Útboð

20824 - Samflutningur þjónustustofnana

Samflutningur þjónustustofnana GRR og ÞÞM - Leiguhúsnæði
Ríkiskaup f.h. ríkissjóðs óska eftir að taka á leigu húsnæði fyrir SÞS - Samflutningur þjónustustofnana GRR og ÞÞM (Greiningarstöð ríkisins og Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga). Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.
Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 25 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar.
Gerð er krafa um góða staðsetningu á höfuðborgarsvæðinu, gott aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi og gangandi og næg bíla- og hjólastæði. SÞS er þjónustustofnun fyrir almenning og því skiptir staðsetning húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval. Greið leið þarf að vera að verslunum og kaffihúsum í næsta nágrenni SÞS til að hægt sé að meta þátttöku og færni einstaklinga í samfélagi. Að auki þarf að vera hægt að prófa notkun ýmissa ferlihjálpartækja á auðveldan hátt utanhúss. Allt nærumhverfi og aðgengi þar að skiptir máli.
Húsrýmisþörf stofnunarinnar er áætluð um  2.957 fermetrar. Húsnæðið skiptist í skrifstofur og m.a. viðtals- / skoðunar- / prófunar- / athugunar- / lækninga- / þjálfunarrými, verkstæði.
Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  eigi síðar en mánudaginn, 20. ágúst 2018.
Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulag þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggi , afhendingatíma, staðsetningu, aðkomu og bílastæðum.
Fyrirspurnir varðandi verkefni 20824 skulu sendar á netfangið www.utbod@rikiskaup.is og verða svör birt á vef Ríkiskaupa.
Fyrirspurnarfrestur rennur út 20. september en svarfrestur er til og með 24. september.
Leigutilboðum þar sem fram kemur stærð, ástand og staðsetning húsnæðis, ásamt leiguverði, skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7, 105 Reykjavík, eigi síðar en kl. 13:00 fimmtudaginn 27. september 2018.
Merkja skal tilboðin; nr. 20284 – Samflutningur þjónustustofnana GRR og ÞÞM - Leiguhúsnæði
Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 20/2016, sbr.  a. lið 1. mgr. 6a. gr.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar:
• Afhendingartíma húsnæðis
• Staðsetningu, stærð húsnæðis og tillöguteikningar
• Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu,
• Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
• Húsgjöld
• Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
• Tilvísun í gildandi aðalskipulag
• Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er undir leigusamning.


Titill

  • Opnunarfundur: 27.9.2018, 13:00
  • Staða: lokið
  • Fyrirspurnarfrestur:20.9.2018
  • Svarfrestur: 24.9.2018
  • Samið við: _ekki samið við neinn