Fara í efni

Rammasamningar

RK 05.05 Olía og eldsneyti fyrir ökutæki og vélar

  • Gildir frá: 13.02.2018
  • Gildir til: 01.09.2022

Um samninginn

Nýr samningur tekur gildi 13. febrúar 2018 og gildir til 01.09.2022. 

Samið var við þrjá þjónustuaðila um allt land, þ.e. Olíuverzlun Íslands (Olís), Skeljung, og N1.

Boðinn er fastur afsláttur í krónum á lítra frá eldsneytisverði (m/ vsk.) seljenda á hverjum tíma sem miðast við það verð sem er í gildi á hverri afgreiðslustöð fyrir sig.   

Markmið með útboðinu var að veita áskrifendum rammasamninga Ríkiskaupa eldsneyti og olíur á hagstæðasta verði með áherslu á jafnræði, virka samkeppni og gott aðgengi. 
Útboðinu var skipt í 5 flokka eins og sjá má í neðangreindri töflu.  

  Flokkur 1
Full þjónusta
Flokkur 2
Sjálfsafgreiðsla
Flokkur 3
Dísel og vélaolía
á geymslutanka
Flokkur 4
Annað 
eldsneyti  
Flokkur 5
Almennar 
rekstrarvörur
 Olís 1)
 X  X  X X Metan**  X
Skeljungur 2)
   X   X Metan**  X
N1 3)
 X  X  X    X

1) Samningur við Olíuverzlun Íslands (Olís) gildir á öllum Olís og ÓB afgreiðslustöðvum.

2) Samningur við Skeljung gildir eingöngu á afgreiðslustöðvum Orkunnar en ekki hjá Orkunni-X.

3) Samningur við N1 gildir eingöngu á afgreiðslustöðum N1 en ekki hjá Dælunni. N1 býður sama verð með fullri þjónustu og í sjálfsafgreiðslu.   

**Úr hauggasi sem verður til úr lífrænum úrgangi er framleitt 98% hreint metan á tveimur urðunarstöðum á Íslandi (Akureyri og Reykjavík). Metan er mjög virk gróðurhúsalofttegund en umhverfisvænna er að safna því saman og nýta sem eldsneyti í stað þess að sleppa því út í andrúmsloftið. Með því að nota íslenskt eldsneyti eins og metan í stað (bensín og díselolíu) drögum við úr losun gróðurhúsalofttegunda, bæði hvað varðar flutning og framleiðslu á eldsneyti sem og að metan losar minna af CO2 út í andrúmsloftið en bensín og díselolía gera. 

Kaupendur innan rammasamnings

Aðilar þessa rammasamnings eru áskrifendur að rammasamningum Ríkiskaupa á samningstíma.

Isavia ohf. hafa sagt sig frá þessum samning og eru ekki aðilar að samningi þessum.  

Kaup innan rammasamnings

Kaupandi skal kaupa inn í rammasamningi með beinum kaupum á þeim kjörum og skilmálum sem eru skilgreindir í rammasamningnum. Kaupendur skulu gera samanburð á samningsbundnum kjörum og verði seljenda við innkaup hverju sinni. 

Kaupendur munu beina kaupum sínum til þess seljanda sem bíður hagvæmustu kjör með teknu tilliti til verðs, ferðatíma og annars kostnaðar við öflun sem hefur áhrif á hagvæmni innkaupa. 

  • Seljendur skulu veita kaupendum, án endurgjalds, afgreiðslukort/lykla eða sambærilegt form sem heldur utan um eldsneytisnotkun þeirra. Á þessu eldsneytiskorti/lykli eða sambærilegu skal koma fram hinn fasti afsláttur á vörunni og hann tryggður hvar sem verslað er á landinu. 
  • Kaupanda skal standa til boða ítarlegt yfirlit yfir viðskipti sín. 

 Efni seljandi til sértilboða, útsölu eða samsvarandi verðlækkana á samningstímanum skal þess gætt að aðilar að rammasamningi njóti ætíð hagstæðasta verðs sem í boði er.

Tékkaðu á bensínverði dagsins:

Seljendur

N1 ehf.
Dalvegur 10-14
Sími: 4401000
Tengiliður samnings
Hafliði Kristjánsson
Olíuverzlun Íslands ehf.
Vatnagarðar 10
Sími: 5151000
Tengiliður samnings
Kristinn Leifsson
Skeljungur hf.
Borgartúni 26
Sími: 4443000
Tengiliður samnings
Pétur Sigurgeir Sigurðsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.