Fara í efni

Rammasamningar

RK 12.01 Almennar byggingarvörur

 • Gildir frá: 09.12.2017
 • Gildir til: 11.12.2022

Um samninginn

Nýr samningur tók gildi 9.12.2017 með gildistíma til eins árs og heilmild til framlengingar. 
Samningurinn hefur verið framlengdur til 11.12.2022.

Markmið útboðsins er að veita áskrifendum aðgengi að byggingarvörum á hagstæðu verði að uppfylltum kröfum um hæfi bjóðanda.  

Rammasamningur þessi nær til kaupa á öllum byggingavörum sem falla undir eftirfarandi vöruflokka, óháð upphæð vörukaupa:

Flokkur 1 - Plötur, þak- og klæðningarefni

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Krossviður, spónaplötur, eldtefjandi plötur, mótaborð, gipsplötur og stálprófílar, MDF plötur, Þakjárn og þakrennur og aðrar sambærilegar vörur.

Flokkur 2 - Einangrun og pappi

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Steinull, tjörupappi, álpappi, byggingarplast, einangrunarplast, þéttilímbönd og einangrunarlímbönd og aðrar sambærilegar vörur.

Flokkur 3 - Gluggar, hurðir og innréttingarefni

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Innihurðir, bílskúrshurðir og opnarar, útihurðir, gluggar og gluggaefni, gler, hurðakarmar, lamir, skrár, hurða og gluggalæsingar, stormjárn og gluggamótorar og aðrar sambærilegar vörur.

Flokkur 4 - Skrúfur, saumur og festingar (rústfrítt, galvaniserað og stál)

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Skrúfur, boltar, skinnur, saumur, hefti, hnoð, kambstál, vinklar og bjálkaskór, keðjur og kaðlar og aðrar sambærilegar vörur.

Flokkur 5 - Vélar, verkfæri og áhaldaleiga

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Hand- og vélaverkfæri, hamrar, meitlar, kúbein og axir, tangir og klippur, þvingur, sagir og skrúfjárn. Málm- og tréverkfæri, borar og mælitæki, loft- og gasverkfæri, verkfærageymslur, rafmagns- og hleðsluverkfæri, rafsuðuverkfæri, stigar, tröppur, vinnupallar og aðrar sambærilegar vörur óháð því hvort þær séu til sölu eða leigu.

Flokkur 6 - Garðyrkjuvörur og garðverkfæri

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Garðslöngur og garðslönguúðarar, hjólbörur, hrífur og kantskerar, gafflar og heykvíslar, hakar og járnkallar, sköfur og skröpur, kústar og burstar, skóflur, úðabrúsar, hrífur, sláttuvélar, jarðvegsdúkar, mold og áburður, klippur, pottar og ker, plöntur og tré og aðrar sambærilegar vörur.

Þá nær rammasamningur þessi einnig til kaupa á neðangreindum byggingavörum í samræmi við neðangreind upphæðarmörk.  

Flokkur 7 - Hreinlætistæki og pípulagnaefni (einstök vörukaup undir 200.000 kr.)

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Blöndunartæki og fylgihlutir, salerni og handlaugar, stálvaskar, baðker og sturtuklefar, sturtubotnar og aðrar sambærilegar vörur. Plastfittings, Kopartengi, síur, lokar og niðurföll, frárennslislagnir, ofnar og vatnsrör, dælur og hitakerfi og aðrar sambærilegar vörur.

Flokkur 8 - Ljósperur og lýsingabúnaður (einstök vörukaup undir 50.000 kr.)

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: kertaperur, ledperur, flúrperur, halógenperur, skraut og retroperur, sparperur, ljósaseríur, ledborðar, inniljós, vinnuljós, útiljós, höfuð- og vasaljós, lampar og aðrar sambærilegar vörur.

Flokkur 9 - Málningar- og múrvörur (einstök vörukaup undir 100.000 kr.)

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: innimálning, útimálning, viðarvörn og pallaolía, epoxy og eldvarnarmálning, grunnar, spartlefni og spartlborðar, lakk, lím og leysiefni, kítti, málningar- og múrverkfæri, penslar, sandpappír, spreybrúsar, límbönd, vatnsfælur, flot og múrefni, steypuviðgerðarefni, sement og kalk, múrblöndur og sandur, steypa, gipsmúr aðrar sambærilegar vörur.

Flokkur 10 - Rafvörur og raflagnaefni (einstök vörukaup undir 100.000 kr.)

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Rafstrengir og snúrur, rofar og tenglar, fjöltengi og kapalkefli, ídráttarvír, tölvu- og símastrengir, sjónvarps- útvarps og hátalarastrengir, plastkaplar, lampa- og tækjasnúrur, innfelt efni, klær og hulsur, hreyfiskynjarar, ljósnemar og klukkur, rör og plastbarkar, nipplar og rær, dósir og annað sambærilegt lagnaefni ásamt sértækum verkfærum til raflagna.

Flokkur 11 - Gólfefni, loftapanell og kerfisloft (einstök vörukaup undir 50.000 kr.)

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Flísar, fúga og flísalím, mottur, dreglar og renningar, parket og parketlím, teppi, dúkur og dúkalím, undirlag og aðrar sambærilegar vörur.

Flokkur 12 - Byggingatimbur (einstök vörukaup undir 300.000 kr.)

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Burðarviður, heflað og óheflað timbur, gagnvarið og ógagnvarið, smíðaviður, grindarefni, harðviður, pallaefni, panel- og vatnsklæðningar, gólfborð, spænir og sperruefni og aðrar sambærilegar vörur.

* Með einstökum vörukaupum er átt við samanlögð vörukaup innan hvers almanaksmánaðar.

Kaup innan samnings 

Kaupandi skal kaupa inn í rammasamningi með eftirfarandi aðferðum: 

A.     Bein kaup

 • Einstök kaup undir 100.000 kr.
  Við einstök kaup, sem undir þennan samning falla, þar sem upphæð er undir 100.000 kr., skal kaupandi með beinum kaupum versla við forgangsbirgja á þeim afsláttarkjörum sem tiltekin eru í tilboði hans.

 • Einstök vörukaup þar sem um óverulegar upphæðir er að ræða
  Við einstök kaup þar sem ætla má að upphæð þeirra sé undir 20.000 kr. er kaupendum heimilt með beinum kaupum að versla við þann aðila rammasamnings sem er kaupanda næstur á grundvelli kostnaðarhagkvæmni. Slík kaup eru eingöngu heimil þegar ljóst er að upphæð þeirra eru svo óveruleg og fjarlægð milli kaupanda og þess aðila sem býður uppá hagstæðustu kjörin er slík að réttlætanlegt er að leita til þess aðila innan rammasamnings sem er nálægasturstarfstöð kaupanda.

 • Viðbótarkaup
  Sé um að ræða viðbótarkaup, þ.e. kaup á vöru af tiltekinni tegund eða gerð sem er þegar til staðar, eða kaup á jafngildri vöru í umhverfi kaupanda sem er fyrir, er að auki heimilt að taka tillit til skiptikostnaðar í aðra vörutegund sem þá hefur verði skilgreindur á grundvelli fjárhagslegs hagkvæmis. 

B.     Kaup með örútboðum

 • Einstök kaup yfir 100.000 kr. Einstök kaup, sem undir þennan samning falla, þar sem upphæð fer yfir 100.000 kr. skulu boðin út í örútboði meðal seljenda innan rammasamnings.

Leyfilegar valforsendur í örútboðum. 

Í örútboðum má setja fram eftirfarandi valforsendur og skal vægi þeirra vera í samræmi við neðangreint:

 • Verð                                50 - 100%
 • Gæði                               0 - 50%
 • Afhendingartími               0 - 50%
 • Umhverfisskilyrði            0 - 50%  

Nánar um örútboð 

Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara, skriflegra tilboða meðal tiltekinna rammasamningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi rammasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli hlutlægra viðmiðana sem fram koma í útboðsskilmálum rammasamningsins. 

 • Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við rammasamningshafa/seljendur innan samnings.
 • Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma.
 • Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og skulu ekki opnuð fyrr en tilboðsfrestur hefur runnið út
 • Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings. 

Tveimur eða fleiri kaupendum í rammasamningnum er heimilt að fara í sameiginlegt örútboð. Þá eru þarfir allra kaupenda sem eiga aðild að örútboðinu teknar saman sem ein innkaup. Jafnframt skal skýrt kveðið á um hversu mikið hver kaupandi ætlar að kaupa og hvenær og með hvaða hætti sérhver kaupandi óskar eftir því að fá umbeðna vöru/þjónustu afhenta. Hvorki er vikið frá þeim kröfum sem gerðar eru til bjóðenda og vöru/þjónustu í rammasamningsútboðinu né heldur þeim ákvæðum um örútboð sem getið er um í rammasamningsútboðinu.

Markmið með slíkum sameiginlegum innkaupum er annars vegar að kaupendur fái hagstæðara verð vegna meira magns og að seljendur fá tækifæri til þess að skipuleggja betur útvegun og afhendingu á því sem fyrirhugað er að kaupa í örútboðinu.  

Öll almenn ákvæði rammasamnings eiga við um örútboð eftir því sem við á nema annað sé tekið fram. 

Reiknivél

Þarftu að kaupa margskonar byggingavörur og þarftu aðstoð við sjá undir hvaða rammasamning vörukaupin falla ?

Reiknivél vegna rammasamninga um byggingavörur

Seljendur

Bauhaus
Lambhagavegur 2-4
Sími: 515 0800
Tengiliður samnings
Örn Bragason
Byko ehf.
Skemmuvegi 2a
Sími: 5154000
Tengiliður samnings
Stefán Valsson
Húsasmiðjan ehf.
Kjalarvogi 12
Sími: 5253000
Tengiliður samnings
Auður Auðunssdóttir

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.