Fara í efni

Rammasamningar

RK 17.08 Rafiðnaður

  • Gildir frá: 14.06.2016
  • Gildir til: 30.06.2020

Um samninginn

Á döfinni

13. feb. - Frétt um gerð útboðsgagna vegna rammasamninga um þjónustu iðnmeistara. 

Nýr rammasamningur um þjónustu iðnmeistara tók gildi 14.06.2016 og gildir í tvö ár. Heimilt er að framlengja samningi um 1 ár í senn, tvisvar sinnum. Samningi hefur verið framlengt um eitt ár í annað sinn og gildir til 30.6.2020.

Með vísan til kafla 0.1.3. í skilmálum rammasamningsútboðs um Þjónustu iðnmeistara, verður fyrirtækið Viðhald og viðgerðir tekið út af lista yfir seljendur innan rammasamnings frá og með 14. desember 2017.


Rammasamningur um þjónustu Iðnmeistara var boðinn út með talsvert breyttu sniði, boðnar voru út ofangreindar iðngreinar íneðangreindum fjórum köflum eftir kaupendahóp:
1. Verkefni LSH
2. Verkefni Ríkiseigna
3. Verkefni annara kaupenda
4. Verkefni Isavia Keflavíkurflugvelli

Rammasamningar sem verða til vegna kafla 1,2 og 4 eru samningar sem afhentir eru ofngreindum stofnununum og þær einar geta notað sinn kafla. Ekki verður fjallað nánar um þessa kafla hér. 

Kafli 3 Verkefni annara kaupenda 

Kafli 3 er sá hluti samningsins sem er ætlaður fyrir allar aðrar stofnanir ríkisins, þ.m.t. Isavia utan Keflavíkurflugvallar. Hann skiptist í tvo hluta eftir eðli og umfangi innkaupanna:

A Fastverðssamningur skiptur eftir landssvæðum:

Þegar umfang innkaupa er minna en 500 tímar, skulu innkaup fara fram samkvæmt fastverðshluta samningsins á þeim kjörum og skilmálum sem eru skilgreindir í rammasamningnum. Samningsaðilum hefur verið raðað upp, lægsta tilboðsverð efst og hin í röð þar fyrir neðan, innan hvers landsvæðis.Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem lægst býður verð, geti hann ekki tekið að sér verkið, skal gengið að þeim næsta og svo koll af kolli þar til aðili finnst sem getur tekið að sér verkið.

 

B Örútboðssamningur óháður landssvæði:

Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða  skilmálar eru aðrir en í fastverðshluta, skal bjóða þau kaup út með örútboði í B hluta samningsins þar sem  skilmálar eða tæknilegar kröfur eru skýrðar nánar. 

Verkefni yfir innlendum útboðsmörkum eru undanskilin í þessu útboði, þau SKULU boðin út í opnu útboði. 

Viðmiðunarupphæðir og tilboðsfrestir

Mælt er með að nota örútboðshnapp undir hverri iðngrein fyrir sig til að senda örútboð til þjónustuaðila!

Kaupendahópurinn 

Kaupendahópurinn samanstendur af öllum öðrum aðilum að rammasamningum en þeim sem falla undir hluta 1,2 og 4. Þjóðarbókhlaðan, Háskóli Íslands, Isavia utan Keflavíkurflugallar eru dæmi um stofnanir í kafla 3 sem sjá alfarið um viðhald sinna fasteigna óháð umfangi.

ATHUGIÐ að eftirfarandi sveitarfélög eru ekki aðilar að rammasamningi um þjónustu iðnmeistara:

Akureyrarbær                                     
Kópavogsbær

A Fastverðssamningur skiptur eftir landssvæðum

Landinu er skipt upp í 20 markaðssvæði sem miðast við landfræðilegar aðstæður eða hefðbundin athafnasvæði verktaka.  Verktakar sem uppfylltu skilyrði um viðbragðstíma upp á eina klst. gátu boðið í tiltekið markaðssvæði. Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem lægst býður verð.

Ef færri en þrír verktakar í hverri iðngrein, og á tilteknu svæði, taka þátt í rammasamningsútboðinu þá telst fullnægjandi samkeppni ekki fyrir hendi og rammasamningur  því ekki í gildi í þeirri iðngrein á því svæði.

Upplýsingar um þjónustuaðila eftir svæðum og iðngreinum eru á læstu svæði kaupenda.

Svæðaskipting er eftirfarandi: 

Svæði Afmörkun svæðis              
I Reykjavík, Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Kjósarhreppur
II Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshreppur, Borgarbyggð 
III Snæfellsbær, Grundafjarðarbær, Helgafellssveit, Stykkishólmsbær, Eyja og Miklaholtshreppur
IV Tálknafjörður, Vesturbyggð
V Ísafjarðarbær, Bolungarvík, Súðavíkurhreppur
VI Reykhólahreppur, Strandabyggð, Kaldrananeshreppur, Árneshreppur
VII Dalabyggð, Húnaþing vestra,
VIII Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Skagaströnd, Skagabyggð, Sveitafélagið Skagafjörður, Akrahreppur
IX Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð
X Akureyri, Hörgársveit, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðsströnd, Grýtubakkahreppur,
XI Þingeyjarsveit, Skútustaðarhreppur, Norðurþing, Tjörneshreppur
XII Svalbarðshreppur, Langanesbyggð, Vopnafjarðarhreppur
XIII Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Borgarfjarðarhreppur
XIV Fjarðabyggð, Breiðdalshreppur
XV Djúpavogshreppur, Sveitarfélagið Hornafjörður
XVI Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur
XVII Vestmannaeyjar
XVIII Grímsnes- og Grafningshreppur, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur,Skeiða- og Gnúpverjahreppur
XIX Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, Flóahreppur, Árborg, Ölfus, Hveragerðisbær
XX Grindavíkurbær, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Garður, Vogar

 

B Örútboðssamningur óháður landssvæði

Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða  skilmálar eru aðrir en í fastverðshluta, skal bjóða þau kaup út með örútboði í B hluta samningsins þar sem  skilmálar eða tæknilegar kröfur eru skýrðar nánar. 

Forsendur eru til staðar fyrir örútboði þegar einhver ákveðin skilyrði eða kjör eru ekki tiltekin innan rammasamningsins, t.d. þegar verk eru stærri en tilgreind viðmið eða þegar skýra þarf nánar skilmála og kröfur. Þá er lýsing á tilteknu verkefni (örútboð) send til rammasamningshafa í viðkomandi iðngreinum og óskað eftir t.d. verðum í tiltekið verkefni, að almennum kröfum rammasamnings og sértækum kröfum verkefnisins uppfylltum.

Um framkvæmd örútboða: 

a)   Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við rammasamningshafa. 

b)  Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma.

c)   Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og efni þeirra skal vera trúnaðarmál þar til tilboðsfrestur er runnin út.

d)  Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings. 

Mælt er með að nota örútboðshnapp undir hverri iðngrein fyrir sig til að senda örútboð til þjónustuaðila!

Kröfur vegna örútboða

Eftirfarandi eru kröfur sem kaupendi getur sett í örútboði:

  • Verktaki skal hafa unnið við þrjú sambærileg verkefni á síðustu fimm árum. Verkkaupi áskilur sér rétt til að óska eftir meðmælum vegna sambærilegra verka.

  • Verkkaupi áskilur sér rétt til að setja fram auknar kröfur í útboðsgögnum um reynslu, sérhæfingu og afkastagetu verktaka ef verkefnin krefjast þess. Dæmi um slíkt eru friðuð hús, flókin tæknikerfi eða skammur verktími.

  • Verkkaupi mun í örútboðsgögnum setja fram tæknilegar kröfur til verksins.

  • Skráð gæðastjórnunarkerfi samkvæmt 32. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 vegna leyfisskyldra verkefna.

  • Verkkaupi áskilur sér rétt til að meta frammistöðu verktaka í sérstöku skilamati. Meginmarkmið með skilamati er að stuðla að virku mati á verkefnum og greina frávik frá áætlun. Matið fer fram í samvinnu við verktaka þar sem báðir aðilar gefa verkinu einkunn hvað varðar verkframvindu og verkgæði. Framkvæmd skilamatsins verður lýst í örútboðsgögnum.

  • Verkkaupi mun setja ákvæði um viðurlög og uppsögn samninga í örútboðsgögn.

Seljendur

A. Óskarsson verktakar ehf.
Sími: 4250625/892
Tengiliður samnings
Arnbjörn Óskarsson
Afltak ehf.
Sími: 5814004/660
Tengiliður samnings
Jónas Bjarni Árnason
Akrar ehf
Sími: 5871157/893
Tengiliður samnings
Jóhannes Guðjónsson
Arnar rafvirki ehf.
Sími: 8613515
Tengiliður samnings
Arnar Hólmarsson
ÁK smíði ehf.
Sími: 8976036
Tengiliður samnings
Ármann Ketilsson
Átak ehf (rafmagnsverkstæði)
Hlíðarbraut 22
Sími: 4524090/856
Tengiliður samnings
Jónas Þór Sigurgeirsson
Bergraf ehf.
Sími: 4211112/664
Tengiliður samnings
Reynir Þór Ragnarsson
Brynjar E. Bjarnason
Sími: 897 2384
Tengiliður samnings
Brynjar E. Bjarnason
Elektro Co ehf
Sími: 466 1413/89
Tengiliður samnings
Ásgeir Páll Matthíasson
Elektrus ehf
Sími: 8951580
Tengiliður samnings
Sigurjón H. Magnússon
Elpro ehf.
Tengiliður samnings
Hafþór Ólafsson
Elrey ehf.
Sími: 6625500/662
Tengiliður samnings
Guðjón B. Baldvinsson
Eltech ehf.
Sími: 898 2703
Tengiliður samnings
Steingrímur Ólafsson
Eyjólfur Rósmundsson ehf.
Sími: 8932466
Tengiliður samnings
Eyjólfur Rósmundsson
Faxi ehf. Geisli
Sími: 4812398/861
Tengiliður samnings
Pétur Jóhannsson
Fossraf ehf
Sími: 4803700 / 8
Tengiliður samnings
Birkir Pálsson
Gaflarar ehf
Sími: 5651993 / 8
Tengiliður samnings
Þorvaldur Friðþjófsson
Geisli ehf
Sími: 8928483
Tengiliður samnings
Róbert Þór Guðbjörnsson
Guðjón Pétursson
Sími: 8946597
Tengiliður samnings
Guðjón Pétursson
Gunnar Ingi Jónsson
Sími: 8697671
Tengiliður samnings
Gunnar Ingi Jónsson
Harald & Sigurður ehf
Sími: 567 8350 /
Tengiliður samnings
Harald Isaksen
HBH Byggir ehf.
Sími: 553 3322
Tengiliður samnings
Dagmar Þorsteinsdóttir
Hitastýring hf.
Sími: 660 1401
Tengiliður samnings
Helgi Sverrisson
Íslenskir aðalverktakar
Sími: 4204200 / 6
Tengiliður samnings
Einar Ragnarsson
Launafl ehf.
Sími: 414 9400
Tengiliður samnings
Magnús Helgason
Límtré Vírnet ehf.
Sími: 412 5300
Tengiliður samnings
Andri Daði Aðalsteinsson
Ljósafoss
Sími: 8959079
Tengiliður samnings
Helgi Eilert Kolsöe
Ljósgjafinn ehf.
Sími: 460 7799
Tengiliður samnings
Stefán Karl Randversson
M.H.M ehf
Sími: 892 3467
Tengiliður samnings
Magnús H. Magnússon
Nesraf ehf
Sími: 4215206 / 8
Tengiliður samnings
Hjörleifur Stefánsson
Nortek ehf.
Sími: 4552000 / 8
Tengiliður samnings
Þórhildur Rún Guðjónsdóttir
Póllinn ehf
Sími: 8938865
Tengiliður samnings
Júlía Björk Þórðardóttir
Raf- og loftræstiþjónustan ehf
Sími: 5882660
Tengiliður samnings
Guðmundur H. Jóhannesson
Rafco ehf.
Sími: 893 5357
Tengiliður samnings
Benjamín M. Kjartansson
Rafey ehf.
Sími: 896 2226
Tengiliður samnings
Hrafnkell Guðjónsson
Rafeyri ehf.
Sími: 460 7800
Tengiliður samnings
Gunnar Valur Eyþórsson
Raffó ehf
Sími: 4671364/863
Tengiliður samnings
Aðalsteinn
Rafgeisli ehf.
Sími: 564 5100
Tengiliður samnings
Runólfur Bjarnason
Rafholt ehf
Sími: 6956447
Tengiliður samnings
Helgi I. Rafnsson
Rafkompaní slf.
Tengiliður samnings
Arnar Bjarki Arnoddsson
Raflýsing ehf.
Sími: 892 9009
Tengiliður samnings
Sigtryggur Stefánsson
Rafmagnsverksverkstæði Jens og Róberts
Sími: 899 9554
Tengiliður samnings
Róbert Einar Jensson
Rafmenn ehf
Sími: 860 0901
Tengiliður samnings
Jóhann Kristján Einarsson
Rafrós ehf
Sími: 893 5565/54
Tengiliður samnings
Eyjólfur Björgmundsson
Rafrún ehf.
Sími: 555 6060/82
Tengiliður samnings
Daníel Emilsson
Rafsetning ehf.
Sími: 896 8557
Tengiliður samnings
Gunnar Ársælsson
Rafsókn ehf
Sími: 669 6677
Tengiliður samnings
Svavar Björnsson
Rafstjórn ehf.
Sími: 5878890/840
Tengiliður samnings
Gunnar V. Árnason
Rafsveinn ehf
Sími: 660 4545
Tengiliður samnings
Sveinn Ó. Þorsteinsson
Raftækjavinnustofan ehf.
Sími: 894 1264
Tengiliður samnings
Gunlaugur Magnússon
Rafval sf
Sími: 892 3680
Tengiliður samnings
Hafliði Árnason
Rafver ehf.
Sími: 5812333/892
Tengiliður samnings
Arnar Einarsson
Rafverkstæði IB ehf.
Sími: 4212136 / 6
Tengiliður samnings
Guðmundur Þór Ingólfsson
Rafverkstæði Ragnars ehf
Sími: 4878022 / 8
Tengiliður samnings
Ragnar Þór Ólafsson
Rafvirki ehf.
Sími: 5875560/66
Tengiliður samnings
Sigurður Svavarsson
Rafvæðing ehf
Sími: 8984787 / 5
Tengiliður samnings
Guðjón Jónsson
Rafþekking ehf
Sími: 661 3040
Tengiliður samnings
Guðmundur Geir Kristófersson
Rafþjónusta Sigurdórs ehf
Sími: 892 8523
Tengiliður samnings
Hlynur Sigurdórsson
Sérverk ehf.
Sími: 564 5796/89
Tengiliður samnings
Elías Guðmundsson
Skipavík ehf
Sími: 430 1400
Tengiliður samnings
Sævar Harðarson
Sparri ehf.
Fitjabraut 30
Sími: 421 6833/89
Tengiliður samnings
Halldór Viðar Jónsson
Spons ehf.
Sími: 8993403/820
Tengiliður samnings
Leifur G. Leifsson
Stjörnustál ehf.
Súðarvogi 9
Sími: 555 3686/69
Tengiliður samnings
Grétar Jón Elfarsson
Straumur ehf
Sími: 895 5518
Tengiliður samnings
Rafn Pálsson
Tengi ehf. rafverktakar
Sími: 5685240
Tengiliður samnings
Finnur Egilsson
Tengill ehf.
Sími: 4559200 / 8
Tengiliður samnings
Gísli Sigurðsson
Tréiðjan Einir ehf.
Sími: 4712030/892
Tengiliður samnings
Sigurður Sigurjónsson
Watt ehf.
Sími: 4812926/863
Tengiliður samnings
Jón Gísli Ólason
Þráinn Ingólfsson / Rafþing
Sími: 8925587/561
Tengiliður samnings
Þráinn Ingólfsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.