Fasteignir

Kríunes 2, Hrísey til sölu eða leigu

Útboðsnr Heiti Tilboðsfrestur
20192 Kríunes 2, Hrísey til sölu eða leigu 31.12.2017 kl. 00:00

Ath. að þessi eign er ekki á tilboðstíma en nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Ríkiskaupa. Meðfylgjandi upplýsingar úr Þjóðskrá Íslands - fasteignaskrá eru ekki uppfærðar.

Til sölu eða leigu Tilboð óskast í fasteignina Kríunesi II í Hrísey, Akureyrarkaupstað.  Landnr. 222439, fastanr. 215-6367. Húsið er talið 749,6 m2 að stærð. Skráð sem fjórar einingar.  Húsið var byggt árið 1974 undir nautgripaeldi og rannsóknir. Þarna er miðrými (180m² rannsóknarstofa), fjós fyrir 55-60 gripi (316,6 ), hlaða (207,1 ) og sláturaðstaða (45,9 ).  Verkstæði er í kjallara.  Fyrirtæki í Hrísey hefur undanfarin ár haft húsnæðið til afnota undir nautgripaeldi o.fl. Húsið er staðsett á milli gæludýra-einangrunarstöðvar sem er í einkaeigu og húsnæðis í eigu Svínaræktarfélagsins. Lögbýlisréttur fylgir. Landið er allt í eigu Akureyrarkaupstaðar og fylgir lóðarleigusamningur um 3.507 lóð við sveitarfélagið. Akureyrarkaupstaður á forkaupsrétt á eignunum, þannig að sveitarfélagið getur gengið í hæsta tilboð. Heimilt er að skila inn kauptilboðum og/eða tilboðum í leigu á öllu húsnæðinu eða hluta þess.

Eignin er til sýnis í samráði við Kristinn Frímann Árnason í síma    

695 1968.

Viðbót 13/10 2015: Flutningur lögbýlisréttar yfir á lóðina er ekki endanlega frágenginn.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Gögnin, ásamt viðbótarupplýsingum, eru aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7c Reykjvík, fyrir kl. 10:00 þann 14. febrúar 2017, þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.