Fara í efni

Rammasamningar

RK 17.07 Pípulagnir

  • Gildir frá: 07.09.2020
  • Gildir til: 07.09.2024

Um samninginn

Rammasamningur (RS) um þjónustu iðnmeistara tók gildi 07.09.2020, til tveggja ára, með heimild til framlengingar tvisvar sinnum um 1 ár.
Samningurinn hefur verið framlengdur til 07.09.2024.
Heimilt er að framlengja samningi um 1 ár í senn, tvisvar sinnum.

Svæði I Reykjavík, Mosfellsbær, Seltjarnarnes, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Kjósahreppur
Svæði II Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit, Skorradalspur, Borgarbyggð
Svæði III Snæfellsbær, Grundafjarðarbær, Helgafellssveit, Stykkishólmsbær, Eyja og Miklaholtshreppur
Svæði VII Dalabyggð, Húnaþing vestra
Svæði IX Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð
Svæði X Akureyri, Hörgársveit, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðsströnd, Grýtubakkareppur
Svæði XI Þingeyjarsveit, Skútustaðarhreppur, Norðurþing, Tjörneshreppur
Svæði XVIII Grímsnes-og Grafningshreppur, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Svæði XIX Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, Flóahreppur, Árborg, Ölfus, Hveragerðisbær
Svæði XX Grindavíkurbær, Reykjanesbær, Suðurnesjabær, Vogar

 

Rammasamningsútboð þetta nær ekki til vinnu iðnaðarmanna og/eða verktaka við verkefni sem tengjast fornleifum, endurgerð og/eða vernd slíkra minja.
Hér má finna lista yfir aðila að rammasamningum Ríkiskaupa. (RS kaupendur)

Undanskildir RS kaupendur við upphaf samnings voru: Akraneskaupstaður, Akureyrarbær, Garðabær, Hafnarfjarðarbær, Isavia, Kópavogsbær, Landspítali, Mosfellsbær, Reykjanesbær og RíkiseignirVið framlengingu samnings um 1 ár frá 07.09.2022 bætast við sem undaskildir kaupendur: Borgarbyggð og Norðurþing.

Leiðbeiningar fyrir kaupendur - þjónusta iðnmeistara, myndband 

Kaup innan samnings

Kaupa skal inn í rammasamningi eftir annarri hvorri leið eftir því sem við á hverju sinni:

A. 
Þegar umfang innkaupa er minna en 500 tímar, skulu innkaup fara fram samkvæmt fastverðshluta samningsins (A‐ Hluta), á þeim kjörum og skilmálum sem eru skilgreindir í rammasamningnum.

Samningsaðilum verður raðað upp eftir lægsta tilboðsverði í þjónustu iðnmeistara, lægsta tilboðsverð efst og hin í röð þar fyrir neðan. Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem býður lægsta verð. Geti hann ekki tekið að sér verkefnið eða selt þjónustuna/vöruna, skal gengið að þeim næsta og svo koll af kolli þar til aðili finnst sem getur annast verkefnið eða selt þjónustuna/vöruna.

B. 
Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða aðrir en skilmálar í fastverðshluta (s.s.véla‐ og tækjaverð ekki innifalið, verktími ekki skilgreindur, eftirlit hjá kaupanda o.s.frv.) skal bjóða það út með örútboði í örútboðshluta samningsins (B‐ Hluta) eftir að skilmálar eða tæknilegar kröfur hafa verið skýrðar nánar milli þeirra rammasamninghafa sem efnt geta samninginn.

Örútboð skulu send á alla bjóðendur í þeim flokki sem við á hverju sinni.

Undir flipanum „Seljendur" er hnappur „Örútboð"  þar getur kaupandi með einum smelli sent sín örútboðsgögn beint til allra mögulegra seljenda. 

Upplýsingar um örútboð má finna hér.

Annað

Í þessum rammasamningi áskildu kaupendur sér rétt, með heimild í 2. mgr. 40. gr. OIL, til að bjóða út með almennu útboði verkefni yfir útboðsmörkum innanlands skv. 1. mgr. 23. gr. OIL.

Nánari upplýsingar undir flipanum skoða kjör.

Verð og verðbreytingar - samanber eftirfarandi kafla útboðsgagna: 1.5.12

Tilboðsverð skulu vera föst út samningstímann.

Heimilt er að óska eftir verðbreytingu tvisvar á ári 15. apr og 15. okt að því tilskildu að launavísitala iðnaðarmanna breytist um +/‐ 5%.

Upphafsvísitala rammasamningsins verður gildandi launavísitala iðnaðarmanna á opnunardegi tilboða.

Ósk um verðbreytingu ásamt nýju verði skal berast á tölvutæku formi fyrir 10. apríl og 10.okt.

Formið skal sent á netfangið utbod@rikiskaup.is. Í tölvupósti skal taka fram númer rammasamnings og að um sé að ræða ósk um

Seljendur skulu gera ráð fyrir í tilboðum sínum að það getur tekið tíma fyrir launabreytingar að koma fram í vísitölu.

Skilmálar um verðbreytingar geta verið aðrir í örútboðum en tilgreint er hér. Þess skal gætt að aðilar að rammasamningi njóti ætíð hagstæðasta verðs sem í boði er.

Til útreiknings verðbreytinga:

Opnun tilboða var dags: 10.6.2020

Vísitala í gildi við opnun tilboða var Febrúar gildið - 105,6 - sem var birt um 20 maí 2020 = Grunnviðmið til verðbreytinga.

Gildandi launavísitala er birt mánaðarlega á vef hagstofunnar, um 20. hvers mánaðar - sjá hér á Vefsíðu Hagstofunnar: >> Samfélag >> Laun og tekjur >> Vísitölur launa >> Vísitölur launa >> Mánaðarleg launavísitala á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt frá 2015.

Launavísitala byggir á tímakaupi reglulegra launa í hverjum mánuði og er vísitala einstakra undirhópa reiknuð og birt um 90 dögum eftir að viðmiðunarmánuði lýkur.

Seljendur

A.K. pípulagnir
Vesturgötu 71
Sími: 8652022
Tengiliður samnings
Birkir Guðjónsson
AH pípulagnir
Suðurhraun 12C
Sími: 5557012
Tengiliður samnings
Lovísa Fanney Guðnadóttir
Alefli ehf.
Desjamýri 6
Sími: 5877171
Tengiliður samnings
Ólafur Magnússon
Alhliða pípulagnir sf.
Akralind 5
Sími: 5671478
Tengiliður samnings
Christian Þorkelsson
AV pípulagnir ehf.
Seljalandsvegur 10
Sími: 8924844
Tengiliður samnings
Alfred Erlingsson
ÁK smíði ehf.
Lónsbakki
Sími: 8976036
Tengiliður samnings
Ármann Ketilsson
Áveitan ehf.
Njarðarnes 4
Sími: 469 4242/89
Tengiliður samnings
Haraldur Pálsson
Benni pípari ehf
Bolafótur 9
Sími: 8426000
Tengiliður samnings
Benedikt Guðbjörn Jónsson
Björgvin Sævar Ragnarsson
Steintún
Sími: 8680952
Tengiliður samnings
Björgvin Sævar Ragnarsson
Bragi Benediktsson ehf.
Akurhvarf 6
Sími: 6603863 / 8667345
Tengiliður samnings
Bragi Benediktson
Bútur ehf.
Njarðarnes 9
Sími: 4120400
Tengiliður samnings
Ólafur Þorgrímsson
Hitavirkni ehf.
Lindasmári 65
Sími: 6906192
Tengiliður samnings
Ásgeir Hrafnkelsson
HS pípulagnir ehf.
Smiðjuvegi 4
Sími: 8940088
Tengiliður samnings
Páll Þ. Hermannsson
Íslenskir aðalverktakar
Höfðabakki 9
Sími: 4204200 / 6
Tengiliður samnings
Einar Ragnarsson
J. Kolbeins pípulagnir ehf.
Lambhagi 15b
Sími: 6603818
Tengiliður samnings
Jóhann Þór Kolbeins
K16 ehf.
Haukdælabraut 102
Sími: 8629192 / 5
Tengiliður samnings
Hannes Þór Baldursson
L-7 verktakar
Lækjargata 7
Sími: 8698483
Tengiliður samnings
Brynjar Harðarson
Lagnaþjónusta Suðurnesja ehf.
Selvík 3
Sími: 8966691
Tengiliður samnings
Rúnar Helgason
Lagnaþjónustan ehf.
Gagnheiði 53
Sími: 482 2311/69
Tengiliður samnings
Björn Ásgeir Björgvinsson
Lagnir ehf.
Borgarholtsbraut 69
Sími: 6905267
Tengiliður samnings
Guðlaugur Freyr Jónsson
Lýsing og lagnir ehf.
Breiðavík 20
Sími: 8439505
Tengiliður samnings
Pétur Karlsson
Miðstöðin Vestmannaeyjum
Strandvegur 30
Sími: 481 1475
Tengiliður samnings
Dagný Helga Eckard
Millvúd Pípulagnir ehf.
Túngötu 10
Sími: 8201845
Tengiliður samnings
Sveinn Magni Jensson
N1 píparinn ehf.
Efstabraut 2
Sími: 4524545
Tengiliður samnings
Jón Bjarnason
Orkulagnir ehf.
Ránargrund 1
Sími: 894 0321
Tengiliður samnings
Jón Ingi Young
PÍPÓ ehf.
Kalmansvellir 4a
Sími: 431 5151
Tengiliður samnings
Ingólfur Hafsteinsson
Pípulagningarvinnan ehf.
Þrúðsalir 16
Sími: 6185859
Tengiliður samnings
Stefán Páll Óskarsson
Pípulagnir Helga ehf.
Háheiði 10
Sími: 4827880
Tengiliður samnings
Ívar Grétarsson
Reisn Eignaþjónusta
Suðurlandsbraut 6
Sími: 5376550
Tengiliður samnings
Bergur Viðar Guðbjörnsson
Rennsli ehf.
Akralind 1
Sími: 6968054/565
Tengiliður samnings
Kristófer Þorgeirsson
Rörvirki sf.
Óðinsvöllum 11
Sími: 8969305
Tengiliður samnings
Lúðvík Guðberg Gunnarsson
S.Ó.S Lagnir ehf.
Bíldshöfði 18
Sími: 5776900
Tengiliður samnings
SÓS ehf
Securitas hf.
Skeifan 8
Sími: 5807000
Tengiliður samnings
Hlynur Rúnarsson
Sprinkler pípulagnir ehf.
Bíldshöfði 18
Sími: 8965118
Tengiliður samnings
Egill Ásgrímsson
Stefánsson ehf. Lagnaþjónusta
Reykir
Sími: 8954453
Tengiliður samnings
Ólafur H. Stefánsson
Topplagnir ehf.
Gvendargeisli 68
Sími: 698 8412
Tengiliður samnings
Brynjar Kristjánsson
Votrými ehf.
Góuholt 9
Sími: 8470313
Tengiliður samnings
Halldór Karl Ólafsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.