Bifreiðakaup ríkisins

RK 05.03 Bifreiðakaup ríkisins

Samningur gildir til 30.6.2019

Í þessum samningi fara kaup eingöngu
fram í gegnum örútboð!

Á döfinni

Nýr samningur tók gildi 01.07.2017 og gildir í 2 ár með heimild til framlengingar tvisvar sinnum til eins árs í senn.

Hvernig skal bera sig að við kaup á bifreiðum

1. Umsókn send til Bílanefndar

Þeir aðilar er hafa hug á að kaupa bifreiðar fyrir hönd stofnana eða ríkisfyrirtækja skulu senda inn þar til gerða umsokn til bílanefndar ríkisins ásamt kröfulýsingu/örútboðslýsingu; Orutbodsform-vegna-bifreidakaupa; á fyrirhuguðum bifreiðakaupum. Einnig er hér dæmi um tæknilegar kröfur í örútboði sem kaupendur geta notað sem hluta af örútboðsgögnum ef það hentar. Athugið að ekki er um tæmandi lista að ræða. Daemi-um-taeknilegar-krofur-i-orutbodi .

Í umsókninni skal koma fram:

  • Heiti stofnunar eða ríkisfyrirtækis
  • Stutt lýsing á hlutverki og þörfum
  • Áætlaður akstur á ári
  • Örútboðslýsing með upplýsingum um sérbúnað og aukabúnað

Útfyllt umsóknareyðublað má senda í tölvupósti á bilanefnd@rikiskaup.is eða í pósti til Ríkiskaupa merkt:

Ríkiskaup
B. t. Bílanefndar ríkisins
Borgartúni 7, 105 Reykjavík.

Tengiliður Ríkiskaupa hjá Bílanefnd er Gísli Þór Gíslason.

2. Kaupendur fara í örútboð

Væntanlegir kaupendur, sem fengið hafa heimild hjá Bílanefnd ríkisins til bílakaupa skulu efna til örútboðs samkvæmt samþykkt nefndarinnar um þær bifreiðar sem kaupa skal.
Nánari upplýsingar um framkvæmd örútboða eru hér neðar á síðunni ásamt lista yfir seljendur.

Ath. kaupendur geta notað sama skjal til að draga saman niðurstöður innsendra tilboða.

  Tilbodsskra-1           Tilbodsskra-2

3. Bifreið pöntuð

Í kjölfar örútboðs skal kaupandi senda inn pöntunarbeiðni ásamt samþykki Bílanefndar ríkisins, örútboðslýsingu og öllum tilboðum boðinna bifreiða og samantektarblaði til Ríkiskaupa á grundvelli örútboðsins. Ríkiskaup panta skriflega hjá seljendum allar bifreiðar sem fyrirhugað er að kaupa. Pöntun skal senda á innkaup@rikiskaup.is.

Í pöntun sinni til seljanda munu Ríkiskaup munu tilgreina þá stofnun eða ríkisfyrirtæki sem viðkomandi bifreið er fyrir, og skal sá aðili vera skráður fyrir bifreiðinni sem kaupandi en Ríkiskaup skráð á reikning sem greiðandi.

Seljendur skulu staðfesta við Ríkiskaup pantanir og tilgreina væntanlegan afhendingardag.

4. Afhending

Afhending bifreiðar/bifreiða fer fram samkvæmt skilmálum örútboðsins. Seljanda ber því að staðfesta afhendingartíma með formlegum hætti í tilboði sínu. Dragist afhending um 2 vikur frá umsömdum afhendingartíma er kaupanda heimilt að rifta kaupum.

Um örútboð

Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara, skriflegra tilboða meðal samningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi bifreiðasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli þeirra valforsendna sem fram koma í útboðsskilmálum bifreiðasamningsins. Kaupendum er bent á að nýta sér skilyrði um vistvæn innkaup við kaup á bifreiðum, sjá nánar á www.vinn.is.

Örútboð getur farið fram hvort heldur með rafrænum hætti eða skriflegum. Þá er stutt lýsing á þeirri bifreið/um sem þörf er á send til allra aðila innan bifreiðasamningsins og óskað eftir verði sem samanstendur af tilboðsverði og kostnaði við meðaleyðslu bifreiðar í 100 þús km sbr.  Tilbodsskra-1, Ef einnig er óskað eftir ábyrgðar- og þjónustuskoðunum skal nota Tilbodsskra-2 .
Að almennum kröfum bifreiðasamnings og sértækum kröfum örútboðsins uppfylltum er lægsta verði tekið.

Í örútboðum eru settar fram kröfur um tæknilega eiginleika og þjónustu sem óskað er eftir; Dæmi um tæknilegar kröfur í örútboði, sjá lið 1 í Umsókn send til Bílanefndar.

Örútboð eru eingöngu framkvæmd innan bifreiðasamnings milli allra aðila sem efnt geta samninginn. Ekki er heimilt að gera samning um kaup á bifreiðum á grundvelli bifreiðasamnings án undangengins örútboðs. Brjóti seljandi gegn ákvæði þessu áskila Ríkiskaup sér rétt til að vísa seljanda úr samningi.

Ríkiskaup hvetja kaupendur til að nota bláa hnappinn hér fyrir neðan seljandalistann til þess að senda örútboð og aðrar fyrirspurnir á seljendur.

Seljandi Tengiliður Sími Fax
Askja ehf. / Atvinnubílar Hannes Strange 590 2100
Askja ehf. / Kia Kristmann Freyr Dagsson 590 2100
Askja ehf. / Mercedes Benz Sigurður Pálmar Sigfússon 590 2100
Bílabúð Benna ehf. Benedikt Eyjólfsson 590 2000
Bílasala Suðurlands - Toyota Selfossi ehf. Haukur Baldvinsson 480 8000
BL ehf. Jóhann Berg Þorgeirsson 525 8000
Brimborg ehf. / Fyrirtækjalausnir Benný Ósk Harðardóttir 515 7006
Brimborg ehf. / Mazda, Citroen og Peugeot Þórður Jónsson 515 7123
Brimborg ehf. / Volvo og Ford Gísli Jón Bjarnason 515 7000
Hekla ehf. Símon Orri Sævarsson 590 5000
Íslensk - Bandaríska ehf Sigurður Kr. Björnsson 534 4433
Kraftvélar ehf. Ívar Þór Sigurþórsson 535 3500
TK bílar ehf. - Lexus, Toyota Hlynur Ólafsson 570 5000
Æco Bílar ehf - Toyota Reykjanesbæ Ævar Ingólfsson 842 6600
Senda örútboð / fyrirspurn til tengiliða seljenda