Fara í efni

Rammasamningar

RK 17.04 Málmiðnaður

  • Gildir frá: 07.09.2020
  • Gildir til: 06.09.2022

Um samninginn

Nýr rammasamningur um þjónustu iðnmeistara tók gildi 07.09.2020 og gildir í tvö ár. 
Heimilt er að framlengja samningi um 1 ár í senn, tvisvar sinnum.

Rammasamningsútboð þetta nær ekki til vinnu iðnaðarmanna og/eða verktaka við verkefni sem tengjast fornleifum, endurgerð og/eða vernd slíkra minja. 
Hér má finna lista yfir aðila að rammasamningum Ríkiskaupa. 

Undanskildir kaupendur eru Akraneskaupstaður, Akureyrarbær, Garðabær,  Hafnarfjarðarbær, Isavia,  Kópavogsbær, Landspítali, Mosfellsbær, Reykjanesbær og Ríkiseignir. 

Leiðbeiningar fyrir kaupendur - þjónusta iðnmeistara, myndband 

Kaup innan samnings

Kaupa skal inn í rammasamningi eftir annarri hvorri leið eftir því sem við á hverju sinni:

A. 
Þegar umfang innkaupa er minna en 500 tímar, skulu innkaup fara fram samkvæmt fastverðshluta samningsins (A‐ Hluta), á þeim kjörum og skilmálum sem eru skilgreindir í rammasamningnum.

Samningsaðilum verður raðað upp eftir lægsta tilboðsverði í þjónustu iðnmeistara, lægsta tilboðsverð efst og hin í röð þar fyrir neðan. Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem býður lægsta verð. Geti hann ekki tekið að sér verkefnið eða selt þjónustuna/vöruna, skal gengið að þeim næsta og svo koll af kolli þar til aðili finnst sem getur annast verkefnið eða selt þjónustuna/vöruna.

B. 
Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða aðrir en skilmálar í fastverðshluta (s.s.véla‐ og tækjaverð ekki innifalið, verktími ekki skilgreindur, eftirlit hjá kaupanda o.s.frv.) skal bjóða það út með örútboði í örútboðshluta samningsins (B‐ Hluta) eftir að skilmálar eða tæknilegar kröfur hafa verið skýrðar nánar milli þeirra rammasamninghafa sem efnt geta samninginn.

Örútboð skulu send á alla bjóðendur í þeim flokki sem við á hverju sinni.

Undir flipanum „Seljendur" er hnappur „Örútboð"  þar getur kaupandi með einum smelli sent sín örútboðsgögn beint til allra mögulegra seljenda. 

Upplýsingar um örútboð má finna hér.

Annað

Í þessum rammasamningi áskildu kaupendur sér rétt, með heimild í 2. mgr. 40. gr. OIL, til að bjóða út með almennu útboði verkefni yfir útboðsmörkum innanlands skv. 1. mgr. 23. gr. OIL.

Nánari upplýsingar undir flipanum skoða kjör.

 

Verð og verðbreytingar - samanber eftirfarandi kafla útboðsgagna: 1.5.12

Tilboðsverð skulu vera föst út samningstímann.

Heimilt er að óska eftir verðbreytingu tvisvar á ári 15. apr og 15. okt að því tilskildu að launavísitala iðnaðarmanna breytist um +/‐ 5%.

Upphafsvísitala rammasamningsins verður gildandi launavísitala iðnaðarmanna á opnunardegi tilboða.

Ósk um verðbreytingu ásamt nýju verði skal berast á tölvutæku formi fyrir 10. apríl og 10.okt.

Formið skal sent á netfangið utbod@rikiskaup.is. Í tölvupósti skal taka fram númer rammasamnings og að um sé að ræða ósk um

Seljendur skulu gera ráð fyrir í tilboðum sínum að það getur tekið tíma fyrir launabreytingar að koma fram í vísitölu.

Skilmálar um verðbreytingar geta verið aðrir í örútboðum en tilgreint er hér. Þess skal gætt að aðilar að rammasamningi njóti ætíð hagstæðasta verðs sem í boði er.

 

Til útreiknings verðbreytinga:

Opnun tilboða var dags: 10.6.2020

Vísitala í gildi við opnun tilboða var Febrúar gildið - 105,6 - sem var birt um 20 maí 2020 = Grunnviðmið til verðbreytinga.

Gildandi launavísitala er birt mánaðarlega á vef hagstofunnar, um 20. hvers mánaðar - sjá hér á Vefsíðu Hagstofunnar: >> Samfélag >> Laun og tekjur >> Vísitölur launa >> Vísitölur launa >> Mánaðarleg launavísitala á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt frá 2015.

Launavísitala byggir á tímakaupi reglulegra launa í hverjum mánuði og er vísitala einstakra undirhópa reiknuð og birt um 90 dögum eftir að viðmiðunarmánuði lýkur.

Seljendur

Bergraf - Stál ehf.
Selvík 3
Sími: 6608128
Tengiliður samnings
Reynir Þór Ragnarsson
Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar
Vesturbraut 14
Sími: 4212430
Tengiliður samnings
Sveinn Finnur Helgason
Hamar
Sími: 560 3600
Tengiliður samnings
Arnar Guðmundsson
Íslenskir aðalverktakar
Höfðabakki 9
Sími: 4204200 / 6
Tengiliður samnings
Einar Ragnarsson
Ísloft - Blikk- og stálsmiðja ehf.
Bildshöfði 12
Sími: 5876666
Tengiliður samnings
Helgi Pétursson
Ístak hf.
Bugðufljót 19
Sími: 5302700
Tengiliður samnings
Ingimar Ragnarsson
Launafl ehf.
Hraun 3
Sími: 414 9400
Tengiliður samnings
Magnús Helgason
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf.
Tunguháls 19
Sími: 5875100/660
Tengiliður samnings
Elías Víðisson
Stálgæði ehf.
Smiðjuvegur 9a
Sími: 5644455
Tengiliður samnings
Páll Þórisson
Stálorka
Óseyrarbraut 29a
Sími: 5650399
Tengiliður samnings
Gunnar Óli Sigurðsson
Stálsmiðjan Framtak ehf.
Sími: 660 3533
Tengiliður samnings
Guðmundur Smári Sighvatsson
Stefánsson ehf. Lagnaþjónusta
Reykir
Sími: 8954453
Tengiliður samnings
Ólafur H. Stefánsson
Vélsmiðja Einars Guðbrandssonar sf.
Funahöfði 14
Sími: 567 2488 /
Tengiliður samnings
Einar Ólafsson
Vélsmiðja Steindórs ehf.
Frostagata 6a
Sími: 462 3650
Tengiliður samnings
Sigurgeir Steindórsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.