes, endurnýjun þaks

Dags. 10.08.2020.

Nafn bjóðanda

Heildartilboðsverð í ISK. með vsk.
GS Import ehf. 43.255.531,00
Sérfag ehf. 44.035.500,00
K16 ehf. 49.730.000,00
Magnús og Steingrímur ehf. 57.614.150,00

  Það tilkynnist hér með að tilboð frá K16 ehf., kt. 700106-1360, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21211 - HVE, HG Ólafsvík; endurnýjun þaks, málning og viðgerðir utanhúss 

Dags. 20.08.2020.

Tilboð frá: K16 ehf.
Tilboð í ISK. með VSK.: 96.842.600 kr

Það tilkynnist hér með að tilboð frá K16 ehf., kt. 700106-1360, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21210 - Endurnýjun að hluta A og B deilda í C-álmu

Dags. 14.08.2020.

Eftirfarandi tilboð bárust: 

Bjóðandi Tilboðsfjárhæð
E. Sigurðsson ehf.

99.471.323,-

Ístak hf. 121.333.183,‐
Skagaver ehf. 93.749.045,‐

Það tilkynnist hér með að öllum tilboðum var hafnað.

21042 - Frágangur vikurnámu við Búrfell

Dags. 13.07.2020.

Tilboð bárust frá:

 • Jarðefnaiðnaður ehf.
 • Alefli ehf.
 • BM-Vallá

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Jarðefnaiðnaði ehf., kt. 510877-0209, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21228 - Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi (FVA), utanhússviðgerðir

Dags. 02.09.2020.

Tilboð bárust frá eftirtöldum:

Nafn bjóðanda Heildartilboðsverð í ISK. með vsk.
Sérfag ehf. 58.555.300,00
GS Import ehf. 62.427.098,00
K16 ehf. 74.860.000,00
Magnús og Steingrímur ehf. 90.050.100,00

 Það tilkynnist hér með að tilboð frá GS Import ehf., kt. 580411-0880, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21243 - HVE Stykkishólmi, endurbætur 2. áfangi

Dags. 17.09.2020.

Tilboð bárust frá eftirtöldum:

Bjóðandi Fjárhæð
Skipavík      132.056.568 kr.
Þ.B Borg ehf.  132.718.256 kr.

Framkvæmdasýsla ríkisins og Ríkiseignir kynntu bjóðendum með tölvupósti þann 11. september 2020 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Skipavíkur ehf.

Engar athugasemdir hafa borist frá bjóðendum og hefur því verkkaupi staðfest töku tilboðs Skipavíkur ehf. í verkið og er þar með kominn bindandi verksamningur.

Framkvæmdasýsla ríkisins og Ríkiseignir þakka fyrir þátttökuna í útboðinu.

21069 - Cleaning for the Primary Health Care of the Capital Area in Iceland (Ræsting fyrir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins)

Dags. 21.09.2020. Eftirfarandi tilboð bárust í A‐ og B‐hluta:

   Tilboð í A-hluta Tilboð  í B-hluta
Iclean ehf. 33.883.416 12.141.792
Dagar hf.  40.050.188 6.729.481
Hreint ehf. 46.435.615 9.250.854
Sólar ehf. 53.995.277 10.874.486

Hér með tilkynnist hér að í ofangreindu útboði hafa eftirfarandi tilboð verið endanlega samþykkt og kominn er á bindandi samningur.

 • Tilboð frá Iclean ehf., kt. 5609151360 í A‐hluta 
 • Tilboð frá Dögum hf., kt 4609992439 í B‐hluta

21203 - Road salt

Dags  11.09.2020.

Nafn Bjóðanda  Flokkur 1.
Salt afgreitt úr birgðastöð á
dreifitæki og við birgðaskemmur (ABCD)
Flokkur 2.
Salt afgreitt á hafnir (E)
MarSalt / Marlýsi 249.005.600,00 82.425.800,00
Íslenska gámafélagið ehf.  283.548.800,00  87.200.000,00
Saltkaup ehf.  301.694.500,00 92.263.050,00
GAR Invest ehf.  429.700.000,00  111.725.000,00

 

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Íslenska gámafélaginu, kt. 470596‐2289 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

21220 - Tryggingar fyrir varðskipið Þór fyrir Landhelgisgæslu Íslands

Eftirfarandi tilboð bárust:

 • Sjóvá ‐ 89.828 EUR.
 • Tryggingamiðstöðin hf. ‐ 129.000 EUR.

Tilboð Sjóvár ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

21223 - Ræsting Skógarhlíð 14 Landhelgisgæslan

Tilboð bárust frá eftirtöldum aðilum:

Bjóðandi Tilboðsfjárhæð
Dagar hf. 2.786.371
Hreint ehf. 2.546.632
Skipholt27 ehf. 8.655.948
Sólar ehf. 2.520.804

Tilboð Sólar ehf., kt. 7101022360 hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

21126 - Seðlabanki Íslands - Innanhússbreytingar

Niðurstaða ofangreinds útboðs liggur nú fyrir.
Eftirfarandi tilboð bárust.

Bjóðandi  Heildartilboðsfjárhæð kr. m/vsk.
Ístak hf. 213.647.085
K16 ehf.  206.795.534
E. Sigurðsson ehf. 208.091.240
Sérverk ehf.  198.607.603
Þingvangur ehf.  309.020.853
Jakobssynir ehf.  159.830.563
Vidskiptavit ehf.  185.231.726
Framkvæmdafélagið Arnarhvoll  209.336.514
Kostnaðaráætlun kaupanda  199.704.455

Tilboði frá Sérverk ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

20997 - Yfirferð séruppdrátta meðferðakjarna

Niðurstaða ofangreinds útboðs liggur nú fyrir.

Eftirfarandi tilboð bárust í verkið:

 •  Ferill Verkfræðistofa kr. 78.955.300 án vsk.
 • Hnit verkfræðistofa hf. kr. 85.413.100 án vsk.
 • Frumherji hf. kr. 50.196.000 án vsk.
 • Efla hf. kr. 34.780.000 án vsk.
 • Verkís kr. 13.818.000 án vsk.

Kostnaðaráætlun kr. 125.273.659 án vsk.

 NLSH ohf. kynnti bjóðendum með bréfi þessu þann 20. júní 2020 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Eflu hf.

Verkkaupi hefur því staðfest töku tilboðs Eflu hf. í verkið og er þar með kominn á bindandi verksamningur. 

21187 - Bygging nr. 831 á Keflavíkurflugvelli. Endurbætur og lyftuhús

Það tilkynnist hér með að tilboð Viðskiptavit ehf., kt. 4502071010, hefur verið endanlega samþykkt og er því heimilt að ganga til samninga við fyrirtækið. 
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 15. júní 2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Viðskiptavits ehf. og ennfremur að a.m.k. fimm dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

21127 – Samskiptakerfi fyrir jarðgöng


Það tilkynnist hér með að tilboð Rafal ehf., kt. 6112901019, Hringhellu 9, 221 Hafnarfirði hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Tilboð í ofangreindu útboði voru opnuð þann 8. júní sl. og barst eitt tilboð.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr. Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis.

Nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildina.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

20783 – Einkennisfatnaður lögreglu

Það tilkynnist hér með að tilboðum neðangreindra, í eftirfarandi flokkum, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Flokkur Vara Bjóðandi Kennitala
1 Hlífðarfatnaður/regnfatnaður Hiss ehf. 700408-1590
5 Skyrta/bolur undir öryggisvesti Hiss ehf. 700408-1590

Bindandi samningur tekur gildi strax.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 6. mars sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofangreindra og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.  

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21121 - Ræsting fyrir UTN

Tilboð bárust frá eftirfarandi aðilum:

Bjóðandi Heildartilboðsfjárhæð
Hreint ehf. 4.077.109
Dagar hf.  5.625.779
Sólar ehf.  5.794.520

Það tilkynnist hér með að tilboð Hreint ehf., kt. 660184‐0159, hefur verið endanlega samþykkt og verður því gengið frá þjónustusamningi sem tekur gildi þann 1. júní nk.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 12.5. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Hreint ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skyldu líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

Tender in ITT No. 21183 - Destination Iceland 

It is hereby notified that tender from M&C Saatchi Ltd. in the above mentioned Invitation to Tender has been selected the most advantageous tender according to the award criteria of the tender documents.

The three highest scoring valid Tenderers:

• 1st place M&C Saatchi Ltd. 87,17 of 100 points.

• 2nd place Pipar Media 86,35 of 100 points.

• 3rd place Brandenburg 77,38 of 100 points.

Útboð 21033 – Skólaakstur og hópbifreiðaþjónusta 2020-2025 

Það tilkynnist hér með að tilboð GTs ehf. kt. 551010-1200, Fossnes C hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 14. apríl sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð GTs ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

Útboð 20783 – Einkennisfatnaður lögreglu

Það tilkynnist hér með að tilboðum neðangreindra, í eftirfarandi flokkum, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Flokkur

Vara

Bjóðandi

Kennitala 

3

Buxur fyrir innivinnandi lögreglu

Landstjarnan

520172-0179

4

Skyrta

Sjóklæðagerðin

550667-0299

6

Póló bolur

Landstjarnan

520172-0179

7

Jakki/miðlag

Heildverslunin Rún

610284-1089

Bindandi samningur tekur gildi strax.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 6. mars sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofangreindra og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

Útboð 21018 - Þverfagleg teymi fyrir Stafrænt Ísland

Það tilkynnist hér með að tilboðum eftirtalinna hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Sjálfsafgreiðsluteymi

1 Parallel ráðgjöf.

2 Aranja. 

3 Kolibri.

4 Stafrænar lausnir.

5 Deloitte ehf.

6 Advania. 

Vefþjónustuteymi   

1 Programm ehf.   

2 Advania 2.

3 Origo 1.

4 Origo 2. 

5 Fuglar ehf. 2. 

6 Advania.

Vefteymi   

1 Stefna. 

2 Parallel ráðgjöf. 

3 Stafrænar lausnir. 

4 Aranja. 

5 Hugsmiðjan. 

6 Advania 1. 

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 17.3.2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofangreindra og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Útboð 21141 - Gullfoss - Göngustígar og útsýnispallur G og D fyrri hluti

Tilboð bárust frá eftirfarandi aðilum:

Bjóðandi Tilboðsverð
Berg Verktakar 147.770.600,-
Hellur og lagnir ehf.  142.379.650,-
Vörðufell  139.786.941,-

 Ákveðið var að ganga að tilboði frá Vörðufelli ehf.

Samkvæmt 4. mgr. 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum.
Beiðni um slíkan rökstuðning skal bera fram innan 14 daga frá því að bjóðanda var tilkynnt ákvörðun.
Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst, sbr. 5. mgr. 85. gr. OIL.

Framkvæmdasýsla ríkisins og Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

Útboð 21062 - Áburður 2020

Tilboð bárust frá: 

Seljandi Heildartilboðsfjárhæð
Lífland ehf.                    37.697.550 kr.
Skeljungur hf.                    38.042.332 kr.
Sláturfélag Suðurlands                    40.557.780 kr.


Það tilkynnist hér með að tilboð Skeljungs hf. kt. 590269-1740 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 4.3.2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Skeljungs og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

 Netarall 2020 

Rannsókn Hafrannsóknastofnunarinnar á hrygningarslóð þorsks, svokölluðu netarall.

Markmið verkefnis er að safna upplýsingum um aldurs- og lengdar- og þyngdarsamsetningu hrygnandi þorsks, kynþroska, og um vöxt á helstu hrygningarsvæðum þorsks.

Sex bátar voru valdir eftir útboð sem hér segir;

Svæði 1 Breiðafjörður - Skarðsvík ehf. með Magnús SH 205.

Svæði 2 Faxaflói - Útnes ehf. með Saxhamar SH 50.

Svæði 3 Reykjanes ‐ Þrídrangar, Hafnarnes Ver með Friðrik Sigurðsson ÁR 17.

Svæði 4 Þrídrangar ‐ Skeiðarárdjúp, Hafnarnes Ver hf. með Friðrik Sigurðsson ÁR 17.

Svæði 5 Meðallandsbugur ‐Hvítingar - Sigurður Ólafsson ehf. með Sigurður Ólafsson SF 44.

Svæði 6 Norðurland - Geir ehf. með Geir ÞH 150.

Útboð nr. 21065: Sérhæfð akstursþjónusta í Hafnarfirði 2020-2024

Það tilkynnist hér með að tilboð Hópbíla, kt. 430192-2059, Melabraut 18 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 11.2.2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Hópbíla og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Útboð nr. 21031: Ýmis lyf 48

Tilboð bárust frá:

Alls bárust 20 tilboð:

Acare ehf.  8.565.414
Actavis  81.846.357
Alvogen  51.106.170
Artasan / Accord 75.672.733
Artasan / Sandoz  66.993.600
Icepharma / Baxter 10.540.318
Icepharma / CSL Behring  77.066.036
Icepharma / Eli Lilly  3.118.326.399
Icepharma / Mylan  11.022.330
Icepharma / Pfizer  40.139.454
Icepharma / Roche  12.279.493
LYFIS ehf. 53.275.000
Lyfjaver ehf. 98.120.088
Vistor / Amgen  11.718.912
Vistor / Astellas  9.541.600
Vistor / AstraZeneca  23.687.036
Vistor / Merck Sharp & Dohme  16.565.907
Vistor / Sanofi  16.132.003
Vistor /Novartis  114.988.158
Williams & Halls ehf.  179.988.429


Þau tilboð sem nú er tekið er að finna í þessari excel skrá

Útboð nr. 21098: Grassláttur í Keflavíkurhverfi 2020-2022

Eftirfarandi tilboð bárust í ofangreindu útboði:

Bjóðandi Heildarfjárhæð m/vsk.
Hreinir Garðar ehf. 15.371.200 
Garðlist ehf. 13.810.000
Ellert Skúlason ehf. 16.278.888

Ákveðið var að ganga að tilboði frá Garðlist ehf. 

Útboð nr. 21099: Grassláttur í Njarðvíkurhverfi 2020-2022

Eftirfarandi tilboð bárust í ofangreindu útboði:

Bjóðandi  Heildarfjárhæð m/vsk.
Hreinir Garðar ehf. 23.373.800 
Garðlist ehf. 20.476.000 
Ellert Skúlason ehf. 22.610.000 

 Ákveðið var að ganga að tilboði frá Garðlist ehf. 

Útboð nr. 21073 – Tilkynning um töku tilboðs: Stofnmæling botnfiska

Taka tilboðs var send 3.2.2020.

Það tilkynnist hér með að tilboði frá Þorbirni hf. kt. 420369-0429, Hafnargötu 12, 240 Grindavík hefur verið endanlega samþykkt í S-svæði og tilboði frá Ramma hf. kt. 681271-1559, Gránugötu 1-3, 580 Siglufirði í NA-svæði og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 21. janúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð sem bárust frá Þorbirni og Ramma og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

 Útboð nr. 21066 - Tilkynning um töku tilboðs: Raforka ‐ Ferjusiglingar Herjólfur IV

Taka tilboðs var send  21.01.2020.

Það tilkynnist hér með að tilboði HS Orku, kt. 680475‐0169, Orkubraut 3, 240 Grindavík, hefur endanlega verið samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 9. janúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð HS Orku og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Útboð nr. 20627 - Tilkynning um töku tilboðs: Ræsting 2020-2023: Harpa tónlistar og ráðstefnuhús ohf.

Taka tilboðs var send  20.01.2020.

Það tilkynnist hér með að tilboð Daga hf., kt. 460999‐2439 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 9. janúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Daga hf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skyldu líða frá því að ákvörðun um val tilboðs væri tilkynnt þar til tilboð yrði endanlega samþykkt. 

Útboð nr. 20627 - Leiðrétting: Ræsting 2020-2023: Harpa tónlistar og ráðstefnuhús ohf.

Leiðrétt opnunarskýrsla dags. 7.1.2020.
Opnunardagsetning: 3.1.2020 10:15.

Tilboðin sem bárust hafa nú verið yfirfarin og leiðrétt. Að lokinni yfirferð, eru leiðrétt tilboð
eftirfarandi:

Bjóðandi Heildarfjárhæð
Dagar hf. kr. 89.760.157
AÞ‐Þrif ehf. kr. 99.067.347 ‐‐> Leiðrétt: kr. 112.962.115
 Sólar ehf. kr. 126.223.473


Kostnaðaráætlun var kr. 74.570.149.

Ákveðið var að ganga að tilboði frá Dögum hf.

Útboð nr. 21079 - Bóluefni gegn inflúensu í árlegri bólusetningu á Íslandi

Tilboð í  bóluefni gegn inflúensu í árlegri bólusetningu á Íslandi, útboð nr. 21079  voru opnuð  12.12.2019 kl. 13:00.

Tilboð bárust frá eftirfarandi aðilum:

Bjóðandi  Heildarfjárhæð
Vistor hf. kr. 57.260.000
Icepharma Mylan  kr. 73.710.000

Verð gildir 40% af heildarmati.

Ákveðið var að ganga að tilboði frá Vistor.

 Útboð nr. 21050 - Alþingi, nýbygging 2019, jarðvinna. Staðfesting á töku tilboðs

Tilboð í framkvæmdir við Alþingi, nýbygging 2019- jarðvinna, útboð nr. 21050 voru opnuð  22.10.2019 kl 12.00. 

Fjögur tilboð bárust og sjást yfirfarnar niðurstöðutölur tilboðanna á yfirlitinu hér að neðan, ásamt kostnaðaráætlun Framkvæmdasýslu ríkisins.

Bjóðandi Heildarfjárhæð tilboðs  
Urð og Grjót ehf.  50.975.000  68,8%
Eykt ehf. 67.076.232 90,5%
Íslenskir aðalverktakar hf.  77.143.846 104,1%
Ístak hf.  Ógilt  


Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á kr. 74.093.750 með vsk. 100% 

Ákveðið var að ganga að tilboði frá Urð og Grjót ehf. 

 

 

Uppfært 31. ágúst 2021