Aðrir viðburðir

Skrifstofan og skólinn

Subtitle

Undir þennan flokk falla rammasamningar sem snúa að daglegum rekstri skrifstofu og skóla. Vörukaupasamningar um ritföng og pappír, blandaðir samningar s.s. kaup á prentþjónustu, prentlausnum og ljósritunarvélum og skyldum búnaði, auk samninga um kaup á tækjum og húsbúnaði s.s. hluti raftækjasamnings og húsgagnasamnings.


Nýir rammasamningar

Nýr rammasamningur um raftæki tók gildi 4.12.12018


Nýr rammasamningur um skrifstofuvörur tók gildi 24.11.2017

Nýr rammasamningur um ljósritunarpappír tók gildi 8.09.2017


Nýr rammasamningur um prentlausnir tók gildi 23.03.2017

Framlengingar - Samningslok

Ef samningslaust verður áður en nýr samningur kemst á er mikilvægt að huga að því að innkaup stofnana á viðkomandi vöru og/eða þjónustu yfir innlendum viðmiðunarmörkum eða yfir viðmiðunarmörkum á EES-svæðinu eru útboðsskyld.  Við hjá Ríkiskaupum erum reiðubúin að aðstoða og veita ráðgjöf.

Séu innkaup undir viðmiðunarmörkum um útboðsskyldu skal fara eftir 24. gr. laga um opinber innkaup en þar segir:

Við innkaup undir þeim viðmiðunarfjárhæðum sem tilgreindar eru í 1. mgr. 23. gr. skal kaupandi ávallt gæta hagkvæmni
og gera samanburð meðal sem flestra fyrirtækja. Slíkur samanburður skal jafnan gerður með rafrænum aðferðum.
Við þessi innkaup skal gæta að samkeppni og virða jafnræðisreglu 15. gr., svo og ákvæði 49. gr. um tæknilýsingar.

Þegar keypt er vara eða þjónusta undir viðmiðunarmörkum skal því, eins og þarna kemur fram, kanna kjör hjá mögulegum bjóðendum eins og kostur er með formlegri verðfyrirspurn. Ríkisendurskoðun og Ríkiskaup hafa tekið saman sérstakt eyðublað til að halda utan um slíkar verðfyrirspurnir.  Kaupendur eru hvattir til þess að kynna sér eyðublaðið og nota það þegar kannað er verð á vöru og þjónustu undir viðmiðunarmörkum.


Vistvænar áherslur

Ríkiskaup fyrir hönd kaupenda í rammasamningum leggja nú enn frekari áherslu á að kaupendur hafi aðgang að vistvænni vöru í rammasamningum. Hægt er að skoða sérstaklega vistvæn skilyrði fyrir hvern samning undir hverjum flokki fyrir sig.

En hvað telst vistvænt? Við vistvæn innkaup er tekið tillit til líftímakostnaðar, umhverfissjónarmiða og hve vel þörfin er uppfyllt.

Markmiðið er að velja vöru eða þjónustu sem er síður skaðleg umhverfinu eða heilsu manna og ber sama eða lægri líftímakostnað samanborið við aðrar vörur og þjónustu sem uppfylla sömu þörf. Í vistvænum innkaupum er því horft til lengri tíma en oftast er gert. Þetta hljómar skynsamlega, enda eru vistvæn innkaup einfaldlega skynsöm innkaup!

Á  www.vinn.is sem er vefur um vistvæn innkaup er mikið af áhugaverðu efni fyrir kaupendur og seljendur.

Kannaðu hver þörfin er...

Áhersluatriði fyrir kaupendur

Áhersluatriði fyrir seljendur