Fara í efni

Rammasamningar

RK 12.04 Hreinlætistæki og pípulagningarefni

  • Gildir frá: 09.12.2017
  • Gildir til: 11.12.2022

Um samninginn

Nýr samningur tók gildi 9.12.2017 með gildistíma til eins árs og heilmild til framlengingar.
Samningurinn hefur verið framlengdur til 11.12.2022.

 

Markmið
Markmið útboðsins er að veita áskrifendum möguleika  á  kaupum á hreinlætistækjum og pípulagnaefni á  hagstæðu  verði,  að  uppfylltum lágmarkskröfum og hæfi bjóðanda. 

Gildissvið

Markmið útboðsins er að veita áskrifendum möguleika  á  kaupum á hreinlætistækjum og pípulagnaefni á  hagstæðu  verði,  að  uppfylltum lágmarkskröfum og hæfi bjóðanda. Rammasamningurinn nær til kaupa á hreinlætistækjum og pípulagnaefni. 

Hreinlætistæki og pípulagnaefni

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Blöndunartæki og fylgihlutir, salerni og handlaugar, stálvaskar, baðker og sturtuklefar, sturtubotnar og aðrar sambærilegar vörur, plastfittings, kopartengi, síur, lokar og niðurföll, frárennslislagnir, ofnar og vatnsrör, dælur og hitakerfi, og aðrar sambærilegar vörur.

Kaup innan samnings

Rammasamningur þessi nær eingöngu til einstakra vörukaupa á hreinlætistækjum og pípulagnaefni sem er yfir 200.000 krónum. Einstök vörukaup á hreinlætistækjum og pípulagnaefni undir 200.000 krónum falla undir RK 12.01 Almennar byggingavörur

Með einstökum vörukaupum er átt við samanlögð vörukaup innan hvers almanaksmánaðar.

Kaupandi skal kaupa inn í rammasamningi með örútboðum þannig að kaupandi hefur samband rafrænt við seljendur innan samnings og fær verðtilboð. Allir seljendur skulu fá sömu upplýsingar á sama tíma. Ávallt skal velja hagkvæmasta tilboð í samræmi við valforsendur örútboðs. 

Leyfilegar valforsendur í örútboðum. 

Í örútboðum má setja fram eftirfarandi valforsendur og skal vægi þeirra vera í samræmi við neðangreint:  

  • Verð 50 - 100% 
  • Gæði 0 - 50% 
  • Afhendingartími 0 - 50% 
  • Umhverfisskilyrði 0 - 50% 

Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara, skriflegra tilboða meðal tiltekinna rammasamningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi rammasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli hlutlægra viðmiðana sem fram koma í útboðsskilmálum rammasamningsins. 

Nánar um örútboð

Tveimur eða fleiri kaupendum í rammasamningnum er heimilt að fara í sameiginlegt örútboð. Þá eru þarfir allra kaupenda sem eiga aðild að örútboðinu teknar saman sem ein innkaup. Jafnframt skal skýrt kveðið á um hversu mikið hver kaupandi ætlar að kaupa og hvenær og með hvaða hætti sérhver kaupandi óskar eftir því að fá umbeðna vöru/þjónustu afhenta. Hvorki er vikið frá þeim kröfum sem gerðar eru til bjóðenda og vöru/þjónustu í rammasamningsútboðinu né heldur þeim ákvæðum um örútboð sem getið er um í rammasamningsútboðinu.

Markmið með slíkum sameiginlegum innkaupum er annars vegar að kaupendur fái hagstæðara verð vegna meira magns og að seljendur fá tækifæri til þess að skipuleggja betur útvegun og afhendingu á því sem fyrirhugað er að kaupa í örútboðinu. Öll almenn ákvæði rammasamnings eiga við um örútboð eftir því sem við á nema annað sé tekið fram. 

  • Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við rammasamningshafa/seljendur innan samnings. 
  • Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma. 
  • Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og skulu ekki opnuð fyrr en tilboðsfrestur hefur runnið út.
  • Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings.  

Reiknivél 

Þarftu að kaupa margskonar byggingavörur og þarftu aðstoð við sjá undir hvaða rammasamning vörukaupin falla ? 

Reiknivél vegna rammasamninga um byggingavörur

Seljendur

Bauhaus
Lambhagavegur 2-4
Sími: 515 0800
Tengiliður samnings
Örn Bragason
Byko ehf.
Skemmuvegi 2a
Sími: 5154000
Tengiliður samnings
Stefán Valsson
Húsasmiðjan ehf.
Kjalarvogi 12
Sími: 5253000
Tengiliður samnings
Auður Auðunssdóttir
ÍJ ehf
Draghálsi 14-16
Sími: 4121200
Tengiliður samnings
Söludeild Ísleifs Jónsson
Múrbúðin ehf.
Kletthálsi 7
Sími: 4122500
Tengiliður samnings
Kári Lúthersson
Tengi ehf.
Smiðjuvegi 76
Sími: 4141010
Tengiliður samnings
Svanþór Laxdal

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.