Fara í efni

Viðmiðunarfjárhæðir og tilboðsfrestir

Viðmiðunarfjárhæðir

Kveðið er á um viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa í III. kafla, 23. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016. Þar segir:

"Öll innkaup opinberra aðila á vörum og þjónustu yfir 15.500.000 kr. og verkum yfir 49.000.000 kr. skal bjóða út og gera í samræmi við þau innkaupaferli sem nánar er kveðið á um í IV. kafla. Viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa á opinberum þjónustusamningum um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu skv. VIII. kafla skulu fara eftir 4. mgr."

Óheimilt er að er að skipta upp verki eða innkaupum á vöru, verki eða þjónustu í því skyni að innkaup verði undir viðmiðunarfjárhæðum nema slíkt sé réttlætanlegt á grundvelli hlutlægra ástæðna. Sjá nánar 25. gr. OIL um útreikning á virði samnings.

Viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Íslandi - Gilda frá 15. febrúar 2018

Kaupandi

Gerð innkaupa Viðmiðunarfjárh. í ISK. án vsk.
Opinberir aðilar að meðtöldum sveitarfélögum, stofnunum þeirra, öðrum opinberum aðilum á þeirra vegum eða samtökum sem þessir aðilar kunna að hafa með sér.
Þetta tók gildi fyrir sveitarfélög frá 31. maí 2019
Vörukaup og þjónusta kr. 15.500.000,-
  Verkframkvæmdir kr. 49.000.000,-

Viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) Gilda frá 13.03.2020.

Kaupandi Gerð innkaupa Viðmiðunarfjárh. í ISK. án vsk.
Opinberir aðilar að frátöldum sveitarfélögum, stofnunum þeirra, öðrum opinberum aðilum á þeirra vegum eða samtökum sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. Vörusamningar og þjónustusamningar. kr. 18.120.000
  Verksamningar. kr. 697.439.000.-
Sveitarfélög, stofnanir þeirra, aðrir opinberir aðilar á þeirra vegum og samtök sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. Vörusamningar og þjónustusamningar. kr. 27.897.000.-
  Verksamningar. kr. 697.439.000-
Viðmiðunarfjárhæðir vegna kostnaðarþátttöku opinberra aðila, sbr. 14. gr. laga um opinber inn­kaup. Þjónustusamningar. kr. 27.897.000.-
 

Verksamningar.

kr. 697.439.000.-
Viðmiðunarfjárhæð vegna innkaupa á opinberum þjónustusamningum um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu samkvæmt VIII. kafla laga um opinber innkaup, sem gerðir eru af opinberum aðilum.
Þjónustusamningar.

kr. 97.770.000.-

Reglugerðir 1313/2020261/2020262/2020 og 263/2020.

Viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa  aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu. Gilda frá 13.03.2020.

Kaupandi Gerð innkaupa Viðmiðunarfjárh. í ISK. án vsk.
Aðilar sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu. Vöru- og þjónustusamningar  og hönnunarsamkeppnir. Kr. 57.795.000.-
Aðilar sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu. Verksamningar. Kr. 697.439.000.-
Aðilar sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu. Þjónustusamningar um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu sem talin er upp í XVII. viðauka. Kr. 130.100.000,-

Reglugerð um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu. (br. á rgj. 340/2017 nr. 261/2020)  

Sömu upphæðir gilda einnig fyrir stofnanir á sviði varnar og öryggismála jafnt innanlands sem á EES. (br. á rgj. 845/2014 nr. 262/2020)

Sjá einnig reglugerð um sérleyfissamninga um verk eða þjónustu yfir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska efnahagssvæðisins. (br. á rgj. 950/2017 nr. 262/2020) Reglugerðin gildir um sérleyfi þar sem áætlað verðmæti samnings, án virðisaukaskatts, er jafnt eða meira en 697.439.000 k

Um innkaup undir innlendum viðmiðunarmörkum

24. gr. laganna fjallar um innkaup undir innlendum viðmiðunarfjárhæðum. Þar segir:

„Við innkaup undir þeim viðmiðunarfjárhæðum sem tilgreindar eru í 1. mgr. 23. gr. skal kaupandi ávallt gæta hagkvæmni og gera samanburð meðal sem flestra fyrirtækja. Slíkur samanburður skal jafnan gerður með rafrænum aðferðum. Við þessi innkaup skal gæta að samkeppni og virða jafnræðisreglu 15. gr., svo og ákvæði 49. gr. um tæknilýsingar.“

Sjá leiðbeiningar og verðfyrirspurnarform 

Tilboðsfrestir

Fyrirspurnar - og svarfrestir

Frestur til að skila inn fyrirspurnum: 9 dagar.
Frestur til að svara fyrirspurnum: 6 dagar.

Uppfært 18. nóvember 2021