Fara í efni

Breytingar á viðmiðunarfjárhæðum opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu (EES)

Viðmiðunarfjárhæðum um útboðsskyldu opinberra innkaupa á EES hefur verið breytt.

Um er að ræða reglubundna uppfærslu á viðmiðunarfjárhæðum til samræmis við önnur lönd EES en áfram verða sömu viðmiðunarfjárhæðir innanlands, þ.e. 15,5 mkr. vegna vöru og þjónustu og 49 milljónir vegna verkframkvæmda. 

Viðmiðunarfjárhæðir vegna skyldu til útboðs á Evrópska efnahagssvæðinu samkvæmt 4. mgr. 23. gr. laga um opinber innkaup eru nú sem hér segir:

 Opinberir aðilar að frátöldum sveitarfélögum, stofnunum þeirra, öðrum opinberum aðilum á þeirra vegum eða samtökum sem þessir aðilar kunna að hafa með sér:

Vörusamningar

18.120.000 kr.

Þjónustusamningar

18.120.000 kr.

Verksamningar

697.439.000 kr.

 

Sveitarfélög, stofnanir þeirra, aðrir opinberir aðilar á þeirra vegum og samtök sem þesssir aðilar kunna að hafa með sér:

Vörusamningar

27.897.000 kr.

Þjónustusamningar

27.897.000 kr.

Verksamningar

697.439.000 kr.

 

Létta leiðin

Viðmiðunarfjárhæð vegna innkaupa á opinberum þjónustusamningum um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu samkvæmt VIII. kafla laga um opinber innkaup, sem gerðir eru af opinberum aðilum, er 97.770.000 kr.

Kostnaðarþátttaka opinberra aðila

Viðmiðunarfjárhæðir vegna kostnaðarþátttöku opinberra aðila, sbr. 14. gr. laga um opinber inn­kaup, skulu vera 697.439.000 kr. vegna verksamninga og 27.897.000 kr. vegna þjónustu­samn­inga.

Heimild skv. 6. gr. OIL til að gera einstaka samninga án útboðs

Þegar innkaupum á fyrirhuguðu verki eða þjónustu er skipt upp í fleiri sjálfstæða samninga skal miða við samanlagt virði allra samninganna. Sama á við þegar innkaupum á vöru af svipaðri tegund er skipt upp í fleiri sjálfstæða samninga. Sé samanlagt virði allra samninganna yfir viðmiðunar­fjárhæðum skal líta svo á að verðgildi hvers og eins samnings sé einnig yfir viðmiðunarmörkum. Þrátt fyrir að heildarvirði samninga sem hér um ræðir sé yfir viðmiðunarfjárhæðum er heimilt að gera einstaka samninga án útboðs fyrir allt að 20% af samanlagðri heildarfjárhæð allra samnings­hluta ef áætlað verðmæti viðkomandi samningshluta, án virðisaukaskatts, er lægra en 10.408.000 kr. vegna vöru eða þjónustu og 130.100.000 kr. vegna verks.

Viðmiðunarfjárhæðir um útboðsskyldu veitustofnana eru sem hér segir:

  • 55.795.000 kr. þegar um er að ræða vörusamninga og þjónustusamninga og einnig þegar um er að ræða hönnunarsamkeppni.
  • 697.439.000 kr. þegar um er að ræða verksamninga.
  • 130.100.000 kr. þegar um er að ræða þjónustusamninga um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu sem talin er upp í XVII. viðauka.

Viðmiðunarfjárhæðir varnar- og öryggisstofnana eru sem hér segir:

  • 55.795.000 kr. þegar um er að ræða vörusamninga og þjónustusamninga og einnig þegar um er að ræða hönnunarsamkeppni.
  • 697.439.000 kr. þegar um er að ræða verksamninga.

Viðmiðunarfjárhæð um útboðsskyldu vegna sérleyfissamninga opinberra aðila er 649.439.000 kr.

 Reglugerðir 260/2020261/2020262/2020 og 263/2020 eru birtar í stjórnartíðindum og eru kaupendur hvattir til að kynna sér efni þeirra.