Fara í efni

Laus störf - Lögfræðingur frestur til 27. ágúst

Ríkiskaup óska eftir að ráða öflugan lögfræðing í fjölbreytt, spennandi og krefjandi starf á lögfræðisviði.

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:  

 • Ráðgjöf vegna opinberra innkaupa
 • Greining og úrlausn lögfræðilegra álitaefna
 • Samningagerð
 • Greinargerðir vegna kærumála
 • Fræðsla og miðlun upplýsinga
 • Stefnumótandi áætlanagerðir
 • Önnur tilfallandi verkefni


Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Meistara- eða fullnaðarpróf í lögum. Lögmannsréttindi kostur.
 • Að lágmarki þriggja ára starfsreynsla í opinberum innkaupum á s.l. fimm árum eða opinber innkaup hafa verið námsefni á meistarastigi.
 • Reynsla og þekking á sviði samningaréttar og samningaviðræðna.
 • Þekking og reynsla á opinberri stjórnsýslu og geta til að svara erindum á grundvelli upplýsinga-, stjórnsýslu-, starfsmanna- og persónuverndarlaga. 
 • Afburðahæfni í samskiptum og í lausn ágreinings.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og hæfni til að starfa undir álagi.
 • Skipulagshæfni, öguð og nákvæm vinnubrögð. 
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

Launakjör eru samkvæmt samningum fjármála- og efnahagsráðuneytisins og viðkomandi stéttarfélags. 

Umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Umsóknarfrestur er til og með 27.ágúst 2020. 

Sótt er um starfið á intellecta.is

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is)