Rekstrarráðgjöf

RK 14.23 Rekstrarráðgjöf

Samningur gildir til 15.11.2019

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi

með því að skrá sig inn hér til hliðar

Undirflokkar
Tegund Tengiliður Samningslok
RK 14.23_1 Stjórnun og stefnumótun Rammasamningsteymi 15.11.2019
RK 14.23_2. Aðferðir, ferlar, breytingar og uppbygging Rammasamningsteymi 15.11.2019
RK 14.23_3. Mannauðsmál og ráðningar Rammasamningsteymi 15.11.2019
RK 14.23_4. Viðskipta- og stjórnunarráðgjöf Rammasamningsteymi 15.11.2019
RK 14.23_5. Fjármálaráðgjöf Rammasamningsteymi 15.11.2019

Á döfinni

Nýr samningur tók gildi 14.11.2018 og er gildistíminn eitt ár með möguleika á framlengingu um eitt ár þrisvar sinnum. 

Rammasamningur var að þessu sinni gerður við 11 aðila innan 5 flokka:
1. Stjórnun og stefnumótun ( 10 samningsaðilar)
2. Rekstrarráðgjöf um aðferðir, ferla, breytingar og uppbyggingu ( 9 samningsaðili)
3. Ráðgjöf um mannauðsmál og ráðningar (6 samningsaðilar)
4. Viðskipta- og stjórnunarráðgjöf (10 samningsaðilar)
5. Fjármálaráðgjöf ( 7 samningsaðilar)

Kaup innan samnings

Kaupandi skal kaupa inn í rammasamningi: 
  • a. Ef verkefni er áætlað undir 100 tímar: Með beinum kaupum á þeim kjörum sem koma fram á sérstökum lista samningsaðila sem finna má á heimasíðu Ríkiskaupa. Á þessum lista koma fram boðin verð og heildareinkunnir bjóðenda ásamt einkunnum sem viðkomandi aðili fékk fyrir valforsendurnar „verð“, „reynsla“ og „afkastageta“. Skal ætíð snúa sér fyrst að þeim sem hæstu heildareinkunn hlaut innan hvers flokks. Ef sá aðili getur ekki tekið verkefnið að sér (t.d. sökum anna) skal velja þann næsta í röðinni og svo koll af kolli. 

Verðbreytingar skv. kafla 6.9 koma inn í útreikning heildareinkunnar og hafa þannig áhrif á forgangsröð rammasamningshafa. Rammasamningshafi sem lækkar verð sitt á grundvelli kafla 6.9 getur þannig hækkað á listanum. 

  • b. Ef verkefni er áætlað yfir 100 tímar: Bjóða skal út með örútboði innan rammasamnings milli þeirra rammasamninghafa sem efnt geta samninginn. Sjá nánari umfjöllun um örútboð hér fyrir neðan. 

Um framkvæmd örútboða

Ef einstök kaup fara yfir 100 tíma vinnu skal bjóða verkið út í örútboði. Forsendur sem bjóðendur geta sett fram í matslíkani örútboðs eru eftirfarandi: 
  • Verð (tímaverð, fast verð eða hámarksverð) (30-100%)
  • Þjónustugeta (0-50%) 
  • Afhendingartími (0-50%) 
  • Sérþekking (0-50%) 
  • Reynsla (0-50%)
  • Fyrri verkefni (0-50%) 
  • Umsagnir um fyrri verk (0-50%) 
  • Gæðavottun (0-50%)
 Kaupendur geta því í örútboði lagt áherslu á eitt eða fleiri atriði. Byggt á þeim atriðum, kröfum eða forsendum skal bjóðandi bjóða heildarlausn sem uppfyllir kröfur kaupanda.

Helstu skilmálar rammasamningsútboðsins

Teknir hafa verið saman í eitt skjal helstu skilmálar rammasamningsútboðsins til upplýsingar fyrir kaupendur.
Þessa skilmála er nauðsynlegt að skoða vel þegar ráðist er í örútboð.

SKILMÁLAR RAMMASAMNINGS