Fara í efni

Birting auglýsinga

Á utbodsvefur.is eru birtar auglýsingar og eða tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla undir lög og reglugerðir um opinber innkaup. Undir það flokkast innkaup ríkis, sveitarfélaga og veitufyrirtækja þegar fjárhæðir innkaupa eru yfir innlendum og erlendum útboðsmörkum.

Einungis opinberar aðilar geta óskað eftir aðgang og auglýst útboð á þessum útboðsvef. Ef viðkomandi (sveitarfélag / opinber aðili) hefur ekki aðgang að útboðsvefnum þarf að hafa samband við Ríkiskaup um birtingu útboðsauglýsingar.

Uppfært 30. mars 2020