Fara í efni

Rammasamningar

RK 17.07 Pípulagnir

  • Gildir frá: 14.06.2016
  • Gildir til: 30.06.2020

Um samninginn

Á döfinni

13. feb. - Frétt um gerð útboðsgagna vegna rammasamninga um þjónustu iðnmeistara. 

Nýr rammasamningur um þjónustu iðnmeistara tók gildi 14.06.2016 og gildir í tvö ár. Heimilt er að framlengja samningi um 1 ár í senn, tvisvar sinnum. Samningi hefur verið framlengt um eitt ár í annað sinn og gildir til 30.6.2020.

Með vísan til kafla 0.1.3. í skilmálum rammasamningsútboðs um Þjónustu iðnmeistara, verður fyrirtækið Viðhald og viðgerðir tekið út af lista yfir seljendur innan rammasamnings frá og með 14. desember 2017.


Rammasamningur um þjónustu Iðnmeistara var boðinn út með talsvert breyttu sniði, boðnar voru út ofangreindar iðngreinar íneðangreindum fjórum köflum eftir kaupendahóp:
1. Verkefni LSH
2. Verkefni Ríkiseigna
3. Verkefni annara kaupenda
4. Verkefni Isavia Keflavíkurflugvelli

Rammasamningar sem verða til vegna kafla 1,2 og 4 eru samningar sem afhentir eru ofngreindum stofnununum og þær einar geta notað sinn kafla. Ekki verður fjallað nánar um þessa kafla hér. 

Kafli 3 Verkefni annara kaupenda 

Kafli 3 er sá hluti samningsins sem er ætlaður fyrir allar aðrar stofnanir ríkisins, þ.m.t. Isavia utan Keflavíkurflugvallar. Hann skiptist í tvo hluta eftir eðli og umfangi innkaupanna:

A Fastverðssamningur skiptur eftir landssvæðum:

Þegar umfang innkaupa er minna en 500 tímar, skulu innkaup fara fram samkvæmt fastverðshluta samningsins á þeim kjörum og skilmálum sem eru skilgreindir í rammasamningnum. Samningsaðilum hefur verið raðað upp, lægsta tilboðsverð efst og hin í röð þar fyrir neðan, innan hvers landsvæðis.Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem lægst býður verð, geti hann ekki tekið að sér verkið, skal gengið að þeim næsta og svo koll af kolli þar til aðili finnst sem getur tekið að sér verkið.

 

B Örútboðssamningur óháður landssvæði:

Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða  skilmálar eru aðrir en í fastverðshluta, skal bjóða þau kaup út með örútboði í B hluta samningsins þar sem  skilmálar eða tæknilegar kröfur eru skýrðar nánar. 

Verkefni yfir innlendum útboðsmörkum eru undanskilin í þessu útboði, þau SKULU boðin út í opnu útboði. 
Viðmiðunarupphæðir og tilboðsfrestir

Mælt er með að nota örútboðshnapp undir hverri iðngrein fyrir sig til að senda örútboð til þjónustuaðila!

Kaupendahópurinn 

Kaupendahópurinn samanstendur af öllum öðrum aðilum að rammasamningum en þeim sem falla undir hluta 1,2 og 4. Þjóðarbókhlaðan, Háskóli Íslands, Isavia utan Keflavíkurflugallar eru dæmi um stofnanir í kafla 3 sem sjá alfarið um viðhald sinna fasteigna óháð umfangi.

ATHUGIÐ að eftirfarandi sveitarfélög eru ekki aðilar að rammasamningi um þjónustu iðnmeistara:

Akureyrarbær                                     
Kópavogsbær

A Fastverðssamningur skiptur eftir landssvæðum

Landinu er skipt upp í 20 markaðssvæði sem miðast við landfræðilegar aðstæður eða hefðbundin athafnasvæði verktaka.  Verktakar sem uppfylltu skilyrði um viðbragðstíma upp á eina klst. gátu boðið í tiltekið markaðssvæði. Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem lægst býður verð.

Ef færri en þrír verktakar í hverri iðngrein, og á tilteknu svæði, taka þátt í rammasamningsútboðinu þá telst fullnægjandi samkeppni ekki fyrir hendi og rammasamningur  því ekki í gildi í þeirri iðngrein á því svæði.

Upplýsingar um þjónustuaðila eftir svæðum og iðngreinum eru á læstu svæði kaupenda.

Svæðaskipting er eftirfarandi: 

Svæði Afmörkun svæðis              
I Reykjavík, Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Kjósarhreppur
II Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshreppur, Borgarbyggð 
III Snæfellsbær, Grundafjarðarbær, Helgafellssveit, Stykkishólmsbær, Eyja og Miklaholtshreppur
IV Tálknafjörður, Vesturbyggð
V Ísafjarðarbær, Bolungarvík, Súðavíkurhreppur
VI Reykhólahreppur, Strandabyggð, Kaldrananeshreppur, Árneshreppur
VII Dalabyggð, Húnaþing vestra,
VIII Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Skagaströnd, Skagabyggð, Sveitafélagið Skagafjörður, Akrahreppur
IX Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð
X Akureyri, Hörgársveit, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðsströnd, Grýtubakkahreppur,
XI Þingeyjarsveit, Skútustaðarhreppur, Norðurþing, Tjörneshreppur
XII Svalbarðshreppur, Langanesbyggð, Vopnafjarðarhreppur
XIII Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Borgarfjarðarhreppur
XIV Fjarðabyggð, Breiðdalshreppur
XV Djúpavogshreppur, Sveitarfélagið Hornafjörður
XVI Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur
XVII Vestmannaeyjar
XVIII Grímsnes- og Grafningshreppur, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur,Skeiða- og Gnúpverjahreppur
XIX Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, Flóahreppur, Árborg, Ölfus, Hveragerðisbær
XX Grindavíkurbær, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Garður, Vogar

 

B Örútboðssamningur óháður landssvæði

Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða  skilmálar eru aðrir en í fastverðshluta, skal bjóða þau kaup út með örútboði í B hluta samningsins þar sem  skilmálar eða tæknilegar kröfur eru skýrðar nánar. 

Forsendur eru til staðar fyrir örútboði þegar einhver ákveðin skilyrði eða kjör eru ekki tiltekin innan rammasamningsins, t.d. þegar verk eru stærri en tilgreind viðmið eða þegar skýra þarf nánar skilmála og kröfur. Þá er lýsing á tilteknu verkefni (örútboð) send til rammasamningshafa í viðkomandi iðngreinum og óskað eftir t.d. verðum í tiltekið verkefni, að almennum kröfum rammasamnings og sértækum kröfum verkefnisins uppfylltum.

Um framkvæmd örútboða: 

a)   Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við rammasamningshafa. 

b)  Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma.

c)   Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og efni þeirra skal vera trúnaðarmál þar til tilboðsfrestur er runnin út.

d)  Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings. 

Mælt er með að nota örútboðshnapp undir hverri iðngrein fyrir sig til að senda örútboð til þjónustuaðila!

Kröfur vegna örútboða

Eftirfarandi eru kröfur sem kaupendi getur sett í örútboði:

  • Verktaki skal hafa unnið við þrjú sambærileg verkefni á síðustu fimm árum. Verkkaupi áskilur sér rétt til að óska eftir meðmælum vegna sambærilegra verka.

  • Verkkaupi áskilur sér rétt til að setja fram auknar kröfur í útboðsgögnum um reynslu, sérhæfingu og afkastagetu verktaka ef verkefnin krefjast þess. Dæmi um slíkt eru friðuð hús, flókin tæknikerfi eða skammur verktími.

  • Verkkaupi mun í örútboðsgögnum setja fram tæknilegar kröfur til verksins.

  • Skráð gæðastjórnunarkerfi samkvæmt 32. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 vegna leyfisskyldra verkefna.

  • Verkkaupi áskilur sér rétt til að meta frammistöðu verktaka í sérstöku skilamati. Meginmarkmið með skilamati er að stuðla að virku mati á verkefnum og greina frávik frá áætlun. Matið fer fram í samvinnu við verktaka þar sem báðir aðilar gefa verkinu einkunn hvað varðar verkframvindu og verkgæði. Framkvæmd skilamatsins verður lýst í örútboðsgögnum.

  • Verkkaupi mun setja ákvæði um viðurlög og uppsögn samninga í örútboðsgögn.

Seljendur

A.K. pípulagnir
Vesturgötu 71
Sími: 8652022
Tengiliður samnings
Birkir Guðjónsson
Alhliða pípulagnir sf.
Sími: 5667001/693
Tengiliður samnings
Christian Þorkelsson
Atli pípari ehf.
Sími: 6632279
Tengiliður samnings
Atli Arnþórsson
Áveitan ehf.
Sími: 469 4242/89
Tengiliður samnings
Haraldur Pálsson
Benni pípari
Bolafæti
Sími: 8426000
Tengiliður samnings
Benedikt Guðbjörn Jónsson
BG pípulagnir ehf
Suðurgötu 8
Sími: 8608089
Tengiliður samnings
Bergur V. Guðbjörnsson
Björgvin Sævar Ragnarsson
Sími: 438 1030/86
Tengiliður samnings
Björgvin Sævar Ragnarsson
Bragi Benediktsson ehf.
Sími: 6603863
Tengiliður samnings
Bragi Benediktson
Bútur ehf
Sími: 8934122
Tengiliður samnings
Þorgrímur Magnússon
GG lagnir ehf.
Dugguvogi 1b
Sími: 6608870
Tengiliður samnings
Gísli Gunnlaugsson
Heimir og Jens ehf.
Sími: 8928607/898
Tengiliður samnings
Heimir Ólafsson
HS pípulagnir ehf.
Sími: 8940088/864
Tengiliður samnings
Páll Þ. Hermannsson
Hæi ehf
Sími: 897 9657
Tengiliður samnings
Hávarður Bernharðsson
Íslenskir aðalverktakar
Sími: 4204200 / 6
Tengiliður samnings
Einar Ragnarsson
J. Kolbeins pípulagnir ehf.
Sími: 6603818
Tengiliður samnings
Jóhann Þór Kolbeins
JVB-Pípulagnir ehf.
Sími: 466 2618/89
Tengiliður samnings
Jón Valgeir Baldursson
KÞ lagnir ehf.
Sími: 896 1310
Tengiliður samnings
Kári Björn Þorsteinsson
Lagnavirkjun ehf.
Sími: 8477128
Tengiliður samnings
Þórður Kárason
Lagnaþjónusta Suðurnesja ehf.
Norðurhópi 28
Sími: 8966691
Tengiliður samnings
Rúnar Helgason
Lagnaþjónustan ehf.
Sími: 482 2311/69
Tengiliður samnings
Björn Ásgeir Björgvinsson
Launafl ehf.
Sími: 414 9400
Tengiliður samnings
Magnús Helgason
Miðstöð ehf
Sími: 894 4383
Tengiliður samnings
Elías Óskarsson
Miðstöðin Vestmannaeyjum
Sími: 481 1475
Tengiliður samnings
Dagný Helga Eckard
Millvúd Pípulagnir ehf
Túngötu 10
Sími: 8201845
Tengiliður samnings
Orkulagnir ehf
Sími: 894 0321
Tengiliður samnings
Jón Ingi Young
Pípulagningarþjónustan ehf
Sími: 8955152
Tengiliður samnings
Ingólfur Hafsteinsson
Pípulagningavinnan ehf.
Sími: 618 5859
Tengiliður samnings
Stefán Óskarsson
Rennsli ehf.
Sími: 6968054/565
Tengiliður samnings
Þorgeir Kristófersson
Rörás ehf
Sími: 894 1341
Tengiliður samnings
Valur Richter
Rörvirki sf
Óðinsvöllum 11
Sími: 8969305
Tengiliður samnings
Lúðvík Guðberg Gunnarsson
Sparri ehf.
Fitjabraut 30
Sími: 421 6833/89
Tengiliður samnings
Halldór Viðar Jónsson
Spons ehf.
Sími: 8993403/820
Tengiliður samnings
Leifur G. Leifsson
Sprinkler pípulagnir ehf.
Sími: 5872025/896
Tengiliður samnings
Egill Ásgrímsson
Stefánsson ehf. Lagnaþjónusta
Sími: 451 0022/89
Tengiliður samnings
Ólafur H. Stefánsson
Stjörnustál ehf.
Súðarvogi 9
Sími: 555 3686/69
Tengiliður samnings
Grétar Jón Elfarsson
Vermir sf.
Sími: 464 1902/89
Tengiliður samnings
Hallgrímur Sigurðsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.