Fjarskipti

RK 03.02 Síma- og fjarskiptaþjónusta

Samningur gildir til 28.2.2019

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi

með því að skrá sig inn hér til hliðar

Á döfinni

Nýr samningur tók gildi 1. mars 2018 og gildir í eitt ár, með möguleika á framlengingu þrisvar sinnum til eins árs í senn.

Markmið samningsins er að lækka fjarskiptakostnað og auka þjónustu opinberra fyrirtækja og stofnana, sem eru aðilar að rammasamningum ríkisins. Jafnframt er markmiðið að tryggja sem mest gæði og úrval fjarskiptaþjónustu fyrir aðila samningsins. Samið var um almennan afslátt af allri þjónustu sem fellur innan skilgreindra flokka.

Um er að ræða margvíslega þjónustu er varðar flutning á tali og gögnum um símalínu eða þráðlaus samskipti. Ennfremur tekur samningurinn til flutnings sem veittur er yfir, eða á, internetið hvort sem um er að ræða aðgang að internetinu eða vistun vefja og tengda þjónustu.

Kaupendur athugið að kaup á búnaði fellur ekki undir þennan samning, hvorki símtæki né netbúnaður.

Kaup í rammasamningi

Kaupandi getur keypt inn í rammasamningi með eftirfarand hætti:

1. Með beinum innkaupum - þ.e.  áætluð kaup innan samnings undir 3 m.kr. m.vsk. á ári

Samið var við 3 birgja í hverjum flokki um fast verð á völdum vörum og afsláttur eða fast verð af öðrum þáttum (misjafnt eftir seljendum). Kaupendur skulu kaupa af einhverjum af þeim þrem innan hvers flokks og gera verðsamanburð milli þeirra m.v. uppgefin kjör í tilboði.

Ríkiskaup hafa sett upp REIKNIVÉL á lokaða svæðinu fyrir innskráða notendur sem á að hjálpa kaupendum að gera samanburð – athugið að reiknivélin sýnir samt aðeins áætlaða nálgun þar sem notkun milli stofnana er misjöfn.

Bein kaup
Talsímaþjónusta
Farsímaþjónusta
InternetGagnaflutningur
Nova hf.

X
 X

Origo hf. (áður Nýherji)

  
 X
Síminn hf.
 X
 X X X
 TRS ehf
   X 
 Vodafone (Fjarskipti hf)
 X X X X

2. Með örútboði

Örútboð skulu send á þá aðila sem falla innan hvers þjónustuflokks. Gera skal grein fyrir því hvað skal kaupa og í áætluðu magni. Sjá nánar hér að neðan um framkvæmd örútboða.

 Kaup með örútboðum
Talsíma- og
farsímaþjónusta
InternetþjónustaGagnatengingar
Nova hf.
 X X

X
Origo hf. (áður Nýherji)

 X
 X
Síminn hf.
 X
 X X
 TRS ehf
  X X
 Vodafone (Fjarskipti hf)
 X X X

3. Með þátttöku í sameiginlegu örútboði

Tveimur eða fleiri kaupendum er heimilt að fara saman í örútboð séu heildarviðskipti þeirra áætluð yfir 3 m.kr. á ári m.vsk.

Um örútboð

Öll einstök kaup þar sem fyrirhuguð samningsfjárhæð er yfir 3 milljónir króna m/vsk. á ári, skulu boðin út innan rammasamningsins í svokölluðu örútboði. Í örútboði er kveðið nánar á um tiltekin kaup og óskað eftir tilboðum í tilgreind atriði s.s. útfærslu, tímaáætlun og heildarverð. Við val á tilboði í örútboði skulu kaupendur ganga út frá hagstæðasta tilboði skv. valforsendum örútboðsins að uppfylltum viðbótarkröfum til vöru og/eða þjónustu.

Valforsendur sem bjóðandi getur stillt upp í örútboði eru eftirfarandi:

  • Lægsta verð (gildir 40-100%) – sjá 1. mgr. 79. gr. OIL.
  • Gæði vöru og þjónustu (gildir 0-50%) sem hlutfall á móti verði – sbr. 79. gr. OIL.
  • Minnsti kostnaður sbr. 79. gr. OIL. 
  • Þjónustustig, t.d. forgangsþjónusta (gildir 0-50%)
  • Umhverfisskilyrði (gildir 0-50%)
  • Vottun óháðra aðila (gildir 0-50%

Örútboð skulu eingöngu framkvæmd innan rammasamnings milli þeirra rammasamningsaðila sem efnt geta samninginn. Örútboð getur farið fram hvort heldur með rafrænum hætti eða skriflegum. Þá er stutt lýsing á tilteknu verkefni send til rammasamningsaðila og óskað eftir t.d. föstu tilboðsverði eða hámarksverði í tiltekið verkefni (kaup), að almennum kröfum rammasamnings og sértækum kröfum verkefnisins uppfylltum. Áskilinn er réttur til að skilgreina nánar tæknilegt og fjárhaglegt hæfi bjóðenda eftir eðli og umfangi verkefnisins.

Kaupendur sem skipta um birgja vegna nýs samnings skulu verða fyrir sem minnstu raski við breytinguna. Útskiptikostnaður skal vera innifalinn í tilboði bjóðenda. Bjóðendur skulu m.a. mæta á starfsstöð kaupanda og aðstoða starfsmenn kaupanda við að endurnýja rafræn skilríki á nýjum SIM kortum. Einnig skal útskipting á endabúnaði vera gerð í samræmi við kaupanda og framkvæmd á tíma sem veldur sem minnstu raski á starfsemi kaupanda. Við skipti á þjónustuaðila skal væntanlegur þjónustuaðili útbúa svokallaða útskiptiáætlun í samráði við viðkomandi kaupanda svo röskun á starfsemi kaupanda verði sem minnst.

Kaupendur í rammasamningi

Aðilar að rammasamningakerfi Ríkiskaupa eru stofnanir og fyrirtæki ríkisins, sveitarfélög og aðrir opinberir aðilar skv. 3. gr. OIL. Á heimasíðu Ríkiskaupa má finna lista yfir aðila að rammasamningum Ríkiskaupa hverju sinni.
Notkun stofnana innan RH netsins er undanþegin rammasamningi þessum.

Aðrir skilmálar sem rammasamningsútboðið tekur til

Verðbreytingar á þjónustum innan samnings eru heimilar einu sinni á ári og munu þá taka gildi 1. mars hvers árs svo framarlega sem samningur sé framlengdur.

Efni seljandi til sértilboða, útsölu eða samsvarandi verðlækkana á samningstímanum skal þess gætt að aðilar að rammasamningi njóti ætíð hagstæðasta verðs sem í boði er.

Vistvæn skilyrði, umhverfis og gæðastaðlar

Kaupum á boðinni vöru og þjónustu er ætlað að vera í samræmi við stefnu ríkisins varðandi vistvæn innkaup og grænan ríkisrekstur.

Bjóðandi skal vinna eftir gæðakerfi staðfest með vottun eða með öðrum gögnum eftir því sem við á. 

Seljandi Tengiliður Sími Fax
Nova hf. Brjánn Jónsson 519 1000
Origo ehf. (áður Nýherji) Ottó F. Jóhannsson 516 1000
Síminn hf. Jóhannes Pálmi Hinriksson 550 6000
TRS ehf. Gunnar Bragi Þorsteinsson 480 3300
Vodafone (Fjarskipti hf) Reynir Leósson 599 9000
Senda örútboð / fyrirspurn til tengiliða seljenda