Fara í efni

Rammasamningar

RK 08.02 Almenn matvara

 • Gildir frá: 12.06.2019
 • Gildir til: 13.06.2021

Um samninginn

Nýr samningur tók gildi 12. júní 2019 og gildir í tvö ár. Samningurinn gildir nú til 13.6.2021.

Rammasamningur þessi tekur til kaupa á almennum matvælum öðrum en fiski og kjöti, s.s þurrvöru, drykkjarvöru, frystivöru, niðursuðuvöru og ferskvöru þ.á.m. ferska ávexti og grænmeti. Samningnum er skipt í 16 hluta/flokka og eitt eða fleiri USPSC flokkar og undirflokka (class):

 • Ferskar mjólkurvörur og smjör (UNSPSC 50131700 og 50131800)
 • Egg (UNSPSC 50131600)
 • Matarolíur og feiti (UNSPSC 50150000)
 • Súkkulaði, sykur og sætuefni og konfekt/sælgæti (UNSPSC 50160000)
 • Kryddblöndur og þrávarnarefni (UNSPSC 50170000
 •  Brauð- og bökunarvörur (UNSPSC 50180000)
 •  Tilbúnar matvörur (UNSPSC 50190000) 
 • Niðursoðið grænmeti og ávextir (UNSPSC 50360000, 50370000, 50380000, 50390000,50460000, 50470000, 50480000, 50490000)
 • Drykkjarvörur (UNSPSC 50200000)
 • Kornvörur (UNSPSC 50220000)
 • Hnetur og fræ (UNSPSC 50100000)
 • Ferskir ávextir (UNSPSC 50300000, 50310000, 50320000 og 50330000 )
 •  Ferskir ávextir - frosnir (UNSPSC 50340000, 50350000)
 •  Grænmeti - ferskt og þurrkað (50400000, 50410000, 50420000 og 50430000)
 • Grænmeti - frosið (UNSPSC 50440000 og 50450000)
 • Næringadrykkir og vítamín, fæðubótaefni (UNSPSC 50501600)

Um kaup í rammasamningi

Kaupandi skal kaupa inn í rammasamningi annað hvort:

 • a. Með beinum kaupum á þeim kjörum og skilmálum sem eru skilgreindir í rammasamningnum. Við bein kaup í rammasamningi skulu kaupendur gera samanburð á samningsbundnum kjörum, fyrirliggjandi vörum og verði seljenda ofl.
 • b. Bjóða skal út með örútboði innan rammasamnings milli þeirra rammasamninghafa sem efnt geta samninginn.

Kaupendur áskilja sér rétt til þess á samningstíma að kaupa þær vörur og það magn sem endurspeglar þarfir þeirra og óskir á hverjum tíma. Eftirfarandi valforsendu, ein eða fleiri, sem kaupendur geta sett fram eru:

 • Fast verð eða hámarksverð, kílóverð eða einingaverð (0-100%)
 • Magn (0-100%)
 • Innihaldsefni (0-100%)
 • Hollustu merkingar (0-100%) 
 • Vistferill (0-100%)
 • Lífrænt vottað(0-100%)
 • Þjónustugeta (0-100%)
 • Viðbragðstími (0-100%)
 • Afgreiðslutími (0-100%)
 • Afhending (0-100%)
 • Sendingarkostnaður (0-100%)
 • Hraðþjónusta (0-100%)
 • Umhverfisskilyrði (0-100%)
 • Sérþekking (0-100%)
 • Lagerstaða (0-100%)
 • Kolefnisspor (0-100%)
 • Pakkningastærð (0-100%)

Um framkvæmd örútboða

 Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara skriflegra tilboða meðal tiltekinna rammasamningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi rammasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli þeirra valforsendna sem fram koma í útboðsskilmálum rammasamningsins.Ef skilmálar rammasamnings eru ákveðnir er heimilt að gera einstaka samninga við rammasamningshafa í samræmi við ákvæði rammasamnings. Ef skilmálar rammasamnings eru að einhverju leyti óákveðnir skal fara fram örútboð milli rammasamningshafa, eftir atvikum eftir að skilmálar eða tæknilegar kröfur hafa verið skýrðar nánar, allt í samræmi við eftirfarandi reglur: a. Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við þá rammasamningshafa sem efnt gætu samninginn. b. Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um ræðir. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma. c. Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og skulu ekki opnuð fyrr en tilboðsfrestur hefur runnið út. d. Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings.

Umhverfisskilyrði og umhverfisvottun

Að undanförnu hefur verið lögð aukin áhersla á vistvæn innkaup enda snúast vistvæn innkaup um: "að velja þá vöru eða þjónustu sem er síður skaðleg umhverfinu eða heilsu manna og ber sama eða lægri líftímakostnað samanborið við aðrar vörur og þjónustu sem uppfylla sömu þörf." Hugtakið vistvæn skilyrði notað sem yfirhugtak skilyrða sem taka tillit til matvælavottana, umhverfisskilyrða, gæðakrafna og annarra þátta sem skaða ekki umhverfi eða heilsu manna. Í innkaupum er m.a. stuðst við viðmið umhverfisskilyrða og gátlista eða sambærilegt. Lög og stefnur íslenska ríkisins undanfarin ár endurspegla aukna áherslu á vistvæn opinber innkaup. Í innkaupastefnu ríkisins segir m.a. að við innkaup skuli tekið tillit til umhverfissjónarmiða jafnt sem kostnaðar og gæða. Þetta er einnig undirstrikað í lögum um opinber innkaup og stefnumörkun stjórnvalda um sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi. Komi í ljós á samningstímanum að framleiðsla boðinnar vöru eða framkvæmd boðinnar þjónustu veldur umhverfisspjöllum áskilur kaupandi sér rétt til að rifta samningi án fyrirvara.

Þeir seljendur sem bjóða lífrænt framleidda vöru hafa skuldbundið sig til að uppfylla lágmarksskilyrði grunnviðmiðanna. 

 

Seljendur

Arna ehf
Tengiliður samnings
Sigurður Mikaelsson
Ásbjörn Ólafsson ehf
Köllunarklettsvegi 6
Sími: 4141100
Tengiliður samnings
Karl Ómar Jónsson
Coca-Cola Eur.Partn. Ísland ehf
Stuðlahálsi 1
Sími: 5252500
Tengiliður samnings
Danól
Tengiliður samnings
Haukur Þór Sigurbjörnsson
Ekran ehf
Klettagarðar 19
Sími: 5308500
Tengiliður samnings
Ómar Kárason
Garri ehf
Hádegismóum 1
Sími: 5700300
Tengiliður samnings
Gunnar Örn Arnarson
Hagkaup
Tengiliður samnings
Sindri Dalsgaard Sigurþórsson
Hollt & gott ehf.
Tengiliður samnings
Kristín Sigurðardóttir
Innnes ehf.
Fossaleyni 21
Sími: 5324000
Tengiliður samnings
Guðlaugur Guðlaugsson
ÍSAM ehf.
Tunguhálsi 11
Sími: 5222700
Tengiliður samnings
Auður Björk Einarsdóttir
John Lindsay hf.
Klettagörðum 23
Sími: 5332600
Tengiliður samnings
Tómas
Kartöfluverksmiðja Þykkvabæ ehf
Austurhrauni 5
Sími: 5641155
Tengiliður samnings
Ólöf Ósk Þorsteinsdóttir
Norðlenska matborðið ehf.
Pósthólf 50
Sími: 4608800
Tengiliður samnings
Guðmundur Ágústsson
Penninn ehf.
Skeifunni 10
Sími: 5402000
Tengiliður samnings
Ásta María Karlsdóttir
Rekstrarvörur ehf
Réttarhálsi 2
Sími: 5206666
Tengiliður samnings
Bylgja Dögg Hjörleifsdóttir
Sláturfélag Suðurlands svf.
Pósthólf 10093
Sími: 5756000
Tengiliður samnings
Ögmundur Rúnar Stephenssen
Stjörnugrís hf.
Vallá
Sími: 5313000
Tengiliður samnings
Marteinn Þorkelsson
Sælkeradreifing ehf
Tengiliður samnings
Matthías Þórarinsson
Ölgerðin Egill Skallagrímsson
Tengiliður samnings
Valdís María Einarsdóttir

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.