Útboð


<

Ríkiskaup | Skilmálar vegna útboðsgagna á vef /
Terms and conditions regarding tender documents on the Rikiskaup website; www.rikiskaup.is

  1. Það er á ábyrgð hvers og eins að fylgjast með fyrirspurnum og svörum v. útboða á heimasíðu Ríkiskaupa. Verði breytingar, viðbætur og/eða leiðréttingar á útboðsgögnum á tilboðstíma munu þær verða vistaðar á vefinn og er það ábyrgð viðkomandi að fylgjast með þeim.
  2. Breytingum verður ekki miðlað á annan hátt.
  3. Fylla þarf út skráningarform sem fylgir hér á eftir.
  4. Ríkiskaup vekja athygli á að hver sá sem mútar opinberum starfsmanni, íslenskum eða erlendum, skal sæta fangelsi allt í allt að 4 ár skv. 109. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Mútuþægni opinberra starfsmanna, innlendra og erlendra, eru refsiverð brot með allt að 6 ára fangelsisrefsingu skv. 128. gr. almennra hegningarlaga. Ísland er aðili að OECD samningi um baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum. Í þeim samningi kemur fram að mútur grafi undan góðri stjórnsýslu og efnahagsþróun og raski samkeppnisskilyrðum á alþjóðavettvangi.
  1. Any and all changes or additions to tender documents will be posted on this website. Each applicant is solely responsible for monitoring the website for changes and updates as well as tender inquiries and inquiry responses.
  2. Changes and responses will not be announced in any other way.
  3. The following application form must be adequately filled out.
  4. Rikiskaup emphasises that active bribery towards a public official is a punishable offence by up to four years in prison according to Article 109 of the Icelandic General Penal Code no. 19/1940. Passive bribery by a public official carries a maximum sentence of up to six years in prison according to article 128 of the GPC. Both articles apply to domestic and foreign bribery. Iceland is a party to the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officals in International Transactions which states that bribery undermines good governance and economic development, and distorts international competitive conditions.

    Ég hef lesið skilmálana hér að ofan og samþykki þá./ I have read and understood the terms and conditions above and accept them. ( Press the "samþykkja/agree" button below to confirm and access tender documents application form).