Fara í efni

Rammasamningar

RK 16.05 Úrgangsþjónusta

 • Gildir frá: 21.02.2022
 • Gildir til: 22.02.2024

Um samninginn

Nýr rammasamningur um úrgangsþjónustu tók gildi 21.2.2022

Samið hefur verið við Íslenska gámafélagið um endurvinnslu og sorphirðu fyrir A-hluta stofnanir og aðra rammasamningsaðila á stór-höfuðborgarsvæðinu um eftirfarandi þjónustu:

 • Sorphirðu
 • Endurvinnslu
 • Leigu á gámum/ílátum til flokkunar og söfnunar úrgangs
 • Móttöku spilliefna

Til stór-höfuðborgarsvæðis telst:

 • Reykjavík
 • Kópavogur
 • Seltjarnarnes
 • Garðabær
 • Hafnarfjörður
 • Mosfellsbær
 • Kjósarhreppur

Nánari sundurliðun verðs má finna á læstu svæði fyrir kaupendur undir flipanum „Skoða kjör".

Að gefnu tilefni er  ítrekað að eyðing skjala sem bundin eru trúnaði er ekki hluti af þessu útboði.
Kaupendur bera ábyrgð á öruggri eyðingu allra sinna trúnaðarskjala og skulu fylgja þeim lögum sem um það gilda hverju sinni.

Markmið rammasamnings fyrir kaupendur eru:

 • Að tryggja sem mesta hagkvæmni heildarinnar um kaup á endurvinnslu og sorpþjónustu.
 • Að auðvelda og efla skilvirka, aðgengilega flokkun úrgangs í samræmi við umhverfisstefnu og markmið kaupenda.
 • Að auðvelda hagkvæma úrgangsstjórnun sem byggir á bestu þekkingu og lýsandi tölulegum upplýsingum m.a. um magn og kostnað.
 • Að tryggja ábyrga meðferð úrgangs sem uppfyllir þarfir og óskir kaupenda ásamt því að vera í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Endurnýting og endurvinnsla skal ávallt vera fyrsta val bjóðanda sé þess kostur.

„Hugsum áður en við hendum" - bæklingur Íslenska gámafélagsins um úrgang og endurvinnslu

Verð og verðbreytingar

Verð skal vera óbreytt út samningstímann.

Á samningstíma er heimilt að óska eftir breytingum á verði við veruleg breyting á launavísitölu, +/- 5%. Óskir um slíkar verðbreytingar skulu koma fram á sex mánaða fresti og skulu berast fyrir lok 10. dags hvers viðkomandi mánaðar. Aðeins er hægt að óska eftir verðbreytingum verði hækkun eða lækkun vísitölu +/-5%. Breytta samningsverðið myndar nýjan grunn fyrir verðbreytingar í samningnum.

Beiðni um verðbreytingu ásamt nýjum verðlista skal berast á tölvutæku formi í samræmi við ofangreint. Í efnislínu tölvupósts skal taka fram númer samnings og að um sé að ræða beiðni um verðbreytingu. Koma skal fram gildandi viðmiðunargengi og hið nýja viðmiðunargengi sem forsendur breytinga miðast við. Beiðni seljanda skal senda á netfangið utbod@rikiskaup.is.

Verði gerðar breytingar af opinberri hálfu á tollum eða öðrum gjaldaákvörðunum vöru eða þjónustu sem hafa áhrif á verð hennar, skal verð breytast á samsvarandi hátt skv. ósk samningsaðila.

Efni seljandi til sértilboða, útsölu eða samsvarandi verðlækkana á samningstímanum skal þess gætt að aðilar að rammasamningi njóti ætíð hagstæðasta verðs sem í boði er.

Komi í ljós á samningstíma að seljandi hafi ekki veitt umsaminn kjör til kaupanda mun seljandi verða krafinn um leiðréttingu allt aftur til upphafs samnings.

Kaupendur eru hvattir til að kynna sér Græn skref Umhverfisstofnunar sjá: https://graenskref.is/ sem og Loftslagsstefnu Stjórnarráðsins

Seljendur

Íslenska gámafélagið ehf
Koparslétta 22
Sími: 577 5757
Tengiliður samnings
Gísli B. Ívarsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.