Fara í efni

Viðmiðunarfjárhæðir og tilboðsfrestir

Viðmiðunarfjárhæðir

Kveðið er á um viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa í III. kafla, 23. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016. Þar segir:

"Öll innkaup opinberra aðila á vörum og þjónustu yfir 15.500.000 kr. og verkum yfir 49.000.000 kr. skal bjóða út og gera í samræmi við þau innkaupaferli sem nánar er kveðið á um í IV. kafla. Viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa á opinberum þjónustusamningum um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu skv. VIII. kafla skulu fara eftir 4. mgr."

Óheimilt er að er að skipta upp verki eða innkaupum á vöru, verki eða þjónustu í því skyni að innkaup verði undir viðmiðunarfjárhæðum nema slíkt sé réttlætanlegt á grundvelli hlutlægra ástæðna. Sjá nánar 25. gr. OIL um útreikning á virði samnings.

Hvernig myndast útboðsskyldan?

Þegar útboðsskylda er metin er miðað við kostnaðaráætlun. Kostnaðaráætlun skal innihalda áætlað innkaupsverð án vsk. á vöru og eða þjónustu á allan samningstímann.

Hvað þýðir það?
Ef gera á samning um t.d. lögfræðiþjónustu til eins árs og áætlað innkaupsverð innkaupa er undir 15.5 milljónum eru kaupin ekki útboðsskyld. Engu að síður ber opinberum aðilum að viðhafa samkeppni við þessi innkaup með t.d. verðfyrirspurn meðal helstu lögfræðistofa/þjónustuveitenda. Sé áætlað virði hins vegar umfram viðmiðunarfjárhæð, skal fara í útboð. 

Sé áætluð fjárhæð eingöngu 7 milljónir (án vsk) króna á árinu en viðkomandi hyggst gera samning til 3 ára, er heildarvirði samnings 3 x 7 milljónir eða samtals 21 milljón og innkaupin þarafleiðandi útboðsskyld ekki bara innanlands heldur skal auglýsa á EES. Ef gera á samning til árs, en með framlengingarákvæði 2 x 1 ár, er heildarlengd samnings 3 ár og áætlað heildarvirði hans líka 21 milljónir og útboðsskylt.

Stofnanir sem eru á A-hluta fjárlaga mega mest gera 5 ára samninga (eða fá heimild Alþingis). En séu samningar annarra t.d. ótímabundnir, þá er reiknað með 4 ára samningstíma.

Viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Íslandi - Gilda frá 15. febrúar 2018

Kaupandi

Gerð innkaupa Viðmiðunarfjárh. í ISK án vsk.
Opinberir aðilar að meðtöldum sveitarfélögum, stofnunum þeirra, öðrum opinberum aðilum á þeirra vegum eða samtökum sem þessir aðilar kunna að hafa með sér.
ATH - Þetta tók gildi fyrir sveitarfélög frá 31. maí 2019

Vörukaup og þjónusta

kr. 15.500.000,-
Sjá nánar í stjórnartíðindum (Opnast í nýjum vafraglugga) Verkframkvæmdir kr. 49.000.000,-

Viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu (EES)   
Gilda frá 15. febrúar 2018.

Kaupandi Gerð innkaupa Viðmiðunarfjárh. í ISK án vsk.
Opinberir aðilar að frátöldum sveitarfélögum, stofnunum þeirra, öðrum opinberum aðilum á þeirra vegum eða samtökum sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. Vörusamningar og þjónustusamningar kr. 18.734.400,-
  Verksamningar kr. 721.794.800,-
     
Sveitarfélög, stofnanir þeirra, aðrir opinberir aðilar á þeirra vegum og samtök sem þessir aðilar kunna að hafa með sér. Vörusamningar og þjónustusamningar kr. 28.752.100.-
  Verksamningar kr. 721.794.800,-
     
Viðmiðunarfjárhæðir vegna kostnaðarþátttöku opinberra aðila, sbr. 14. gr. laga um opinber inn­kaup Þjónustusamningar kr. 28.752.100.-
  Verksamningar

kr. 721.794.800,-

Viðmiðunarfjárhæð vegna innkaupa á opinberum þjónustusamningum um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu samkvæmt VIII. kafla laga um opinber innkaup, sem gerðir eru af opinberum aðilum
Þjónustusamningar

Kr. 97.575.000,-
 Reglugerðin á vef Stjórnartíðinda (Opnast í nýjum vafraglugga)    

Viðmiðunarfjárhæðir vegna innkaupa  aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu. Gilda frá 15. febrúar 2018.

KaupandiGerð innkaupaViðmiðunarfjárh. í ISK án vsk.
Aðilar sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu Vöru- og þjónustusamningar  og hönnunarsamkeppnir Kr. 57.634.300,-
Aðilar sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu Verksamningar Kr. 721.794.800,-
Aðilar sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu Þjónustusamningar um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu sem talin er upp í XVII. viðauka. Kr. 130.100.000,-

Reglugerð um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu. (Opnast í nýjum vafraglugga) 

Sömu upphæðir gilda einnig fyrir stofnanir á sviði varnar og öryggismála jafnt innanlands sem á EES.
(Opnast í nýjum vafraglugga)

Sjá einnig reglugerð um sérleyfissamninga um verk eða þjónustu  yfir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska efnahagssvæðisins.
Reglugerðin gildir um sérleyfi þar sem áætlað verðmæti samnings, án virðisaukaskatts, er jafnt eða meira en 721.794.800 kr.

Um innkaup undir innlendum viðmiðunarmörkum

24. gr. laganna fjallar um innkaup undir innlendum viðmiðunarfjárhæðum. Þar segir:

"Við innkaup undir þeim viðmiðunarfjárhæðum sem tilgreindar eru í 1. mgr. 23. gr. skal kaupandi ávallt gæta hagkvæmni og gera samanburð meðal sem flestra fyrirtækja. Slíkur samanburður skal jafnan gerður með rafrænum aðferðum. Við þessi innkaup skal gæta að samkeppni og virða jafnræðisreglu 15. gr., svo og ákvæði 49. gr. um tæknilýsingar."

Sjá leiðbeiningar og verðfyrirspurnarform 

Tilboðsfrestir

Smellið á myndina til að sjá stærri

Fyrirspurnar - og svarfrestir

Frestur til að skila inn fyrirspurnum: 9 dagar
Frestur til að svara fyrirspurnum: 6 dagar.

Uppfært 5. febrúar 2020