Fara í efni

Niðurstöður útboða

Niðurstöður útboða birtast nú á https://island.is/s/rikiskaup/nidurstoedur-utboda 

22207 - Aggregates for North Iceland (Blönduós)

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Króksverki ehf. í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22206 - Aggregates for North Iceland (Akureyri)

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Skútaberg ehf í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22205 - Aggregates for West Iceland

Það tilkynnist hér með að tilboð Steypustöðvarinnar námur ehf. í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22210 - Pickup trucks for The Icelandic Road and Coastal Administration (IRCA)

Það tilkynnist hér með að tilboði frá BL ehf í pallbíla venjulega og TK bílar ehf í pallbíla breytta í ofangreindu útboði hefur verið hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 17.04.2024 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboði BL ehf og TK bílar ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22143 - Diagnostic Displays and Remote Reading Station

Það tilkynnist hér með að tilboð RL hf hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 10.04.2024 að ákveðið hefði verið að velja tilboð RL hf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22190 - Patient Controlled Analgesic Infusion pumps

Það tilkynnist hér með að tilboð IcePharma hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 04.04.2024 að ákveðið hefði verið að velja tilboð

IcePharma og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22176 - Neskaupstaður- Earth reinforcement system for avalanche defenses

It is hereby notified that tender from Reinforced Earth Company Limited, Company Registration No. 01171843 in the above mentioned Invitation to Tender has been selected and accepted the most advantageous tender according to the award criteria of the tender documents and therefore a binding agreement between the parties has been reached.

According to Paragraph 3 and 4 of Article 85 of The Icelandic Public Procurement Act, tenderers have the right to a reasoning for rejection of their tender should they send a written request (letter or e-mail) to Ríkiskaup within 14 days from the notification of the decision. Ríkiskaup will reply to the request no later than 15 days after the date of receipt. A selection of tender notification shall be sent to all economic operators that have not been rejected of excluded from the tendering process by a formal decision

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act which he considers a violation of his rights.

A complaint claiming ineffectiveness of contract must be referred to the Public
Procurement Complaints Commission within 30 days from the same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is charged for each complaint. A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision, action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and argumentation.
Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible.

In English translation of the PPA may be found at:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ec4a126d-8818-11e7-9419-
005056bc4d74
Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on the
website of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs:
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=d562b285-9ab2-11e6-9409-005056bc4d74&itemid=e219adb9-4214-11e7-941a-005056bc530c

The email address of the Public Procurement Complaints Commission is knu@yfirskattanefnd.is
and telephone number is +354 575 8700.


Ríkiskaup thanks you for your participation

22166 - Flateyri reconstruction of avalanch protection

Það tilkynnist hér með að tilboð Borgarverks ehf, kt 540672-0279 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22.03.2024 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Borgarverks ehf, kt 540672-0279 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22025 - Urinary Catheters and Urological Consumables

Það tilkynnist hér með að tilboð við neðangreinda aðila hafa verið endanlega samþykkt og er því
kominn á bindandi samningur milli aðila.

Ákveðið er að taka tilboði Icepharma hf. frá framleiðandanum Coloplast í eftirfarandi
vörutöflum/vöruliðum:

 • A1 – Aftöppunarþvagleggir, beinn endi, einkunn fyrir verð er 59,95 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 99,95 stig af 100 mögulegum.
 • A2 – Aftöppunarþvagleggir, boginn endi, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • A3 – Fyrirferðaminni aftöppunarþvagleggir/vasapakkning, karla, einkunn fyrir verð er 42,8 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 82,8 stig af 100 mögulegum.
 • A4 - Fyrirferðaminni aftöppunarþvagleggir, kvenna, einkunn fyrir verð er 50,1 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 90,1 stig af 100 mögulegum.
 • A5 – Aftöppunarþvagleggir karla, tilbúnir til notkunar, sveigjanlegir, beinn sveigjanlegur endi og breiðari,stífari hluti. Einkunn fyrir verð er 52,5 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 92,5 stig af 100 mögulegum.
 • A6 - Fyrirferðaminni aftöppunarþvagleggir karla/vasapakkning, tilbúnir til notkunar, sveigjanlegir, útdraganlegir, beinn sveigjanlegur endi og breiðari, stífari hluti, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • A7 – Aftöppunarþvagleggir, karla, tilbúnir til notkunar, míkró-göt, beinn endi/kúluendi, einkunn fyrir verð er 49,4 stig og einkunn fyrir gæði er 38 stig, samtals 87,4 stig af 100 mögulegum.
 • A8 - Aftöppunarþvagleggir, ferðasett, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 33 stig, samtals 93 stig af 100 mögulegum.
 • D2 - lína 1, 250-450 ml, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • D2 - lína 3, 700-800 ml, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • D2 - lína 4, 1500 ml, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • D2 - lína 5, marghólfa 600 ml, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 57,5 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 97,5 stig af 100 mögulegum.
 • D2 - lína 6 marghólfa, 600 ml - 800ml, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.

Ákveðið er að taka tilboði Icepharma hf. frá framleiðandanum BD (Bard) í eftirfarandi vörutöflum/vöruliðum:

 • B.2 - Inniliggjandi þvagleggir, mjúkir, boginn endi, 2-rása 4.2 – Þvagleggir, inniliggjandi, mjúkir, boginn endi, 2 rása, einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • C.1 - Inniliggjandi þvagleggir, beinn endi, 3-rása, einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100 mögulegum.

Ákveðið er að taka tilboði Medor ehf. frá framleiðendunum Wellspect í eftirfarandi vörutöflum/vöruliðum:

 • A1 – Aftöppunarþvagleggir, beinn endi, einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • A2 – Aftöppunarþvagleggir, boginn endi, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 59,8 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 99,8 stig af 100 mögulegum.
 • A3 – Fyrirferðaminni aftöppunarþvagleggir/vasapakkning, karla, einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • A4 - Fyrirferðaminni aftöppunarþvagleggir, kvenna, einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • A8 - Aftöppunarþvagleggir, ferðasett, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 56,2 stig og einkunn fyrir gæði er 33 stig, samtals 89,2 stig af 100 mögulegum.
 • A9 - Aftöppunarþvagleggir, yfirborðsmeðhöndlaðir, án vatns, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100
  mögulegum.
 • A10 - Leggir til víkkunar á þvagrás, beinn endi án gata (Dilation Catheters), einkunn fyrir verð er 57,6 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 97,6 stig af 100 mögulegum.

Ákveðið er að taka tilboði Medor ehf. frá framleiðandanum Unoquip í eftirfarandi vörutöflum/vöruliðum:

 • B.4 - Inniliggjandi þvagleggir, latex fríir, boginn endi, 2-rása, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100
  mögulegum.
 • D2 - lína 2, 500 ml, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • D2 - lína 7, 2000 ml, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • F.1 - Þvagsmokkar/Uridom sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 34,4 stig. Samtals 94,4 stig af 100 mögulegum.

Ákveðið er að taka tilboði Fastus ehf. frá framleiðandanum Teleflex í eftirfarandi vörutöflum/vöruliðum:

 • B.3 - Inniliggjandi þvagleggir, latex fríir, beinn endi, 2-rása, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100
  mögulegum.
 • C.2 - Inniliggjandi þvagleggir, latex fríir, beinn endi, 3-rása, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100
  mögulegum.
 • E.1 – Lína 1, Tappi, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • E.1 – Lína 2, Losunarventill, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • E.1 – Lína 4, Festibúnaður án líms, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • E.1 – Lína 5, Festibúnaður m. Lími, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum og einkunn fyrir gæði er 40 stig. Samtals 100 stig af 100 mögulegum.

Ákveðið er að taka tilboði Teva ehf. frá framleiðandanum BBraun í eftirfarandi vörutöflum/vöruliðum:

 • D.1 - Þvagpokar fyrir sjúkrahús, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100 mögulegum.
 • D.3 - Þvagpokar með þvagmæli – Tímasíuresa, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig og einkunn fyrir gæði er 40 stig, samtals 100 stig af 100 mögulegum.

Ákveðið er að taka tilboði Stórkaup ehf. frá framleiðandanum Manfred sauer í eftirfarandi vörutöflum/vöruliðum:

 • E.1 – Lína 3, Klemma, sem var með hæstu einkunn. Einkunn fyrir verð er 60 stig af 60 mögulegum.

Ákveðið var að semja ekki um eftirfarandi vörutöflur/vöruliði á grundvelli þess að boð uppfylltu ekki skalkröfur eða engin gild boð bárust:

 • B.1: Inniliggjandi þvagleggir, mjúkir, beinn endi, 2-rása
 • G.1: Skolsett
 • D2- lína 8 Festingar f. legg/lærapoka

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21727 - Document and process management system for University of Iceland

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Spektra ehf. í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Heildartilboðsfjárhæð nam 33.420.000 ISK án vsk

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21921 - Emptying of septic tanks for Thingeyjarsveit municipality

Það tilkynnist hér með að tilboð Verkval ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 1. maí 2024

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 23.02.2024 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Verkval ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22129 - Various Drugs 67 - Immunoglobulin

Það tilkynnist hér með að tilboð frá tilgreindum bjóðendum í meðfylgjandi skjali hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 15.02.2024 að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá tilgreindum bjóðendum í meðfylgjandi skjali og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Smelltu hér til að sækja Excel skjal með niðurstöðum útboðs 22129

 

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22019 - Cleaning for public body B26

Það tilkynnist hér með að tilboð Sólar ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1. mars 2024

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 31. janúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Sólar ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22059 - FA - Pothole repair material

Það tilkynnist hér með að neðangreindum tilboðum í ofangreindu útboði hafa hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Hluti Bjóðandi

Hluti 1

Colas Ísland ehf
Hluti 2 Colas Ísland ehf
Hluti 3  Malbikunarstöðin Höfð
Hluti 4 Colas Ísland ehf
Hluti 5 Colas Ísland ehf
Hluti 6 Malbikunarstöðin Höfði

 

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 19.01.2024 sl. að ákveðið hefði verið að velja ofangreind tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22158 - Cleaning Service - Ræsting Kjarni 3. Húsnæði Landspítala í Kópavogi

Það tilkynnist hér með að tilboð Iclean ehf hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 05.01.2024 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Iclean ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21978 - TMS devises for the Primary Health Care of the Capital Area.

It is hereby notified that tender from 30272633, MagVenture A/S. in the above mentioned Invitation to Tender has been selected and accepted the most advantageous tender according to the award criteria of the tender documents and therefore a binding agreement between the parties has been reached.

According to Paragraph 3 and 4 of Article 85 of The Icelandic Public Procurement Act, tenderers have the right to a reasoning for rejection of their tender should they send a written request (letter or e-mail) to Ríkiskaup within 14 days from the notification of the decision. Ríkiskaup will reply to the request no later than 15 days after the date of receipt. A selection of tender notification shall be sent to all economic operators that have not been rejected of excluded from the tendering process by a formal decision

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act which he considers a violation of his rights.

A complaint claiming ineffectiveness of contract must be referred to the Public
Procurement Complaints Commission within 30 days from the same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is charged for each complaint. A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision, action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and argumentation.
Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible.

In English translation of the PPA may be found at:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ec4a126d-8818-11e7-9419-
005056bc4d74
Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on the
website of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs:
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=d562b285-9ab2-11e6-9409-005056bc4d74&itemid=e219adb9-4214-11e7-941a-005056bc530c

The email address of the Public Procurement Complaints Commission is knu@yfirskattanefnd.is
and telephone number is +354 575 8700.


Ríkiskaup thanks you for your participation

22132 - Scanning electron microscope

Dear recipient

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from JEOL (Nordic) Aktiebolag regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated 08 January 2024 that a tender from JEOL (Nordic) Aktiebolag had been selected and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of tender until a tender is accepted.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act which he considers a violation of his rights.

A complaint claiming ineffectiveness of contract must be referred to the Public
Procurement Complaints Commission within 30 days from the same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is charged for each complaint. A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision, action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and argumentation.
Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible.

In English translation of the PPA may be found at:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ec4a126d-8818-11e7-9419-
005056bc4d74
Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on the
website of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs:
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=d562b285-9ab2-11e6-9409-005056bc4d74&itemid=e219adb9-4214-11e7-941a-005056bc530c

The email address of the Public Procurement Complaints Commission is knu@yfirskattanefnd.is
and telephone number is +354 575 8700.


Ríkiskaup thanks you for your participation

 

22158 - Cleaning Service - Ræsting Kjarni 3. Húsnæði Landspítala í Kópavogi

Það tilkynnist hér með að tilboð Iclean ehf hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 05.01.2024 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Iclean ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22157 - Cleaning Service - Ræsting Kjarni 2. Rannsóknastofur Landspítala

Það tilkynnist hér með að tilboð Iclean ehf hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 05.01.2024 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Icelan ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22156 - Cleaning Service - Ræsting Kjarni 1. Skrifstofuhúsnæði Landspítala

Það tilkynnist hér með að tilboð Sólar ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 05.01.2024 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Sólar ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22141 - Transportations in Fjarðabygg

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Ís-Travel Austurland ehf í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila á grundvelli útboðsgagna og tilboðs Ís-Travel Austurland ehf.

Samkvæmt 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi þeir um það skriflega beiðni (bréf eða tölvupóstur) til Ríkiskaupa innan 14 daga frá því að bjóðanda var tilkynnt ákvörðun. Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst.

Tilkynningu um val tilboðs og rökstuðning skv. beiðni skal senda öllum fyrirtækjum sem ekki hefur verið hafnað eða vísað frá innkaupaferli með endanlegri ákvörðun.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21988 - FA Groceries

Það tilkynnist hér með að tilboð frá:

Arna ehf, Bananar, CCEP, Ekran, Freyja, Garri, HB heildverslun, Innnes, John Lindsay, Kartöfluverksmiðju Þykkvabæjar, Mata, Mjólkursamsalan, Nói Síríus. Ó.J.&K, Oriens, Penninn, Rekstrarvörur, Sanól/Danól, Stórkaup og Ölgerðin.

Í ofangreindu útboði hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. (Ath: bjóðendur skoða vinsamlegast í hvern hluta tilboðs var samþykkt í útlistun hér fyrir neðan.) Boðin sérverð verða aðgengileg fyrir kaupendur í samanburðartöflu á vefsíðu samnings á næstu dögum.
Samningur kemur til framkvæmda 05.09.2023 Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 23.08.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá
þessum aðilum og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Valdir voru 2-8 stigahæstu birgjar samkvæmt útreikningi í hvern hluta

 • Verð gefin í sérverð í hverjum hluta – 30 % vægi.

Lægsta vegið sérverð, í hverri verðkörfu fyrir sig innan hvers hluta. N = fjöldi umbeðna sérverða.

Stig = lægsta sérverðið / boðið sérverð * (30%/N) fyrir hverja línu. Heildarstig innan hluta er summa allra lína innan hluta

 • Afsláttarprósenta fyrir "allar aðrar vörur" í vöruframboði bjóðanda í viðkomandi hluta - 70 % vægi.

Stig = boðna afsláttarprósent/hæðsta boðna afsláttarprósent * 70%

Hluti 1 - Mjólkurvörur og smjör

Bjóðandi Val  Stigafjöldi af 100  % afsláttur í hluta
Arna ehf 0 0%
Ekran ehf 23 5%
Garri ehf 36 10%
Innnes ehf 63 15%
Mjólkursamsalan ehf 15 0%
Sanól/Danól 72 25%

 

Hluti 2 - Egg og eggjavörur 

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 38 5%
Garri ehf 77 15%
Innnes ehf 81 15%
OJK/ÍSAM 70 20%
Sanól/Danól 40 10%
Stórkaup ehf 28 0%

 

Hluti 3 - Matarolíur og feiti

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 66 20%
Garri ehf 77 25%
Innnes ehf 47 15%
OJK/ÍSAM 64 32,22%
Sanól/Danól 66 21%
Stórkaup ehf 97 35%

 

Hluti 4 - Súkkulaði, sykur, sætuefni og konfekt/sælgæti

Bjóðandi

Val

Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 56 20%
Freyja ehf 50 25%
Garri ehf 70 25%
HB heildverslun ehf 34 17%
Innnes ehf 47 15%
Nói Síríus hf 53 25%
Sanól/Danól 85 30%
Stórkaup ehf 92 35%

 

Hluti 5 - Kryddblöndur, kryddlegir, kraftar, sósur, súpur og þrávarnarefni

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta 
Ekran ehf 48 20%
Garri ehf 50 20%
Innnes ehf 50 20%
John Lindsay hf 38 15%
OJK/ÍSAM 70 38,87%
Sanól/Danól 65 30%
Stórkaup ehf 92 35%

 

Hluti 6 - Brauð- og bökunarvörur

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 51 20%
Garri ehf 44 15%
HB heildverslun ehf  34 17%
Innnes ehf  59 20%
John Lindsay hf 30 15%
OJK/ÍSAM 58 27,75%
Sanól/Danól 80 30%
Stórkaup ehf 95 35%

 

Hluti 7 - Tilbúnar matvörur

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 54 20%
Garri ehf 50 15%
HB Heildverslun ehf  Nei 40 20%
Innnes ehf  60 20%
John Lindsay hf  Nei 49 15%
Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar 73 33,7%
Nói Síríus hf 70 35%
OJK/ÍSAM 66 32,82%
Sanól/Danól 85 30%
Stórkaup ehf 99 35%

 

Hluti 8 - Niðursoðið grænmeti og ávextir

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 58 20%
Garri ehf 59 20%
Innnes ehf  51 20%
John Lindsay hf  53 25%
OJK/ÍSAM 69 34,36%
Sanól/Danól  75 30%
Stórkaup ehf 99 35%

 

Hluti 9 - Baunir - ferskar, niðursoðnar og þurrkaðar

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 62 20%
Garri ehf 73 25%
Innnes ehf 66 20%
OJK/ÍSAM 59 29,43%
Sanól/Danól 87 30%
Stórkaup ehf 96 35%

 

Hluti 10 - Drykkjarvörur

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
CCEP ehf 58 25%
Ekran ehf 56 20%
Garri ehf 46 15%
Innnes ehf 49 15%
OJK/ÍSAM 57 28,50%
Sanól/Danól  87 30%
Stórkaup ehf 95 35%
Ölgerðin  51 15%

 

Hluti 11 - Kaffi og te

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
CCEP ehf 61 25%
Ekran ehf Nei 48 20%
Garri ehf  Nie 55 25%
Innnes ehf 66 25%
OJK/ÍSAM 70 36,33%
Penninn 59 22%
Rekstrarvörur  63 22%
Sanól/Danól 81 30%
Stórkaup ehf 91 35%
Ölgerðin 56 20%

 

Hluti 12 - Kornvörur 

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 61 20%
Garri ehf 58 20%
HB heildverslun ehf Nei 34 17%
Innnes ehf 46 15%
John Lindsay hf 67 25%
Nói Síríus hf 70 35%
OJK/ÍSAM 69 34,62%
Sanól/Danól  53 16%
Stórkaup ehf  96 35%

 

Hluti 13 - Hnetur, fræ og þurrkaðir ávextir

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Bananar 87 20%
Ekran ehf  22 5%
Innnes ehf 100 23%
Mata hf 43 10%
Oriens ehf 43 10%

 

Hluti 15 - Frosnir ávextir og ber

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf  69 25%
Garri ehf 95 35%
Innnes ehf 54 20%
OJK/ÍSAM 69 34,36%
Sanól/Danól 70 25%
Stórkaup ehf 99 35%

 

Hluti 16 - Grænmeti - ferskt og þurrkað

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Bananar 0 0%
Ekran ehf 20 5%
Innnes ehf 100 23%
Mata hf 40 10%
Oriens ehf 40 10%

 

Hluti 17 - Grænmeti - frosið

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 71 25%
Garri ehf 92 35%
Innnes ehf 63 20%
OJK/ÍSAM 69 34,36%
Sanól/Danól 78 30%
Stórkaup ehf 99 35%

 

Hluti 18 - Næringadrykkir og vítamín, fæðubótaefni 

Bjóðandi Val Stigafjöldi af 100 % afsláttur í hluta
Ekran ehf 80 20%
Hb heildverslun ehf 68 17%
Innnes ehf 60 15%
Mjólkursamsalan ehf  0 0%
OJK/ÍSAM 80 20%
Sanól/Danól 100 25%

 

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21911 - FA Telephone and telecommunication service

Það tilkynnist hér með að tilboð Hringdu, Nova, Símanum, Sýn hf og TRS ehf hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Í meðfylgjandi töflu sést hvaða birgjar komust inn í hvern hluta 

Hlutar Hringdu Nova Síminn Sýn hf TRS ehf
Hluti 1 Bauð ekki
Hluti 2 Nei Bauð ekki
Hluti 3 Nei
Hluti 4 Nei

 

Samningur kemur til framkvæmda 21.11.2023
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 08.11.2023sl. að ákveðið hefði verið að velja
tilboð Hringdu, Nova, Símanum, Sýn hf og TRS ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því
að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22135 - FA Groceries Fresh Meat and Fish

Það tilkynnist hér með að tilboð:

 • 6011151070, Djúpið Fiskvinnsla
 • 7004043660, Esja Gæðafæði
 • 6604072350, Fiskikóngurinn ehf
 • 6903992379, Hafið fiskverslun ehf.
 • 6710871439, Ísfugl ehf
 • 5812891899, Kjarnafæði hf.
 • 6705932079, Kjöthúsið
 • 450312 1420, Kjötmarkaðurinn
 • 4711032330, Matfugl ehf.
 • 7008120220, Matvex
 • 6605141630, NORA Seafood
 • 6203012560, Norðanfiskur
 • 6509032180, Reykjagarður hf.
 • 5902982399, Síld og fiskur ehf
 • 6006670179, Stjörnugrís

Hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. Samningur kemur til framkvæmda 29.12.2023

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 11.12.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá ofangreindum aðilum og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22134 - Social involvement services for applicants for international protection - Nýtt 

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Rauða krossinum hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 15.11.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Rauða krossinum og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22032 - Measurement of demersal fish - Autumn 2023

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Vinnslustöðinni hf., kt. 700269-3299 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 20. júlí sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Vinnslustöðvarinnar og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22023 - Nýtt Demantshlið

Það tilkynnist hér með að tilboð Sparri ehf, kt. 580396-2169 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 08.11.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Sparri ehf, kt. 580396-2169 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22013- Earth reinforcement system for avalanche defenses - Flateyri 

It is hereby notified that tender from 01171843, Reinforced Earth Company Ltd in the above mentioned Invitation to Tender has been selected and accepted the most
advantageous tender according to the award criteria of the tender documents and therefore a binding agreement between the parties has been reached.

According to Paragraph 3 and 4 of Article 85 of The Icelandic Public Procurement Act, tenderers have the right to a reasoning for rejection of their tender should they send a written request (letter or e-mail) to Ríkiskaup within 14 days from the notification of the decision. Ríkiskaup will reply to the request no later than 15 days after the date of receipt. A selection of tender notification shall be sent to all economic operators that have not been rejected of excluded from the tendering
process by a formal decision.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of contract must be referred to the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six months have passed since the contract award.

Further information regarding time limits is to be found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is charged for each complaint.

A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision, action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and argumentation. Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible

An English translation of the PPA may be found at: https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ec4a126d-8818-11e7-9419-
005056bc4d74 
Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on the website of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs: https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=d562b285-9ab2-11e6-9409-005056bc4d74&itemid=e219adb9-4214-11e7-941a-005056bc530c


The email address of the Public Procurement Complaints Commission is knu@yfirskattanefnd.is and telephone number is +354 575 8700.

Ríkiskaup thanks you for your participation.

 

21999- Patient summary information system for the Directorate of Health of Iceland

Það tilkynnist hér með að tilboð Advania, kt. 590269-7199, Imperio, kt. 570820-0280, KPMG, kt. 590975-0449, Origo, kt. 530292-2079, Prógramm, kt. 451207-1050 og Sensa, kt. 480202-2520 hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 18. september sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofangreindra bjóðenda og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21997- Dynjandi, útsýnispallar

Það tilkynnist hér með að tilboð Brimuxa ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 05.07.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Brimuxa ehf. og ennfremur að a.m.k. fimm dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21931 - Road Salt for IRCA 2023 - 2026 

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Saltkaupum ehf. í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22138 - Mid-range Ultrasound Imaging system - Framework Agreement

Það tilkynnist hér með að tilboð Healthco (GE Healthcare), Icepharma (Siemens/Fujifilm), Inter (Fujifilm/BK Medical), Líftækni (Mindray), MEDOR (Philips) og RL (Canon) hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 11.12.2023 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Healthco (GE Healthcare), Icepharma (Siemens/Fujifilm), Inter (Fujifilm/BK Medical), Líftækni (Mindray), MEDOR (Philips) og RL (Canon) og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22159 - Stofnmæling hrygningarþorsks ,,Netarall 2024”

Það tilkynnist hér með að eftirfarandi tilboð í ofangreindu útboði hafa verið valin og tekin enda metin hagstæðust fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og eru því komnir á bindandi samningar milli aðila.

Svæði Bjóðandi Rök fyrir vali
skv. grein 1.3.1.4 í útboðsgögnum
Svæði 1 Breiðafjörður Skarðsvík ehf Eina tilboði sem stendur eftir á svæðinu því mótbjóðandi var valinn á svæði 2 
Svæði 2 Faxaflói Útnes ehf Eina tilboði sem stendur eftir á svæðinu því mótbjóðandi var valinn á svæði 3 
Svæði 3 Reykjanes - Þrídrangar Þórsnes ehf Hagstæðasta tilboðið og eina tilboði sem stendur eftir á svæðinu því mótbjóðandi var valinn á svæði 4
Svæði 4. Þrídrangar -
Skeiðarárdjúp
Hafnarnes VER hf Eina tilboðið á svæðinu.
Svæði 5. Meðallandsbugur -Hvítingar Sigurður Ólafsson ehf Hagstæðasta tilboðið og eina tilboði sem stendur eftir á svæðinu því mótbjóðandi var valinn á svæði 4
Svæði 6. Norðurland  AGS ehf Hagstæðasta tilboðið

Samkvæmt 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi þeir um það skriflega beiðni (bréf eða tölvupóstur) til Ríkiskaupa innan 14 daga frá því að bjóðanda var tilkynnt ákvörðun. Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst. Tilkynningu um val tilboðs og rökstuðning skv. beiðni skal senda öllum fyrirtækjum sem ekki hefur verið hafnað eða vísað frá innkaupaferli með endanlegri ákvörðun.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=e219adb9-4214-11e7-941a-005056bc530c 

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22120-  FA Transportation

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Hopp Reykjavík ehf (Hopp) 610519-0160, Hreyfill.svf (Hreyfill) 640169-3549, Regndropi ehf (Regndropi) 5808111590 & Taxi Service ehf 650299-2729 í ofangreindu útboði hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila frá og með deginum í dag, 17.11.2023

Í hluta 1: Leigubílaaakstur

 • Hopp
 • Hreyfill
 • Taxi Service


Í hluta 2: Rafskútur og hjól

 • Hopp
 • Regndropi


Í hluta 3: Deilibílar

 • Hopp


Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 07.11.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Hopp Reykjavík ehf (Hopp) 610519-0160, Hreyfill.svf (Hreyfill) 640169-3549, Regndropi ehf (Regndropi) 5808111590 & Taxi Service ehf 650299-2729 og ennfremur að tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Samkvæmt 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi þeir um það skriflega beiðni (bréf eða tölvupóstur) til Ríkiskaupa innan 14 daga frá því að bjóðanda var tilkynnt ákvörðun. Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst. Tilkynningu um val tilboðs og rökstuðning skv. beiðni skal senda öllum fyrirtækjum sem ekki hefur verið hafnað eða vísað frá innkaupaferli með endanlegri ákvörðun.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=e219adb9-4214-11e7-941a-005056bc530c 

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22082- Banquet trolleys

Það tilkynnist hér með að tilboð Fastus ehf hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 06.11.2023 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Fastus ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt

Samkvæmt 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi þeir um það skriflega beiðni (bréf eða tölvupóstur) til Ríkiskaupa innan 14 daga frá því að bjóðanda var tilkynnt ákvörðun. Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst. Tilkynningu um val tilboðs og rökstuðning skv. beiðni skal senda öllum fyrirtækjum sem ekki hefur verið hafnað eða vísað frá innkaupaferli með endanlegri ákvörðun.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21711 - Rammasamningur um rekstrarráðgjöf

Það tilkynnist hér með að tilboð eftirfarandi aðila hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Stjórnun og stefnumótun

 • Impact Consulting ehf
 • Auðnast ehf
 • Intellecta ehf
 • EY
 • ARCUR
 • Peritus Ráðgjöf slf
 • Hoobla ehf
 • PwC
  Móholt ehf
 • Strategía ehf
 • Enor ehf
 • KPMG
 • Analytica ehf
 • Expectus ehf
 • Deloitte ehf
 • Origo

Aðferðir, ferlar, breytingar og uppbygging

 • Impact Consulting ehf
 • Auðnast ehf
 • Intellecta ehf
 • EY
 • ARCUR
 • Peritus Ráðgjöf slf
 • Hoobla ehf
 • PwC
 • Móholt ehf
 • Analytica ehf
 • Strategía ehf
 • Enor ehf
 • KPMG
 • Deloitte ehf
 • Origo

Mannauðsmál og ráðningar

 • Intellecta ehf
 • Auðnast ehf
 • EY
 • Hagvangur ehf
 • PwC
 • ARCUR
 • Peritus Ráðgjöf slf
 • Hoobla ehf
 • Vinnvinn ehf
 • Strategía ehf
 • Enor ehf
 • KPMG
 • Deloitte ehf

Viðskiptaráðgjöf

 • Impact Consulting ehf
 • Auðnast ehf
 • Intellecta ehf
 • 360 Rekstrarráðgjöf ehf
 • EY
 • PwC
 • ARCUR
 • Peritus Ráðgjöf slf
 • Hoobla ehf
 • Móholt ehf
 • Expectus ehf
 • Strategía ehf
 • Enor ehf
 • Analytica ehf
 • KPMG
 • Deloitte ehf

Fjármálaráðgjöf

 • Impact Consulting ehf
 • Intellecta ehf
 • 360 Rekstrarráðgjöf ehf
 • EY
 • PwC
 • ARCUR
 • Hoobla ehf
 • Strategía ehf
 • Enor ehf
 • KPMG
 • Analytica ehf
 • Deloitte ehf

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 27 okt 2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja ofangreind tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22101 - Police vehicles - cargo 4x4

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Hekla hf. í hluta A (millilöng bifreið og í hluta B löng bifreið í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samkvæmt 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi þeir um það skriflega beiðni (bréf eða tölvupóstur) til Ríkiskaupa innan 14 daga frá því að bjóðanda var tilkynnt ákvörðun. Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst. Tilkynningu um val tilboðs og rökstuðning skv. beiðni skal senda öllum fyrirtækjum sem ekki hefur verið hafnað eða vísað frá innkaupaferli með endanlegri ákvörðun.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22035 - Tractor 4x4 (Dráttarvél fyrir Ólafsvík) 

Það tilkynnist hér með að tilboð Aflvéla hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Ríkiskaup annast innkaup á vélunum.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 12.06.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Aflvéla og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22024 - 600 MHz NMR instrument for the Science Institute at the University of Iceland

It is hereby notified that tender from 5565772364, Bruker Nordic AB in the above mentioned Invitation to Tender has been selected and accepted the most
advantageous tender according to the award criteria of the tender documents and therefore a binding agreement between the parties has been reached.

According to Paragraph 3 and 4 of Article 85 of The Icelandic Public Procurement Act, tenderers have the right to a reasoning for rejection of their tender should they send a written request (letter or e-mail) to Ríkiskaup within 14 days from the notification of the decision. Ríkiskaup will reply to the request no later than 15 days after the date of receipt. A selection of tender notification shall be sent to all economic operators that have not been rejected of excluded from the tendering
process by a formal decision.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act which he considers a violation of his rights.

A complaint claiming ineffectiveness of contract must be referred to the Public
Procurement Complaints Commission within 30 days from the same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is charged for each complaint. A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision, action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and argumentation.
Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible.

In English translation of the PPA may be found at:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ec4a126d-8818-11e7-9419-
005056bc4d74
Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on the
website of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs:
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=d562b285-9ab2-11e6-9409-005056bc4d74&itemid=e219adb9-4214-11e7-941a-005056bc530c

The email address of the Public Procurement Complaints Commission is knu@yfirskattanefnd.is
and telephone number is +354 575 8700.


Ríkiskaup thanks you for your participation

 

21972 - Service of Guard rails for IRCA

Það tilkynnist hér með að tilboð Nortek ehf. og Rekverk ehf hafa verið endanlega samþykkt og er því
kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1.1.2024

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 5.10.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja
tilboð Nortek ehf. og Rekverk ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um
val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22088 - Rammasamningur um raforku

Það tilkynnist hér með að tilboð eftirfarandi aðila hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila

 • Orkusalan ehf
 • HS Orka
 • N1
 • Straumlind ehf
 • Orka náttúrunnar
 • Orka heimilanna
 • Atlanstorka ehf

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 23 okt 2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja
ofangreind tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22071 - Stuðlaháls stækkun dreifingarmiðstöðvar ÁTVR

Það tilkynnist hér með að tilboð K16 ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 09.10.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð K16 ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22106 - Accelerated public procurement, school bus driving for Kjósarhrepp

Það tilkynnist hér með að tilboð GJ Bíla ehf. (6007230650) hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 24.08.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð GJ

Bíla ehf. (6007230650) og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22041 - Ýmis lyf 65

Það tilkynnist hér með að tilboð IcePharma og Vistor hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 17.10.2023


Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 06.10.2023 að ákveðið hefði verið að velja tilboð IcePharma og Vistor, í samræmi við lista í Excel skjali sem fylgdi með þeirri tilkynningu, og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð.

Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

22026 - Vertical Storage Lift


Það tilkynnist hér með að tilboð Kardex Norge AS hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 24.08.3023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Kardex Norge AS og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum.
Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

   Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis:
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html


Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

English:

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Kardex Norge AS regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has been reached.
That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated 24.08.2023 that a tender from Kardex Norge AS had been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of tender until a tender is accepted.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of contract must be referred to the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six months have passed since the contract award.

Further information regarding time limits is to be found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is charged for each complaint.
A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision, action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and argumentation.
Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible.

An English translation of the PPA may be found at:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ec4a126d-8818-11e7-9419-

Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on the website of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs:
https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=d562b285-9ab2-11e6-9409-005056bc4d74&itemid=e219adb9-4214-11e7-941a-005056bc530c

The email address of the Public Procurement Complaints Commission is knu@yfirskattanefnd.is and telephone number is +354 575 8700.

Ríkiskaup thanks you for your participation.

 

22040 - Construction of healthcare facility in Akureyri


Það tilkynnist hér með að beiðni um þátttöku frá 6401070300, Húsheild ehf hefur verið samþykkt frá í ofangreindu útboði.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er

   Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis:
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html


Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21934 - Developing healthcare center in Innri Njarðvík as part of a Public-Private Partnership (PPP)

Það tilkynnist hér með að beiðni frá neðangreindum aðilum hefur verið samþykkt.

 • Reginn hf
 • Kaldalón hf.
 • Reykjarstræti hf. (ÞG verktakar efh.)

  Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr
  Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

  Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html


Hér er að finna nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir: https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinberinnkaup/kaerunefnd-utbodsmala/

Netfang kærunefndar útboðsmála er knu@yfirskattanefnd.is og símanúmer nefndarinnar er +354 575 8700

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21925 - Sjúkraflug á Íslandi (Air Ambulance Services in Iceland)

Það tilkynnist hér með að tilboð Norlandair ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1. janúar 2024.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 14.07.2023 sl. að ákveðið hefði verið að
velja tilboð Norlandair ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að
ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

22012 - Meal trolleys - Landspitali University hospital

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Fastus ehf. í matarvagna (Meal-trolleys) frá Temp-Rite teg.
TRG2830N-GN heildarfjárhæð ISK 44.900.000,- hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 14.07.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja
tilboð frá Fastus ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs
er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21883 - RS Þjónusta og ráðgjöf um endurskoðun

Það tilkynnist hér með að tilboð frá eftirfarandi aðilum hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila:

Advant endurskoðun ehf
Deloitte ehf
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Enor ehf
Ey
Gæðaendurskoðun slf
Grant Thornton endurskoðun ehf
KPMG
PwC

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 21 júní 2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja
ofangreind tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

22088 - Alþingi, sérsmíði

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Sýrusson hönnunarhús ehf. í eftirfarandi hlutum hefur verið
valið og tekið, þar sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið
hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi
samningur milli aðila.

21855 - Ástandsskoðun eigna. (Property Evaluation for the Government Property Agency in Iceland)

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Mannvit og Verksýn hafa verið endanlega samþykkt og er því
kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 19 júní 2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Mannvit og Verksýn og ennfremur að a.m.k. fimm dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21831 - Ýmis lyf 62 - Faktor VIII, IX, Nintedanib og Pirfenidonum

Það tilkynnist hér með að tilboð: Icepharma/Bayer, Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Williams & Halls ehf, Vistor hf/Boehringer Ingelheim hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 26.01.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Icepharma/Bayer, Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Williams & Halls ehf, Vistor hf/Boehringer Ingelheim og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Þann 9. mars sl. hafnaði kærunefnd útboðsmála í máli nr. 4/2023 kröfu kæranda um að stöðva innkaupaferli um stundarsakir, sbr. 1. mgr. 110. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup.

Samningur kemur til framkvæmda 9. mars 2023.

21741 - Gamma camera

Það tilkynnist hér með að tilboð HealthCo ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 24.01.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð HealthCo ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.
Þann 2. maí sl. hafnaði kærunefnd útboðsmála kröfu kæranda í máli nr. 7/2023 um að stöðva innkaupaferli um stundarsakir, sbr. 1. mgr. 110. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup.

Samningur kemur til framkvæmda 2. maí 2023.

21977 - Aðalskipulag Dalvíkurbyggða

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Yrki arkitektum hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 07 júní 2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Yrki arkitekta og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

22017 - Front mounted and engine driven snowblower medium

Það tilkynnist hér með að tilboð Kletts- sölu og þjónustu ehf. kt. 4610090420, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Afhending skal fara fram 1. október 2023

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 6. júní sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Kletts- sölu og þjónustu ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21750 - Orri - Hýsing og rekstur

Það tilkynnist hér með að tilboð Advania, kt. 5902697199, merkt Advania ExaCC tilboð v. útboðs
21750 númer 23/12 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli
aðila.

Heildartilboðsfjárhæð nam 1.164.021.656 án vsk. miðað 5 ára samning.

Kostnaðaráætlun nam 1.200 mkr. án vsk. miðað við 5 ár. 

22014 - Wheel loaders for Selfoss

Það tilkynnist hér með að tilboð frá 6312091730, Kraftvélar ehf.

í ofangreindu útboði hefur verið valið enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar.

21742 - Æðaþræðingatæki

Það tilkynnist hér með að tilboði frá Philips / MEDOR - Offer 1 - Interventional Radiology Lab, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 16.05.2023.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 03.05.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilbboð frá Philips / MEDOR - Offer 1 - Interventional Radiology Lab, og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21912 - Götulýsingarstólpar

It is hereby notified that tender from Gnýr in the above mentioned Invitation to Tender has been selected and accepted the most advantageous tender according to the award criteria of the tender documents and therefore a binding agreement between the parties has been reached.

According to Paragraph 3 and 4 of Article 85 of The Icelandic Public Procurement Act, tenderers have the right to a reasoning for rejection of their tender should they send a written request (letter or e-mail) to Ríkiskaup within 14 days from the notification of the decision. Ríkiskaup will reply to the request no later than 15 days after the date of receipt. A selection of tender notification shall be sent to all economic operators that have not been rejected of excluded from the tendering process by a formal decision.

21878 - Service truck for Gardabaer

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Kletti - sölu og þjónustu ehf hefur verið endanlega samþykkt og
er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 21 apríl 2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Kletti og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt
þar til tilboð er endanlega samþykkt

21980 Rafbílar fyrir Landspítala og Lögreglu höfuðborgarsvæðisins

Ágæti viðtakandi.

Það tilkynnist hér með að tilboð frá eftirfarandi bjóðendum í viðkomandi vöruflokka útboðsins hafa verið valin enda tilboðin metin hagstæðust fyrir kaupendur samkvæmt valforsendum útboðslýsingar.

Samkvæmt 1. mgr. 86. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er óheimilt að gera samning í kjölfar ákvörðunar um val tilboðs fyrr en að liðnum tíu daga biðtíma frá deginum eftir að tilkynning skv. 1. og 2. mgr. 85. mgr. telst birt. Biðtími hefst 20.04.2023 og lýkur 02.05.2023. Verði ákvörðun þessi ekki kærð og útboðið stöðvað er heimilt að ganga til samninga frá og með 03.05.2023.

21865b - Hýsing og rekstur fyrir Skagafjörð - II

Það tilkynnist hér með að tilboð 4201032040, Opin kerfi hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. Opin kerfi hlutu
100 stig af 100 mögulegum. Næst bjóðandi hlaut 88,25 stig af 100 mögulegum. Lægsta verð gilti 80%, heildartilboðsfjárhæð nam 1.051.970 kr. og hlutu Opin kerfi 80 stig.
Gefin voru stig fyrir eftirfarandi gæðaþætti og hlutu Opin kerfi 20 stig af 20 stigum mögulegum.

1. Þjónusta - Vottun starfsmanna - 8 stig
2. Reynsla starfsmanna - allt að 6 stig
3. ITIL Ferlar þjónustu - allt að 6 stig

Samningur kemur til framkvæmda Upphafsdagur samnings 

21884 - Pickup Trucks for the Icelandic Road and Coastal Administration (IRCA)

Það tilkynnist hér með að tilboð TK Bíla hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 04 apríl 2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð TK Bíla og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21818 - Air pressure mattresses

Það tilkynnist hér með að tilboð Fastus ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 15.04.2023.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 04.04.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Fastus ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt
þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21829 - Design contest for the Icelandic Museum of Natural History

Það tilkynnist hér með að tillaga frá Kossmann.dejong hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 24.03.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Kossmann.dejong og ennfremur að a.m.k. 10 dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð
er endanlega samþykkt.

21877 - Landgræðslan - Útboð á áburði 

Það tilkynnist hér með að tilboð Skeljungs hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 28.03.2023.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 16.03.2023 að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Skeljungs og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt
þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21976 - Ræsarör úr plasti

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Johann Rönning hf í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið,
þar sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir
kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli
aðila.

Samkvæmt 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi
þeir um það skriflega beiðni (bréf eða tölvupóstur) til Ríkiskaupa innan 14 daga frá því að bjóðanda
var tilkynnt ákvörðun. Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst.
Tilkynningu um val tilboðs og rökstuðning skv. beiðni skal senda öllum fyrirtækjum sem ekki hefur
verið hafnað eða vísað frá innkaupaferli með endanlegri ákvörðun.

21787 - ABIS - for the National Commissioner of the Icelandic Police

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Idemia regarding
the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has been
reached. That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser
according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to
tender; therefore a binding agreement between the parties has been reached.

Tenderers were notified by email dated 2 March 2023 that a tender from Idemia had been selected,
and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of tender until a
tender is accepted. 

21626 - Sameiginlegt útboð á tryggingum fyrir sveitarfélög

Insurance for two municipalities  

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Vátryggingafélagi Íslands kt. 690689-2009 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 3. mars sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Vátryggingafélagi Íslands og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21725 - RS Flugsæti í áætlunarflugi flugfélaga á Íslandsmarkaði 

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Fly Play hf. og Icelandair ehf. hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda frá 14.03.2023.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 01.03.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Fly Play hf. og Icelandair ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21876 - Lögreglubifreiðar

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Brimborg í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar
sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda
samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21861 - Landakot Landspítali - Cleaning Service 

Það tilkynnist hér með að tilboð Iclean ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 13.03.2023.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 28.02.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Iclean ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21863 - Grensás Landspítali - Cleaning Service 

Það tilkynnist hér með að tilboð Sólar ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 13.03.2023.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 28.02.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Sólar ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21789 - Vinnustólar og sérstakir barnastólar.

Það tilkynnist hér með að tilboð Fastus, Mobility, Stoð og Stuðlaberg hafa verið endanlega samþykkt
og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 20.02.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Fastus, Mobility, Stoð og Stuðlaberg
og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.
Samningur kemur til framkvæmda 03.03.2023.

21859 - LHG Endurbætur á byggingu 1776

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Sparra ehf hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 17 feb 2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Sparra ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt

21718 - Quality Manual Solution 

Það tilkynnist hér með að tilboð Origo, solution CCQ – Quality Manual hefur verið endanlega
samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 24.02.2023.

21717 - Bleiur, undirlegg og bindi

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Rekstrarvörum ehf, kt. 580582-0609 og Stórkaup ehf, kt.
600122-2820 hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 09.01.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá
Rekstrarvörum ehf, kt. 580582-0609 og Stórkaup ehf, kt. 600122-2820 og ennfremur að a.m.k.
10 dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega
samþykkt.

21749 - Vegstikur úr plasti

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Samrás og Set Pipes hafa verið endanlega samþykkt og er því
kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 10 feb 2023 að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá
Samrás og Set Pipes og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21844 - Starfsmannafatnaður fyrir heilbrigðisstofnanir

Það tilkynnist hér með að tilboð HejMar AB hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 15.02.2023.

21768 - Hole repair equipment for IRCA 

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Archway Products
Ltd. regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the
parties has been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous
for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of
the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated 1st of February 2023 that a tender from Archway Products
Ltd. had been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of
selection of tender until a tender is accepted. 

21879 - Litla Hraun - byggingastjórn og eftirlit

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Mannviti hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 3.2. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Mannvits og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt
þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

21828 - Endurbætur á Brekkubæjarskóli - verkfræðihönnun

Það tilkynnist hér með að tilboð Verkfræðistofunni Víðsjá ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 31.1. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Verkfræðistofunni Víðsjá ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

21821 - Sameiginleg bifreiðakaup ríkisstofnana

 Það tilkynnist hér með að tilboð Brimborgar í hluta A1 hefur verið endanlega samþykkt og er því
kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 26.1.sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Brimborgar í hluta 1 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

21809 - Closed-System Transfer Device for preparing cytotoxics mixtures 

Það tilkynnist hér með að tilboð MEDOR hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 06.02.2023

21856 - Steam sterilizers for Central sterile service department

Það tilkynnist hér með að tilboð Kemia SF. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 01.02.2023.

21788 - Nýtt hjúkrunarheimili á Höfn í Hornafirði (Byggingastjórn og eftirlit)

Það tilkynnist hér með að tilboð Verkís hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi
samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 17.01.2023 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Verkís og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar
til tilboð er endanlega samþykkt.

21457 - Ökupróf

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Frumherja í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar
sem biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda
samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21784 - Smart Lockers System

Það tilkynnist hér með að tilboð Egilsson ehf hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningurinn kemur til framkvæmda 30.01.2023.

21447 - DPS - Cloud service, hosting and other related services 

Dear recipient,
You are hereby informed that a decision has been taken to accept a request from Imperio, id. 5708200280, regarding the above specified ITP for DPS - Cloud service, hosting and other related services therefore a binding agreement between the parties has been reached.

21858 - Boðaþing 11-13 supervision

Það tilkynnist hér með að tilboð frá VSB verkfræðistofu ehf. í ofangreindu útboði hefur verið valið enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar.

21770 -  Hjúkrunarheimili Ás í Hveragerði (síðara útboðsf.)

Það tilkynnist hér með að umsóknum frá eftirfarandi aðilum Listi yfir valda seljendur í ofangreindu
útboði hafa verið valdir til að taka þátt í lokuðu útboði enda uppfylla þeir valforsendum
útboðslýsingar.
Alverk ehf.
E. Sigurðsson ehf.
Fortis ehf.
GG-Verk ehf.

21739 - Mötuneytið Arnarhvoli

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Furðufiskum ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því
kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 1.2.2023
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 13.1. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Furðufiska ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt

21832 -  CRRT Machines and Consumables 

Það tilkynnist hér með að tilboð Icepharma hf. með tækjabúnað Baxter, af tegundinni PrisMax hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 04.01.2023.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22.12.2022 sl. að ákveðið hefði verið að veljatilboð Icepharma hf. með tækjabúnað Baxter, af tegundinni PrisMax og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21851 - Tunguháls 2 - Endurbætur og stækkun á ketilhúsi

Það tilkynnist hér með að tilboði K16 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi
samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 28.12.2022
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 16.12.2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboði
K16 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til
tilboð er endanlega samþykkt.

21767 - RS Umferðarmerki og tilheyrandi búnaður

Það tilkynnist hér með að eftirfarandi tilboð hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila:

Flokkur 1 - Merki
BBSkilti
Fagform
Skiltagerð Norðurlands
Flokkur 2 - Stólpar
Skiltagerð Norðurlands
Stálorka

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 01 des 2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja ofangreind tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21758 - Tjónamálakerfi fyrir NTÍ


Það tilkynnist hér með að tilboð frá Advania í ofangreindu útboði hefur verið valið og tekið, þar sem
biðtími á ekki við skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gr. OIL, enda tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda
samkvæmt valforsendum útboðslýsingar og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Advania hlaut 72 stig af 72 stigum fyrir verð og 223,3 stig af 250 stigum fyrir gæði. Lokaeinkunn
tilboðs Advania er því 9,14.

Samkvæmt 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi
þeir um það skriflega beiðni (bréf eða tölvupóstur) til Ríkiskaupa innan 14 daga frá því að bjóðanda
var tilkynnt ákvörðun. Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst.

Tilkynningu um val tilboðs og rökstuðning skv. beiðni skal senda öllum fyrirtækjum sem ekki hefur
verið hafnað eða vísað frá innkaupaferli með endanlegri ákvörðun.

21766 - DPS Hýsing og rekstrarþjónusta Árborgar


Það tilkynnist hér með að tilboð TRS ehf., kt. 700895-2549 hefur verið endanlega samþykkt og er því
kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda fyrir hluta I, þann 1. desember 2022, II hluti samnings um
hýsingu tekur gildi 1. júní 2023.

Í vali tilboðs var send heildarstiga tafla sem var ekki rétt fyrir Opn kerfi. Í töflu kom fram að Opin
kerfi hefðu 51,46 heildarstig en fengu í raun 53,96 stig. Niðurstaðan hefur samt sem áður ekki áhrif
á niðurstöðu hagstæðasta tilboðs. Eftirfarandi er því leiðrétt niðurstaða:

21724 - Various Drugs 61 


Það tilkynnist hér með að tilboð Icepharma, Bayer/Icepharma, Icepharma f.h. Pfizer, Icepharma/Roche, Sandoz/Artasan, Vistor og Novartis/Vistor, hafa verið endanlega samþykkt í útboði Ríkiskaupa númer 21724 og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 21.10.2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja framangreind tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21698 - Hönnun á breytingum og viðbyggingum á fangelsinu Litla-Hrauni


Það tilkynnist hér með að tilboði VA arkitekta hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila. 

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 15. október 2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja

tilboð VA arkitekta og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21657 - Endurbætur innanhúss - Seðlabanki Íslands


Það tilkynnist hér með að tilboð frá Íslenskum aðalverktökum ehf. hefur verið endanlega samþykkt
og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 12.10.2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja
tilboð Íslenskra aðalverktaka ehf. og enn fremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun
um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21447 - DPS - Cloud service, hosting and other related services 

Dear recipient,
You are hereby informed that a decision has been taken to accept a request from Opin kerfi hf. regarding the above specified ITP for DPS - Cloud service, hosting and other related services therefore a binding agreement between the parties has been reached.

21734 - Drill rig for IRCA

Dear recipient

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from PTO Tenikk AS
regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the
parties has been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous
for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of
the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated 23. September 2022 that a tender PTO Tenikk AS had been
selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of tender
until a tender is accepted.

21765 - Hosting and distribution of teaching materials MMS


Það tilkynnist hér með að tilboð Egilsson ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 8. september sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Egilsson ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21696 -  Miðlægir netþjónar og gagnageymslur fyrir RÚV


Það tilkynnist hér með að tilboð Endor ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda við tilkynningu um töku tilboðs.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 9. september sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Endor og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21762 - LSH Dalbraut 12 (BUGL) - Endurnýjun A-álmu

Það tilkynnist hér með að tilboð Kappa ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 1. september sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Kappa efh. og ennfremur að a.m.k. fimm dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21684 - Ræsarör spíralvafin- Helical Corrugated zinc coated SteelPipes

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Atlantic, Atlantic
Industries Limited regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the
parties has been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous
for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of
the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated 25. August 2022 that a tender from Atlantic,
Atlantic Industries Limited tenderers had been selected, and that at least ten days should pass from
the date of notification of selection of tender until a tender is accepted.

21716 - Fire engine for the municipality of Vesturbyggd


Það tilkynnist hér með að tilboð Moto Trucks hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 10.08.2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Moto Truck og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

 21671 - RS Eldsneyti og olíur fyrir ökutæki og vélar


Það tilkynnist hér með að tilboð frá Atlantsolía ehf., N1, Olíuverzlun Íslands ehf. og Skeljungur hf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 01.09.2022

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 12.8.2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Atlantsolía ehf., N1, Olíuverzlun Íslands ehf. og Skeljungur hf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21748 - Skýrsla um framtíð fiskeldis á Íslandi fyrir matvælaráðuneytið

Það tilkynnist hér með að tilboði frá Boston Consulting Group Nordic hefur endanlega verið samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 28.07.2022. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Boston Consulting Group Nordic og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21705 - Elevators for the Psychiatric Department of Landspítali

Það tilkynnist hér með að tilboði frá KONE ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 19.07.2022.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 08.07.2022. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð KONE ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21723 - Lunch meals for primary schools in Fjardarbyggd


Það tilkynnist hér með að tilboð Fjarðaveitinga ehf. hefur verið endanlega samþykkt.
Samningur kemur til framkvæmda 01.08.2022.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 12.07. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Fjarðaveitinga og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21649 - Skólaakstur í Borgarbyggð

Það tilkynnist hér með að tilboðum frá eftirtöldum aðilum hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

 • Ben og félagar
 • Sigurbjörn Jóhann Garðarsson
 • Dagleið ehf.
 • Siggi Steina Gulla ehf.
 • Bifreiðaverkstæði Borgarfjarðar ehf

Samningur kemur til framkvæmda 1. ágúst 2022

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 05.07.2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofantalinna aðila og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

 

21679 - Spjaldtölvur og hulstur fyrir Garðabæ

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Skakkaturni ehf. í ofangreindu útboði hefur verið valið enda
tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar.

Skv. 2. tl. 2. mgr. 86. gildir biðtími skv. 1. mgr. ekki við gerð samnings þar sem endanlega liggur fyrir
að aðeins einn bjóðandi eða þátttakandi er fyrir hendi.


21677 - Ýmis Lyf 59

Það tilkynnist hér með að tilboð frá aðilum í meðfylgjandi excel skjali í ofangreindu tilboði hefur
verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 29.06.2022 að ákveðið hefði verið að velja
meðfylgjandi tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21688 - Ýmis Lyf 60

Það tilkynnist hér með að tilboðum frá seljendum hefur verið endanlega
samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 29.06.2022.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 15. júní sl. að ákveðið hefði verið að velja meðfylgjandi
tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar
til tilboð er endanlega samþykkt.

21149 - Surgical Laparoscopy - 4K and 3D

Það tilkynnist hér með að tilboð Icepharma hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Samningur kemur til framkvæmda 21.06.2022.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 08.06.2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Icepharma og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21435 Sumarhús Fjölbrautaskólans á Suðurnesjum 2022

Tilboð í sumarhús Fjölbrautaskólans á Suðurnesjum voru opnuð fimmtudaginn 19. maí 2022.

Alls bárust 15 tilboð í eignina.

Ákveðið var að ganga að kauptilboði hæstbjóðanda kr. 14.150.000,- 

21743 Sumarhús Vermenntaskólans á Akureyri 2022

Tilboð í sumarhús Verkmenntaskólans á Akureyri voru opnuð þriðjudaginn 7. júní 2022.

Alls bárust 17 tilboð í eignina.

Ákveðið var að ganga að kauptilboði hæstbjóðanda kr. 22.300.000,-

21367 - Sand, salt and brine spreaders for IRCA 

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Aflvélum hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 24 maí 2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Aflvélum og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21683 - Maintenance for Icelandic Coast Guard vessel Freyja

Dear recipient

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from 921956533, GMC Yard AS regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to tender.

21689 - In vivo laboratory animal imaging system for University of Iceland

It is hereby notified that tender from MILabs in the above mentioned Invitation to tender has been
selected and accepted according to the award criteria of the tender documents and therefore a
binding agreement between the parties has been reached.

According to Paragraph 3 and 4 of Article 85 of The Icelandic Public Procurement Act, tenderers
have the right to a reasoning for rejection of their tender should they send a written request (letter
or e-mail) to Ríkiskaup within 14 days from the notification of the decision. Ríkiskaup will reply to
the request no later than 15 days after the date of receipt. A selection of tender notification shall
be sent to all economic operators that have not been rejected of excluded from the tendering
process by a formal decision.

21447 - DPS - Cloud service, hosting and other related services

Dear recipient,
You are hereby informed that a decision has been taken to accept the following request regarding the above specified ITP for DPS - Cloud service, hosting and other related services therefore a binding agreement between the parties has been reached.21659 - Landamærakönnun

Það tilkynnist hér með að tilboð 25638670, Epinion hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 10. mars sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Epinion og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21660 - Automated parcel terminals for Iceland Post

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from KEBA Handover Automation GmbH regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated 25th of March 2022. that a tender from KEBA Handover Automation GmbH had been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of tender until a tender is accepted.

21666 - Eftirlit með snjóflóðavörnum á Seyðisfirði - Aldan og Bakkahverfi

Það tilkynnist hér með að tilboð Eflu hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi
samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 17.maí 2022.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 29. apríl 2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Eflu og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til
tilboð er endanlega samþykkt.

21489 - Ræsting HSN


Það tilkynnist hér með að tilboð frá Hreint ehf í ofangreindu útboði hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1.7.2022

Samkvæmt 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi þeir um það skriflega beiðni (bréf eða tölvupóstur) til Ríkiskaupa innan 14 daga frá því að bjóðanda var tilkynnt ákvörðun. Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst. Tilkynningu um val tilboðs og rökstuðning skv. beiðni skal senda öllum fyrirtækjum sem ekki hefur verið hafnað eða vísað frá innkaupaferli með endanlegri ákvörðun.

21588 - Bað- og salernishjálpartæki

 

Það tilkynnist hér með að tilboð frá:

 • Fastus ehf.
 • Mobility ehf.
 • Stoð ehf. stoðtækjasmíði
 • Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf.

  hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 12.04.2022 að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofangreindra og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21663 - GPC/SEC system for the Science Institute at the University of Iceland 

Dear recipient

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Wyatt Technology Europe GmbH regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has been reached.

Tenderers were notified by email dated 13 April 2022 that a tender from Wyatt Technology Europe GmbH had been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of tender until a tender is accepted.

21504 - Static and dynamic simple shear apparatus, with bender elements, for geotechnical laboratory testing 

Dear recipient

It is hereby notified that the tender from Global Digital Systems Ltd in the above mentioned Invitation to Tender has been selected and accepted and therefore a binding agreement between the parties has been reached.

21608 - Sameiginlegt útboð slökkviliðsbíla

Það tilkynnist hér með að eftirfarandi kaupendur hafa samþykkt tilboðið frá Ólafi Gíslasyni & Co ehf:

 • Akranes og Hvalfjarðarsveit
 • Dalvíkurbyggð
 • Fjarðarbyggð
 • Hornafjörður (Brunavarnir Austur-Skaftafellssýslu)
 • Norðurþing • Brunavarnir Árnesssýslu

Vesturbyggð hefur ákveðið að hafna tilboðinu.

Með þessu er tilboðið frá Ólafi Gíslasyni & Co ehf, sem jafnframt var eina tilboðið sem barst í ofangreindu útboði, valið og tekið að undanskilinni Vesturbyggð.

Þar sem biðtími á ekki við skv. 2. mgr. 86. gr. OIL er kominn á bindandi samningur milli aðila.

20672 - Upplýsinga- og skjalastjórnunarkerfi fyrir ráðuneyti og undirstofnanir / Collaboration and Information Management System for the Icelandic Ministries

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Hugvit/GoPro Consulting regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has been reached.

That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to tender. Tenderers were notified by email dated 23rd of March 2022 that a tender from Hugvit had been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of tender until a tender is accepted.

21621 - Ræsting og umsjón hjá Háskólanum á Akureyri

Það tilkynnist hér með að tilboð Daga ehf. kt. 460999-2439 hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1. maí 2022.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 24. mars sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Daga
ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til
tilboð er endanlega samþykkt.

21617 - Ýmis lyf 58 - Sýklalyf 

Það tilkynnist hér með í meðfylgjandi excelskjali: Niðurstöður í útboði nr 21617 Ýmis lyf 58 að tilboðum frá aðilum sem þar koma fram hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 23.3.2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofangreindra aðila og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21614 - Lighting equipment for the National Theater of Iceland / Ljósabúnaður fyrir Þjóðleikhúsið. 

Dear recipient

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Atendi ehf.
regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the
parties has been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous
for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of
the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated 28. February 2022 that a tender from Atendi ehf. List of
selected tenderers had been selected, and that at least ten days should pass from the date of
notification of selection of tender until a tender is accepted.

21643 - Netabátaleiga fyrir Hafrannsóknastofnun


Það tilkynnist hér með að tilboð frá eftirfarandi aðilum hafa verið endanlega samþykkt og er því
kominn á bindandi samningur milli aðila.
Svæði 1 – Breiðarfjörður – Skarðsvík
Svæði 2 – Faxaflói – Útnes
Svæði 3 – Reykjanes – Þrídrangar – Þórsnes
Svæði 4 – Þrídrangar – Skeiðarárdjúp – Hafnarnes VER
Svæði 5 – Meðallandsbugur – Hvítingar – Sigurður Ólafsson
Svæði 6 – Norðurland – Hafborg 

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 28 feb 2022 sl. að ákveðið hefði verið að velja
ofangreind tilboð og ennfremur að a.m.k. fimm dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21581 - FA - Refuse and waste related services 


Það tilkynnist hér með að tilboði Íslenska gámafélagsins ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 20. desember 2021 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Íslenska gámafélagsins ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21596 - Metal 3D Printer for IceTec


It is hereby notified that the tender from Anima in the above mentioned Invitation to tender has
been selected and accepted the most advantageous tender according to the award criteria of the
tender documents and therefore a binding agreement between the parties has been reached.

According to Paragraph 3 and 4 of Article 85 of The Icelandic Public Procurement Act, tenderers
have the right to a reasoning for rejection of their tender should they send a written request (letter
or e-mail) to Ríkiskaup within 14 days from the notification of the decision. Ríkiskaup will reply to
the request no later than 15 days after the date of receipt. A selection of tender notification shall
be sent to all economic operators that have not been rejected of excluded from the tendering
process by a formal decision.

21553 - Tryggingar fyrir RÚV

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð Vátryggingarfélag Íslands hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1.1.2022

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 26.11.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Listi yfir valda seljendur og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt

21480 - Negative Pressure Wound Therapy devices and consumables.

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Medor ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 11.12.2021.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 30.11.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Medor ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21592 - Various drugs 57 HEP C

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Icepharma fh. Gilead í ofangreindu útboði hefur verið valið enda
tilboðið metið hagstæðast fyrir kaupanda samkvæmt valforsendum útboðslýsingar.

Samkvæmt 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum, sendi
þeir um það skriflega beiðni (bréf eða tölvupóstur) til Ríkiskaupa innan 14 daga frá því að bjóðanda
var tilkynnt ákvörðun. Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst.
Tilkynningu um val tilboðs og rökstuðning skv. beiðni skal senda öllum fyrirtækjum sem ekki hefur
verið hafnað eða vísað frá innkaupaferli með endanlegri ákvörðun.

21552 - Waste & Disposal service for Landspítali hospital

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð Terra Umhverfisþjónusta hf. hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 31.11.2021

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 16. 11.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja
tilboð Terra Umhverfisþjónusta hf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun
um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21499 - FA - Microsoft software licenses

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboðum frá Advania Ísland ehf. og Crayon Iceland ehf. í A - hluta
ofangreinds útboðs hafa verið endanlega samþykkt ásamt tilboðum frá Opin kerfi hf., Advania
Ísland ehf., Origo hf. og TRS ehf. í B - hluta ofangreinds útboðs.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 15.9.2021sl. að ákveðið hefði verið að velja ofangreind
tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar
til tilboð er endanlega samþykkt.

21529 - Approved Energy absorbing terminals for Guardrails for IRCA 2021

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð RJR ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þan 4. nóvember sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð RJR
ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til
tilboð er endanlega samþykkt

21277- Surgical drills, accessories and consumables for Landspítali

Dagsetning 8.nóvember 2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð Icepharma hf. / Conmed hefur verið endanlega samþykkt og er því
kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 26.10.2021. sl. að ákveðið hefði verið að velja
tilboð Icepharma hf. / Conmed og ennfremur að a.m.k.tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um
val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21257  Niðurstaða forvals; hönnun á nýbyggingu við Grensásdeild

 - Dags. 4. nóvember 2021.

Hér með tilkynnist að eftirfarandi teymi hafa endanlega verið valin til að taka þátt í lokuðu útboði í kjölfar forvals í ofangreindu útboði:

 1. Lota
 2. THG
 3. Arkþing Nordic
 4. Mannvit
 5. Úti-Inni

Þátttakendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22. október sl. að ákveðið hefði verið að velja ofangreindar þátttökutilkynningar og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val þátttökutilkynninga er tilkynnt þar til valið yrði staðfest.

21430 - Chatbot for Digital Iceland and TR (DPS chatbot)

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Origo regarding
the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has
been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous for the
purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the
Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated 08.10.2021 that a tender from Origo had been selected,
and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of tender until a
tender is accepted.

21328 - Félagsmálaráðuneyti - Barnaverndargátt.

Tilkynning um töku tilboðs.
Tilboð Fugla ehf. fyrir bakendahlutann og Prógramm ehf. fyrir framendahlutann hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda miðvikudaginn 13.10.2021.

21148 - Intraocular lenses and ophthalmic viscoelastic devices.

Það tilkynnist hér með að tilboð í flokk A: Medor ehf og í flokki B: Icepharma hf./Carl ZEISS hafa
verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22.9.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
ofangreindra aðila og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21419 - Innleiðing á snjalllandamærum e. implementation of Smart borders

Dags. 21.09.2021

Eftirfarandi tilboð bárust:

 • Deloitte ehf. 1.835.000 EUR
 • Advania 232.581.000 ISK

Tilboði frá Deloitte hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

21495 - Sorphirða og förgun Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur

Eftirfarandi tilboð bárust:

Kubbur ehf.  ISK. 349.357.226 með VSK.
Terra hf.  ISK. 383.628.788 með VSK.
Íslenska gámafélagið ehf.  ISK. 446.374.800 með VSK.

 

Tilboði frá Kubbur ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

21459 - Catering Services for the National Rescue Centre Skogarhlid

Það tilkynnist hér með að tilboð 6607720229, Múlakaffi ehf
hefur verið valið, tekið og endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1.10.2021

21258 - Ýmis lyf 51- kviðskilun

Taka tilboðs var sent út 25.05.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð 6202696119, Icepharma hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Eftirfarandi tilboð barst:

Bjóðandi  Heildartilboðsupphæð
Icepharma  65.921.098

21295 - Ýmis lyf 52

Taka tilboðs var sent út 22.03.2021

Tilboð skv. meðfylgjandi excel skjali hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Niðurstaða í útboði  

Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi ISK
Alvogen ehf.   Synthon BV 15.379.980
Artasan  Accord Healthcare 11.365.727
Artasan Sandoz; Novartis 124.448.069
Icepharma Merck 24.425.568
Icepharma Acbcur 7.996.000
Icepharma Biogen 358.671.697
Icepharma Pfizer 54.656.888
Icepharma Bayer 11.067.457
Icepharma CSL Behring 34.176.260
Icepharma Aspen Pharma 7.364.297
Icepharma GE Healthcare 38.559.553
Icepharma Mylan 4.488.278
Teva Pharma Actavis 75.011.032
Williams & Halls W&H 48.883.177
Vistor Sanofi_Vistor 24.221.449
Vistor Octapharma 24.578.713
Vistor Fresenius Kabi 44.021.157
Vistor Vifor 2.442.932
Vistor Novartis 143.680.174
Vistor Novo Nordisk 341.387.860
Vistor Orion 15.780.278
Vistor Janssen 48.027.253
Vistor Pharmacosmos 23.548.579

21087 - Ýmis lyf 49

Taka tilboðs sent út 20.04.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð skv meðfylgjandi excel skjali hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Niðurstaða í útboði 

Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi  Heildartilboðsfjárhæð
Acare ehf                                                       2.585.400    
Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf.                                                     54.602.848    
Alvogen ehf                                                       9.858.265    
Artasan                                                     60.646.500    
Artasan                                                     34.183.093    
Icepharma - Merck                                                     10.332.683    
Icepharma - CSL Behring                                                  159.203.308    
Icepharma - Roche                                                  458.367.140    
Icepharma - Pfizer                                                  225.299.353    
Icepharma - Bayer                                                     18.041.540    
Icepharma - AOP ORPHAN                                                     13.661.616    
LYFIS ehf                                                     27.900.000    
Vistor - Novartis                                                  116.137.895    
Vistor - ýmis lyf                                                     60.653.645    
Vistor - Octapharma                                                     29.905.920    
Vistor - GSK                                                     58.990.099    
Vistor - BMS                                                  239.538.326    
Vistor - AstraZeneca                                                     14.066.185    
Vistor - Amgen                                                     76.942.681    
Vistor - GSK                                                     14.878.724    
Vistor - Orion                                                     49.009.380    
Vistor - Astellas                                                  136.237.404    
Vistor - MSD                                                     72.552.126    
Williams & Halls ehf - WH                                                     10.690.000    
Williams & Halls ehf - Biotest                                                  635.992.473    

 

21112 - Ýmis lyf 50

Taka tilboðs sent út 14.04.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð skv meðfylgjandi excel skjali hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Niðurstaða í útboði 

Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi

Heildartilboðsfjárhæð

Vistor

7.342.865

Icepharma

18.346.655

Vistor

65.666.517

Vistor

83.139.530

Vistor

90.624.059

Icepharma

96.927.824

Vistor

99.978.006

Icepharma

129.462.672

Vistor

145.466.920

Icepharma

154.784.212

Vistor

179.449.278

Icepharma

245.298.079

Vistor

274.499.361

 

21323 - Karsnesskoli ‐ Construction of a school

Það tilkynnist hér með að tilboð IT00167700301, Rizzani de Eccher S.p.A.
hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21308 - FA - Electronic Signatures

Það tilkynnist hér með að tilboð frá neðanggreindum seljendum hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
5902697199, Advania 301549834, Dokobit, UAB 5403172080, Taktikal ehf
Samningur kemur til framkvæmda 11.08.2021

21502 - Acceptance of tender in ITT 21502 Steel sheet piling for IRCA 2021

Dear recipient
You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Guðmundur
Arason regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between
the parties has been reached. That tender was considered to be the most economically
advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the
award criteria of the Invitation to tender.
Tenderers were notified by email dated 27.07.2021 that a tender from Guðmundur Arason had
been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of
tender until a tender is accepted.

21431-  Automate liquid handling based sample pipetting robot

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from 5566170022,
Tecan Nordic AB
regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the
parties has been reached. That tender was considered to be the most economically
advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the
award criteria of the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated July 7th. 2021 that a tender from Tecan Nordic AB had
been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of
tender until a tender is accepted.

21466 - Ipad Devices for School System in Hafnarfjörður Municipality in Iceland

Það tilkynnist hér með að tilboð 6703082430, Skakkiturn ehf.
hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 9.júlí sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Skakkturns ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21358 - Report for future healthcare services of Landspítali

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from McKinsey in the
above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has
been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous for the
purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the
Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated July 8 that a tender from McKinsey had been
selected and that at least ten days should pass from the date of notification of selection of
tender until a tender is accepted.

Remedies:

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement
Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be
referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the
date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act
which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of contract
must be referred to the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the
same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six
months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be
found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is
charged for each complaint.

21357 - Earthworks for the new laboratory building of the university hospital in Reykjavik, Iceland.

Það tilkynnist hér með að tilboð 5009071770, Háfell ehf hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda þegar í stað.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 2. júli sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Háfells ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt

21120 - Waste management Hveragerði ‐ Collection and recycling

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Íslenska gámafélaginu hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 05.07.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Íslenska gámafélaginu og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21456 - Earth reinforcement system for avalanche defenses Seyðisfjörður

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Reinforced
Earth Company regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding
agreement between the parties has been reached. That tender was considered to be the most
economically advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender
specifications and the award criteria of the Invitation to tender.
Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement
Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be
referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the
date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act
which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of contract
must be referred to the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the
same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six
months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be
found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is
charged for each complaint.

21467 - Uppsetning snjósöfnunargrinda á Flateyri

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Köfunarþjónustunni hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 28.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Köfunarþjónustunni og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21402 - HVE Stykkishólmi, Endurnýjun á hjúkrunarheimili

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Skipavík hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Skipavík og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21400 - Gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs Kirkjubæjarklaustri

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Húsdeild hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 24.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
frá Húsdeild og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er
tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21407 - skólaakstur Norðurþing - niðurstaða útboðs

Það tilkynnist hér með að eftirfarandi tilboð hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Leið 1 - Kristinn Rúnar Tryggvason, kt. 231267-2739

Leið 2 - Ágústa Ágústdóttir. kt. 110878-5839

Leið 3 - Fjallasyn Runars Oskarssonar, kt. 631092-2259

Leið 4 - Kristinn Rúnar Tryggvason, kt. 231267-2739

Við töku tilboða kemst á bindandi samningur milli aðila og kemur svo til framkvæmda í takt við stundaskrá viðkomandi skóla á komandi skólaári, í ágúst næstkomandi, eða í samráði við kaupanda.

21438 - Seyðisfjörður - fornleifar

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Anikva ehf, kt. 6706012340 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 04.06.2021sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Anikva ehf, kt. 6706012340 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21422 - Fótstykki fyrir vegstikur

Dags. 15.06.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Stálorka, kt. 6808090890 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 01.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Stálorka, kt. 6808090890 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

21383- Burðarlagsefni Vestfjörðum

Dags. 15.06.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Skering ehf. kt. 4405161570 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 01.06.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Skering ehf. kt. 4405161570 og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir


Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21245 - Björgunarskip fyrir Slysavarnarfélagið Landsbjörg

Acceptance of tender in ITT ‐ 21245 ‐ New Ships for the Icelandic Association for Search and
Rescue

Dear Tenderer

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Kewa Tec
Aluboat Oy Ab regarding the above specified invitation to tender.
The tender shall be accepted in writing during the period of validity of the tender, and thus a
binding contract shall be established based on the tender documents and on the submitted
tender from the tenderer. A final binding contract shall be established upon the formal signing
of a contract following this invitation to tender.

The tender of Kewa Tec Aluboat Oy Ab was considered to be the most economically
advantageous for the Buyer according to an assessment of the tender specifications and the
award criteria of the Invitation to tender.

Tenderers were notified by email dated June 1, 2021, that a tender from Kewa Tec Aluboat Oy
Ab had been selected, and that at least ten days should pass from the date of notification of
selection of tender until a tender is accepted.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement
Complaints Commission. Paragraph 1 of Article 106 of the Act states: A complaint must be
referred in writing to the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the
date that the complainant knew, or should have known, of the decision, action, or failure to act
which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of contract
must be referred to the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the
same time limit. However, a claim for ineffectiveness of contract cannot be filed when six
months have passed since the contract award. Further information regarding time limits is to be
found in article 106 of the Icelandic Public Procurement Act. A complaints fee of ISK 150,000 is
charged for each complaint.

A complaint shall include information on the complainant, the defendant and the decision,
action, or failure to act which is being appealed. A complaint shall include the demands of the
Page 1/2complainant, together with a brief description of the facts of the case, legal reasoning, and
argumentation. Claims of the complainant shall concern the Committee’s remedies under the
PPA. The complainant shall inform the buyer of the complaint as soon as possible.

An English translation of the PPA may be found at:
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=ec4a126d-8818-11e7-9419-005056bc4d74

21241 - Þjóðgarðurinn á Þingvöllum/Verslunar-og veitingarekstur

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð Drífu ehf., kt. 4801730159, Suðurhrauni 10, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 26. maí sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Drífu ehf. og ennfremur að a.m.k. 10 dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildirRíkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21318 - Vátryggingar fyrir Seðlabanka Íslands

Það tilkynnist hér með að tilboð 4410993399, Vörður tryggingar hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 17.5 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Listi yfir valda seljendur og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildirRíkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21347- Mandatory state‐owned vehicle liability insurance

Ágæti viðtakandi

Það tilkynnist hér með að tilboð 6509091270, Sjóvá hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1.6.2021.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 17.05.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Sjóvá og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar
til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21416 - Drifting snow steel fence ‐ Flateyri, Eyrarfjall

Acceptance of tender in ITT 21416 Drifting snow steel fence ‐ Flateyri, Eyrarfjall

Dear Sir/Madam

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Mair Wilfried
GmbH regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement
between the parties has been reached. That tender was considered to be the most economically
advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the
award criteria of the Invitation to tender.

You were notified of the selection of tenders by email dated 07.05.2021 where it was stated that
the tender from Mair Wilfried GmbH was selected and furthermore that 10 days would pass from
the selection of tender until the tender is finally accepted.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement
Complaints Commission. Article 106 of the Act states: A complaint must be lodged in writing
with the Public Procurement Complaints Commission within 20 days from the date that the
complainant knew, or should have known, of the decision, action or failure to act which he
considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of the contract must be
lodged with the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the same time
limit. A claim for ineffectiveness of the contract can though not be lodged when six months have
expired from the contract award. Further information regarding time limits is in article 106 of the
Icelandic Public Procurement Act. The complainant shall pay a complaints charge amounting to
ISK 150,000 for each complaint.

Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission can be found on
the homepage of the Icelandic Ministry of Finance and Economic Affairs:
https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/opinber -innkaup/kaerunefndutbodsmala/ (In Icelandic only). The email address of the Public Procurement

Complaints Commission is knu@fjr.is and telephone number is +354 545 9200.

Ríkiskaup thanks you for your participation.

21245 - New ships for the Icelandic Association for Search and Rescue"

It is hereby notified that the following five participants have been selected to take part in an invitation to tender in this tendering process (Competitive Procedure with Negotiations), or a so-called Phase 2, as the most advantageous participation notifications according to the award criteria of the prequalification documents:

Efinor Allais
Trefjar hf.
KewaTec Aluboat Oy AB
Rafnar ehf.
Swede Ship Marine AB

This was announced in a Selection of Participants Notice, dated April 1. The ten-day standstill period lasted from Tuesday the 13th of April, through Thursday the 22nd of April, 2021. No complaint was referred to the Public Procurement Complaints Commission during standstill period. Therefore the aforementioned parties were formally invited to take part in the tender and were granted access to the invitation to tender documents on April 29th.

21404 - HHS, Skólavegur 8 - breytingar á 1. og 3. hæð

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Íslenskum aðalverktökum kt 6601692379 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 28.04.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð frá Íslenskum aðalverktökum og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum.

Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21387 - Installation of avalanche defenses in Siglufjordur

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Köfunarþjónustunni ehf (kt. 4310071180) hefur verið
endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 21.04.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð
Köfunarþjónustunnar ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val
tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar
kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga
frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann
telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir
nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki
höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir
hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila)
og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda
ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta
að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru
eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL)

Upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildir

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21353 -Erlend lögfræðiþjónusta fyrir Bankasýslu ríkisins

14.04.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð 6108190950, White & Case LLP hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22.3.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð þeirra og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna21353 -Erlend lögfræðiþjónusta fyrir Bankasýslu ríkisins

21348 - Lögfræðiþjónusta fyrir Bankasýslu ríkisins

14.04.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð kt. 6108190950, BBA Fjeldco ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 22.3.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Listi yfir valda seljendur og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21368 - Steinefni á Vestfjörðum

13.04.2021

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Hólaskarði kt 5310932409 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna

21331 - Snjóflóðavarnir við Siglufjörð/Avalanche defenses for Siglufjordur

29. 03.2021

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from Mair Wilfried
GmbH regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties
has been reached.

That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser
according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to tender.

Chapter XI. of Act No. 120/2016 on Public Procurement covers the Public Procurement Complaints Commission.
Article 106 of the Act states: A complaint must be lodged in writing with the Public Procurement Complaints
Commission within 20 days from the date that the complainant knew, or should have known, of the decision,
action or failure to act which he considers a violation of his rights. A complaint claiming ineffectiveness of
the contract must be lodged with the Public Procurement Complaints Commission within 30 days from the
same time limit. A claim for ineffectiveness of the contract can though not be lodged when six months have
expired from the contract award. Further information regarding time limits is to be found in article 106 of the
Icelandic Public Procurement Act. The complainant shall pay a complaints charge amounting to ISK 150,000 for
each complaint.
Further information regarding the Public Procurement Complaints Commission

  Ríkiskaup thanks you for your participation.

21320 - Stofnmæling hrygningarþorsks - netarall

Dags. 09.02.2021

Það tilkynnist hér með að eftirfarandi tilboð hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á
bindandi samningur milli aðila.

 • Svæði 1: Skarðsvík ehf.
 • Svæði 3 og 4: Hafnarnes Ver hf.
 • Svæði 5: Sigurður Ólafsson hf.
 • Svæði 6: AGS ehf.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 09.02.2021 sl. að ákveðið hefði verið að velja
ofangreindu tilboð og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs
er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21310 Tæming rotþróa fyrir Borgarbyggð

Dags. 18.02.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð Hreinsitækni ehf, kt. 6212932069, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 5. febrúar sl. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Hreinsitækni og ennfremur að a.m.k .tíu dagar skyldu líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Verk samkvæmt samningi skal hefjast þann 1. maí 2021.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21314 Vetrarþjónusta á Dalvík / Winter service at Dalvík

Dags. 11.01.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Steypustöðinni Dalvík ehf, kt. 460597‐2189, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bindandi samningur tekur gildi 11.01.2021.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 29.12.2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Steypustöðin Dalvík ehf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21242, Ræsting fyrir TR og SMH

Dags. 16.02.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð Daga hf., kt. 460999‐2439 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Samningur kemur til framkvæmda 1.3.2021.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 5. febrúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Daga hf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.
Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21217, Ræstingar fyrir HSU Selfossi og Vestmannaeyjum

Dags. 25.01.2021.

Það tilkynnist hér með að tilboð Sólar ehf., kt. 710102‐2360 hefur verið endanlega samþykkt.

Bindandi samningur tekur gildi þann 1. febrúar nk. Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 14. janúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Sólar ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr.

Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr. Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21267, Alþingi – þingmannagátt

Dags. 21.12.2020

Það tilkynnist hér með að tilboð Prógramm, kt. 451207-1050, Urðarhvarfi 6, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 1. desember sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Prógramm og ennfremur að a.m.k. 10 dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr.

Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) 

Nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildina. 

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21229 - Fatnaður fyrir lögreglu

Dags. 07.12.2020.
Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi  Heildarfjárhæð
Hiss ehf.          93.224.520 kr. 
Vinnuföt ehf.  89.868.504 kr.

Það tilkynnist hér með að tilboð Hiss ehf, kt. 700408-1590, Fosshálsi 1, 110 Reykjavík hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21283- Stofnmæling botnfiska ‐ togararall

Dags. 03.12.2020.

Það tilkynnist hér með að tilboð Síldarvinnslunnar hf kt. 5702697479 hefur verið endanlega samþykkt á NA svæði og tilboð Vinnslustöðvarinnar hf kt. 7002693299 hefur verið samþykkt á S svæði og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21161- Skatturinn og Skattrannsóknarstjóri (SRS)-Leiguhúsnæði

Dags. 30.11.2020.

Tilboð bárust frá:

 • 105 Miðborg
 • Dverghamrar
 • Eik Fasteignafélag
 • Fornubúðir fasteignafélag ehf.
 • GAMMA CAPITAL MANAGEMENT hf.
 • HB 5‐7 ehf.
 • Hringiðan ehf.
 • Íþaka ehf.
 • OS eignir ehf.
 • Óskar Rafnsson ehf.
 • Reginn hf.
 • Reitir fasteignafélag
 • Reykjastræti ehf.
 • S8 ehf.
 • Urriðaholt ehf.

Ákveðið hefur verið að ræða við Íþöku ehf. vegna húsnæðis við Katrínartún 6.

21304- ÁTVR, leiguhúsnæði óskast fyrir Vínbúð

Dags. 30.11.2020.

Þann 10. október 2020 óskaði Ríkiskaup f.h. Vínbúðarinnar eftir að taka á leigu húsnæði fyrir vínbúð í Reykjavík.

Ákveðið hefur verið að ræða við Eik fasteignafélag um áframhaldandi leigu á húsnæði við Borgartún.

Leiga á grundvelli auglýsingarinnar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. liður 1. mgr. 11. gr.

20855 -C‐band Weather Radars

Date 11. nov.2020.

Acceptance of tender in ITT No. 20855 C‐band Weather Radars.

You are hereby informed that a decision has been taken to accept a tender from LEONARDO Germany GmbH regarding the above specified invitation to tender; therefore a binding agreement between the parties has been reached. That tender was considered to be the most economically advantageous for the purchaser according to an assessment of the tender specifications and the award criteria of the Invitation to tender.

21230 -Forval – Alþingi, nýbygging - Uppsteypa og fullnaðarfrágangur

Dags. 12.10.2020.

Tilboð eftir yfirferð voru eftirfarandi:

Nr.

Bjóðandi

Tilboð við opnun

Hlutfall af kostnaðar-áætlun

Tilboð eftir
yfirferð

Hlutfall af kostnaðar-áætlun

 

 

Verk A

Verk B

Verk A

Verk A

Verk B

Verk A

1.

ÞG verktakar ehf.

3.047.032.626

3.327.158.429

93,18%

3.074.196.127

3.340.725.282

94,01%

2.

Ístak hf.

3.066.270.625

3.359.318.174

93,77%

3.109.864.604

3.373.804.492

95,10%

3.

Eykt ehf.

3.897.277.130

4.267.244.575

119,18%

3.921.873.779

4.281.275.677

119,93%

4.

Rizzani de Eccher S.p.A. ehf.

4.030.076.362

4.423.664.337

123,24%

4.059.857.002

4.436.948.670

124,15%

 Kostnaðaráætlun FSR: 3.270.030.787 kr. 

 Framkvæmdasýsla ríkisins kynnti bjóðendum með tölvupósti þann 28. september 2020 að ákveðið hefði verið að velja tilboð ÞG verktaka ehf. í verk B. Verkkaupi hefur því staðfest töku tilboðs ÞG verktaka ehf. í verk B og er þar með kominn á bindandi verksamningur um verkið.

Framkvæmdasýsla ríkisins þakkar ykkur fyrir þátttöku í útboðinu.

21068 -Forval – Uppsteypa meðferðarkjarna

Dags. 05.10.2020.

Nafn bjóðanda  Heildartilboðsfjárhæð án VSK.
Eykt  8.687.513.317 kr.
Rizzani de Eccher S.p.A. 8.728.083.840 kr.
ÍSTAK HF.  10.372.866.483 kr.
Íslenskir aðalverktakar hf.  12.391.331.160 kr.

Það tilkynnist hér með að tilboð Eyktar hf. hefur verið endanlega samþykkt og gengið yrði til samninga við Eykt hf.

21140 - Vörubifreið fyrir Höfn fyrir Vegagerðina

Dags. 15.04.2020.

Þrjú tilboð bárust og þau eru eftirfarandi;

Bjóðandi Heildartilboðsfjárhæð
Bílaumboðið Askja ehf.  25.568.000 ISK.
Klettur-sala og þjónusta  26.598.000 ISK.
Kraftur hf.  25.990.000 ISK.

 Það tilkynnist hér með að tilboð frá Bílaumboðinu Askja, kt. 450704-2290 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21163 - Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi

Dags. 03.06.2020.

Nafn bjóðanda Heildartilboðsfjárhæð með VSK.  í ISK.
Húsheild ehf.  420.695.939
Þingvangur ehf.  487.266.537
Ístak hf. 487.752.434
Vidskiptavit ehf. 499.999.999
Spennt ehf. 525.734.155
Framkvæmdafélagið Arnarhvoll  527.293.080

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Húsheild ehf., kt. 6401070300, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21225 - Skaftafell, Fráveitumál. Jarðvinna og fráveita

Dags. 13.07.2020.

Tilboð bárust frá:

Bjóðandi  Tilboðsfjárhæð
Ístak hf. 90.945.476,‐

Það tilkynnist hér með að öllum tilboðum var hafnað.

21178 - Skaftafell, búnaður í fráveitu

Dags. 29.05.2020.

Eftirfarandi tilboð bárust: 

Bjóðandi Heildartilboðsfjárhæð, ISK.
Bólholt 82.688.582 
Iðnver  39.198.512
Varma og Vélaverk 57.000.000

 Það tilkynnist hér með að tilboð frá Varma og Vélaverk ehf., kt. 691298-2139, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21257 - Gerð kynningarefnis fyrir svokallaðan Laugavegsreit

Dags. 06.07.2020

Tilboð bárust frá:

 •  Efla ehf.
 • Sahara ehf. 

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Eflu hf., kt. 621079-0189, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21227 - Merkigerði 9 Akranes, endurnýjun þaks

Dags. 10.08.2020.

Nafn bjóðanda

Heildartilboðsverð í ISK. með vsk.
GS Import ehf. 43.255.531,00
Sérfag ehf. 44.035.500,00
K16 ehf. 49.730.000,00
Magnús og Steingrímur ehf. 57.614.150,00

  Það tilkynnist hér með að tilboð frá K16 ehf., kt. 700106-1360, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21211 - HVE, HG Ólafsvík; endurnýjun þaks, málning og viðgerðir utanhúss 

Dags. 20.08.2020.

Tilboð frá: K16 ehf.
Tilboð í ISK. með VSK.: 96.842.600 kr

Það tilkynnist hér með að tilboð frá K16 ehf., kt. 700106-1360, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21210 - Endurnýjun að hluta A og B deilda í C-álmu

Dags. 14.08.2020.

Eftirfarandi tilboð bárust: 

Bjóðandi Tilboðsfjárhæð
E. Sigurðsson ehf.

99.471.323,-

Ístak hf. 121.333.183,‐
Skagaver ehf. 93.749.045,‐

Það tilkynnist hér með að öllum tilboðum var hafnað.

21042 - Frágangur vikurnámu við Búrfell

Dags. 13.07.2020.

Tilboð bárust frá:

 • Jarðefnaiðnaður ehf.
 • Alefli ehf.
 • BM-Vallá

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Jarðefnaiðnaði ehf., kt. 510877-0209, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21228 - Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi (FVA), utanhússviðgerðir

Dags. 02.09.2020.

Tilboð bárust frá eftirtöldum:

Nafn bjóðanda Heildartilboðsverð í ISK. með vsk.
Sérfag ehf. 58.555.300,00
GS Import ehf. 62.427.098,00
K16 ehf. 74.860.000,00
Magnús og Steingrímur ehf. 90.050.100,00

 Það tilkynnist hér með að tilboð frá GS Import ehf., kt. 580411-0880, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

21243 - HVE Stykkishólmi, endurbætur 2. áfangi

Dags. 17.09.2020.

Tilboð bárust frá eftirtöldum:

Bjóðandi Fjárhæð
Skipavík      132.056.568 kr.
Þ.B Borg ehf.  132.718.256 kr.

Framkvæmdasýsla ríkisins og Ríkiseignir kynntu bjóðendum með tölvupósti þann 11. september 2020 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Skipavíkur ehf.

Engar athugasemdir hafa borist frá bjóðendum og hefur því verkkaupi staðfest töku tilboðs Skipavíkur ehf. í verkið og er þar með kominn bindandi verksamningur.

Framkvæmdasýsla ríkisins og Ríkiseignir þakka fyrir þátttökuna í útboðinu.

21069 - Cleaning for the Primary Health Care of the Capital Area in Iceland (Ræsting fyrir Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins)

Dags. 21.09.2020. Eftirfarandi tilboð bárust í A‐ og B‐hluta:

   Tilboð í A-hluta Tilboð  í B-hluta
Iclean ehf. 33.883.416 12.141.792
Dagar hf.  40.050.188 6.729.481
Hreint ehf. 46.435.615 9.250.854
Sólar ehf. 53.995.277 10.874.486

Hér með tilkynnist hér að í ofangreindu útboði hafa eftirfarandi tilboð verið endanlega samþykkt og kominn er á bindandi samningur.

 • Tilboð frá Iclean ehf., kt. 5609151360 í A‐hluta 
 • Tilboð frá Dögum hf., kt 4609992439 í B‐hluta

21203 - Road salt

Dags  11.09.2020.

Nafn Bjóðanda  Flokkur 1.
Salt afgreitt úr birgðastöð á
dreifitæki og við birgðaskemmur (ABCD)
Flokkur 2.
Salt afgreitt á hafnir (E)
MarSalt / Marlýsi 249.005.600,00 82.425.800,00
Íslenska gámafélagið ehf.  283.548.800,00  87.200.000,00
Saltkaup ehf.  301.694.500,00 92.263.050,00
GAR Invest ehf.  429.700.000,00  111.725.000,00

 

Það tilkynnist hér með að tilboð frá Íslenska gámafélaginu, kt. 470596‐2289 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

21220 - Tryggingar fyrir varðskipið Þór fyrir Landhelgisgæslu Íslands

Eftirfarandi tilboð bárust:

 • Sjóvá ‐ 89.828 EUR.
 • Tryggingamiðstöðin hf. ‐ 129.000 EUR.

Tilboð Sjóvár ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

21223 - Ræsting Skógarhlíð 14 Landhelgisgæslan

Tilboð bárust frá eftirtöldum aðilum:

Bjóðandi Tilboðsfjárhæð
Dagar hf. 2.786.371
Hreint ehf. 2.546.632
Skipholt27 ehf. 8.655.948
Sólar ehf. 2.520.804

Tilboð Sólar ehf., kt. 7101022360 hefur verið endanlega samþykkt og er
því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

21126 - Seðlabanki Íslands - Innanhússbreytingar

Niðurstaða ofangreinds útboðs liggur nú fyrir.
Eftirfarandi tilboð bárust.

Bjóðandi  Heildartilboðsfjárhæð kr. m/vsk.
Ístak hf. 213.647.085
K16 ehf.  206.795.534
E. Sigurðsson ehf. 208.091.240
Sérverk ehf.  198.607.603
Þingvangur ehf.  309.020.853
Jakobssynir ehf.  159.830.563
Vidskiptavit ehf.  185.231.726
Framkvæmdafélagið Arnarhvoll  209.336.514
Kostnaðaráætlun kaupanda  199.704.455

Tilboði frá Sérverk ehf. hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila. 

20997 - Yfirferð séruppdrátta meðferðakjarna

Niðurstaða ofangreinds útboðs liggur nú fyrir.

Eftirfarandi tilboð bárust í verkið:

 •  Ferill Verkfræðistofa kr. 78.955.300 án vsk.
 • Hnit verkfræðistofa hf. kr. 85.413.100 án vsk.
 • Frumherji hf. kr. 50.196.000 án vsk.
 • Efla hf. kr. 34.780.000 án vsk.
 • Verkís kr. 13.818.000 án vsk.

Kostnaðaráætlun kr. 125.273.659 án vsk.

 NLSH ohf. kynnti bjóðendum með bréfi þessu þann 20. júní 2020 að ákveðið hefði verið að velja tilboð Eflu hf.

Verkkaupi hefur því staðfest töku tilboðs Eflu hf. í verkið og er þar með kominn á bindandi verksamningur. 

21187 - Bygging nr. 831 á Keflavíkurflugvelli. Endurbætur og lyftuhús

Það tilkynnist hér með að tilboð Viðskiptavit ehf., kt. 4502071010, hefur verið endanlega samþykkt og er því heimilt að ganga til samninga við fyrirtækið. 
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 15. júní 2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Viðskiptavits ehf. og ennfremur að a.m.k. fimm dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

21127 – Samskiptakerfi fyrir jarðgöng


Það tilkynnist hér með að tilboð Rafal ehf., kt. 6112901019, Hringhellu 9, 221 Hafnarfirði hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Tilboð í ofangreindu útboði voru opnuð þann 8. júní sl. og barst eitt tilboð.

Í XI. kafla laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) er fjallað um kærunefnd útboðsmála. Þar kemur fram í 1. mgr. 106 gr.: Kæra skal borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan 20 daga frá því að kærandi vissi um eða mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum sínum. Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans. Nánari ákvæði um fresti eru í 106. gr. Fyrir hverja kæru skal kærandi greiða kærugjald að fjárhæð 150.000 kr. Í kæru skulu koma fram upplýsingar um kæranda, þann aðila sem kæra beinist að (varnaraðila) og ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem er kærð. Í kæru skulu koma fram kröfur kæranda ásamt stuttri lýsingu málsatvika og málsástæðna og rökstuðningur. Kröfugerð kæranda skal lúta að úrræðum nefndarinnar samkvæmt lögum þessum. Kærandi skal tilkynna kaupanda um kæru eins skjótt og mögulegt er.

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (OIL) eru birt á heimasíðu Alþingis.

Nánari upplýsingar um kærunefnd útboðsmála og frekari leiðbeiningar um kæruheimildina.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

20783 – Einkennisfatnaður lögreglu

Það tilkynnist hér með að tilboðum neðangreindra, í eftirfarandi flokkum, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Flokkur Vara Bjóðandi Kennitala
1 Hlífðarfatnaður/regnfatnaður Hiss ehf. 700408-1590
5 Skyrta/bolur undir öryggisvesti Hiss ehf. 700408-1590

Bindandi samningur tekur gildi strax.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 6. mars sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofangreindra og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.  

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

21121 - Ræsting fyrir UTN

Tilboð bárust frá eftirfarandi aðilum:

Bjóðandi Heildartilboðsfjárhæð
Hreint ehf. 4.077.109
Dagar hf.  5.625.779
Sólar ehf.  5.794.520

Það tilkynnist hér með að tilboð Hreint ehf., kt. 660184‐0159, hefur verið endanlega samþykkt og verður því gengið frá þjónustusamningi sem tekur gildi þann 1. júní nk.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 12.5. sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Hreint ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skyldu líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

Tender in ITT No. 21183 - Destination Iceland 

It is hereby notified that tender from M&C Saatchi Ltd. in the above mentioned Invitation to Tender has been selected the most advantageous tender according to the award criteria of the tender documents.

The three highest scoring valid Tenderers:

• 1st place M&C Saatchi Ltd. 87,17 of 100 points.

• 2nd place Pipar Media 86,35 of 100 points.

• 3rd place Brandenburg 77,38 of 100 points.

Útboð 21033 – Skólaakstur og hópbifreiðaþjónusta 2020-2025 

Það tilkynnist hér með að tilboð GTs ehf. kt. 551010-1200, Fossnes C hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 14. apríl sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð GTs ehf. og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

Útboð 20783 – Einkennisfatnaður lögreglu

Það tilkynnist hér með að tilboðum neðangreindra, í eftirfarandi flokkum, hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Flokkur

Vara

Bjóðandi

Kennitala 

3

Buxur fyrir innivinnandi lögreglu

Landstjarnan

520172-0179

4

Skyrta

Sjóklæðagerðin

550667-0299

6

Póló bolur

Landstjarnan

520172-0179

7

Jakki/miðlag

Heildverslunin Rún

610284-1089

Bindandi samningur tekur gildi strax.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 6. mars sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofangreindra og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

Útboð 21018 - Þverfagleg teymi fyrir Stafrænt Ísland

Það tilkynnist hér með að tilboðum eftirtalinna hafa verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Sjálfsafgreiðsluteymi

1 Parallel ráðgjöf.

2 Aranja. 

3 Kolibri.

4 Stafrænar lausnir.

5 Deloitte ehf.

6 Advania. 

Vefþjónustuteymi   

1 Programm ehf.   

2 Advania 2.

3 Origo 1.

4 Origo 2. 

5 Fuglar ehf. 2. 

6 Advania.

Vefteymi   

1 Stefna. 

2 Parallel ráðgjöf. 

3 Stafrænar lausnir. 

4 Aranja. 

5 Hugsmiðjan. 

6 Advania 1. 

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 17.3.2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð ofangreindra og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt. 

Útboð 21141 - Gullfoss - Göngustígar og útsýnispallur G og D fyrri hluti

Tilboð bárust frá eftirfarandi aðilum:

Bjóðandi Tilboðsverð
Berg Verktakar 147.770.600,-
Hellur og lagnir ehf.  142.379.650,-
Vörðufell  139.786.941,-

 Ákveðið var að ganga að tilboði frá Vörðufelli ehf.

Samkvæmt 4. mgr. 85. gr. OIL eiga bjóðendur rétt á að fá rökstuðning fyrir höfnun á tilboðum sínum.
Beiðni um slíkan rökstuðning skal bera fram innan 14 daga frá því að bjóðanda var tilkynnt ákvörðun.
Ríkiskaup munu svara beiðninni eigi síðar en 15 dögum eftir að hún berst, sbr. 5. mgr. 85. gr. OIL.

Framkvæmdasýsla ríkisins og Ríkiskaup þakka fyrir þátttökuna.

Útboð 21062 - Áburður 2020

Tilboð bárust frá: 

Seljandi Heildartilboðsfjárhæð
Lífland ehf.                    37.697.550 kr.
Skeljungur hf.                    38.042.332 kr.
Sláturfélag Suðurlands                    40.557.780 kr.


Það tilkynnist hér með að tilboð Skeljungs hf. kt. 590269-1740 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 4.3.2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Skeljungs og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

 Netarall 2020 

Rannsókn Hafrannsóknastofnunarinnar á hrygningarslóð þorsks, svokölluðu netarall.

Markmið verkefnis er að safna upplýsingum um aldurs- og lengdar- og þyngdarsamsetningu hrygnandi þorsks, kynþroska, og um vöxt á helstu hrygningarsvæðum þorsks.

Sex bátar voru valdir eftir útboð sem hér segir;

Svæði 1 Breiðafjörður - Skarðsvík ehf. með Magnús SH 205.

Svæði 2 Faxaflói - Útnes ehf. með Saxhamar SH 50.

Svæði 3 Reykjanes ‐ Þrídrangar, Hafnarnes Ver með Friðrik Sigurðsson ÁR 17.

Svæði 4 Þrídrangar ‐ Skeiðarárdjúp, Hafnarnes Ver hf. með Friðrik Sigurðsson ÁR 17.

Svæði 5 Meðallandsbugur ‐Hvítingar - Sigurður Ólafsson ehf. með Sigurður Ólafsson SF 44.

Svæði 6 Norðurland - Geir ehf. með Geir ÞH 150.

Útboð nr. 21065: Sérhæfð akstursþjónusta í Hafnarfirði 2020-2024

Það tilkynnist hér með að tilboð Hópbíla, kt. 430192-2059, Melabraut 18 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 11.2.2020 sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Hópbíla og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Útboð nr. 21031: Ýmis lyf 48

Tilboð bárust frá:

Alls bárust 20 tilboð:

Acare ehf.  8.565.414
Actavis  81.846.357
Alvogen  51.106.170
Artasan / Accord 75.672.733
Artasan / Sandoz  66.993.600
Icepharma / Baxter 10.540.318
Icepharma / CSL Behring  77.066.036
Icepharma / Eli Lilly  3.118.326.399
Icepharma / Mylan  11.022.330
Icepharma / Pfizer  40.139.454
Icepharma / Roche  12.279.493
LYFIS ehf. 53.275.000
Lyfjaver ehf. 98.120.088
Vistor / Amgen  11.718.912
Vistor / Astellas  9.541.600
Vistor / AstraZeneca  23.687.036
Vistor / Merck Sharp & Dohme  16.565.907
Vistor / Sanofi  16.132.003
Vistor /Novartis  114.988.158
Williams & Halls ehf.  179.988.429


Þau tilboð sem nú er tekið er að finna í þessari excel skrá

Útboð nr. 21098: Grassláttur í Keflavíkurhverfi 2020-2022

Eftirfarandi tilboð bárust í ofangreindu útboði:

Bjóðandi Heildarfjárhæð m/vsk.
Hreinir Garðar ehf. 15.371.200 
Garðlist ehf. 13.810.000
Ellert Skúlason ehf. 16.278.888

Ákveðið var að ganga að tilboði frá Garðlist ehf. 

Útboð nr. 21099: Grassláttur í Njarðvíkurhverfi 2020-2022

Eftirfarandi tilboð bárust í ofangreindu útboði:

Bjóðandi  Heildarfjárhæð m/vsk.
Hreinir Garðar ehf. 23.373.800 
Garðlist ehf. 20.476.000 
Ellert Skúlason ehf. 22.610.000 

 Ákveðið var að ganga að tilboði frá Garðlist ehf. 

Útboð nr. 21073 – Tilkynning um töku tilboðs: Stofnmæling botnfiska

Taka tilboðs var send 3.2.2020.

Það tilkynnist hér með að tilboði frá Þorbirni hf. kt. 420369-0429, Hafnargötu 12, 240 Grindavík hefur verið endanlega samþykkt í S-svæði og tilboði frá Ramma hf. kt. 681271-1559, Gránugötu 1-3, 580 Siglufirði í NA-svæði og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 21. janúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð sem bárust frá Þorbirni og Ramma og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

 Útboð nr. 21066 - Tilkynning um töku tilboðs: Raforka ‐ Ferjusiglingar Herjólfur IV

Taka tilboðs var send  21.01.2020.

Það tilkynnist hér með að tilboði HS Orku, kt. 680475‐0169, Orkubraut 3, 240 Grindavík, hefur endanlega verið samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.
Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 9. janúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð HS Orku og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skuli líða frá því að ákvörðun um val tilboðs er tilkynnt þar til tilboð er endanlega samþykkt.

Útboð nr. 20627 - Tilkynning um töku tilboðs: Ræsting 2020-2023: Harpa tónlistar og ráðstefnuhús ohf.

Taka tilboðs var send  20.01.2020.

Það tilkynnist hér með að tilboð Daga hf., kt. 460999‐2439 hefur verið endanlega samþykkt og er því kominn á bindandi samningur milli aðila.

Bjóðendum var tilkynnt með tölvupósti þann 9. janúar sl. að ákveðið hefði verið að velja tilboð Daga hf og ennfremur að a.m.k. tíu dagar skyldu líða frá því að ákvörðun um val tilboðs væri tilkynnt þar til tilboð yrði endanlega samþykkt. 

Útboð nr. 20627 - Leiðrétting: Ræsting 2020-2023: Harpa tónlistar og ráðstefnuhús ohf.

Leiðrétt opnunarskýrsla dags. 7.1.2020.
Opnunardagsetning: 3.1.2020 10:15.

Tilboðin sem bárust hafa nú verið yfirfarin og leiðrétt. Að lokinni yfirferð, eru leiðrétt tilboð
eftirfarandi:

Bjóðandi Heildarfjárhæð
Dagar hf. kr. 89.760.157
AÞ‐Þrif ehf. kr. 99.067.347 ‐‐> Leiðrétt: kr. 112.962.115
 Sólar ehf. kr. 126.223.473


Kostnaðaráætlun var kr. 74.570.149.

Ákveðið var að ganga að tilboði frá Dögum hf.

Útboð nr. 21079 - Bóluefni gegn inflúensu í árlegri bólusetningu á Íslandi

Tilboð í  bóluefni gegn inflúensu í árlegri bólusetningu á Íslandi, útboð nr. 21079  voru opnuð  12.12.2019 kl. 13:00.

Tilboð bárust frá eftirfarandi aðilum:

Bjóðandi  Heildarfjárhæð
Vistor hf. kr. 57.260.000
Icepharma Mylan  kr. 73.710.000

Verð gildir 40% af heildarmati.

Ákveðið var að ganga að tilboði frá Vistor.

 Útboð nr. 21050 - Alþingi, nýbygging 2019, jarðvinna. Staðfesting á töku tilboðs

Tilboð í framkvæmdir við Alþingi, nýbygging 2019- jarðvinna, útboð nr. 21050 voru opnuð  22.10.2019 kl 12.00. 

Fjögur tilboð bárust og sjást yfirfarnar niðurstöðutölur tilboðanna á yfirlitinu hér að neðan, ásamt kostnaðaráætlun Framkvæmdasýslu ríkisins.

Bjóðandi Heildarfjárhæð tilboðs  
Urð og Grjót ehf.  50.975.000  68,8%
Eykt ehf. 67.076.232 90,5%
Íslenskir aðalverktakar hf.  77.143.846 104,1%
Ístak hf.  Ógilt  


Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á kr. 74.093.750 með vsk. 100% 

Ákveðið var að ganga að tilboði frá Urð og Grjót ehf. 

 

Uppfært 28. maí 2024