Hlutverk og markmið

Hlutverk og markmið

Hlutverk

Hlutverk Ríkiskaupa er að stuðla að sem mestri hagkvæmni í öflun aðfanga til ríkisrekstrar með áherslu
á virka samkeppni, jafnræði og nýsköpun.

Meginmarkmið

- Veita framúrskarandi þjónustu á sviði opinberra innkaupa
- Stuðla að virkri samkeppni og jafnræði milli aðila á markaði
- Auka nýsköpun og skilvirkni í innkaupum
- Miðla þekkingu og reynslu sem stuðlar að hagkvæmni í ríkisrekstri

Framtíðarsýn

Ríkiskaup eru eftirsótt og viðurkennd sem fyrsta flokks þjónustustofnun á sviði opinberra innkaupa.
Framlag Ríkiskaupa til verðmætasköpunar og hagkvæmni í ríkisrekstrinum er óumdeilt.

Gildi

HAGSÝNI – Við náum árangri í störfum okkar með hagkvæmni að leiðarljósi.
ÞEKKING – Við höfum sérþekkingu á opinberum innkaupum og miðlum henni með þjónustu okkar.
HEIÐARLEIKI – Við fylgjum siðareglum og leggjum áherslu á gagnsæi og jafnræði í störfum okkar.