Fara í efni

Tenglar á lög og reglugerðir er varða opinber innkaup

Lög um opinber innkaup – sjá síðari breytingar á althingi.is

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Lög um loftslagsmál nr. 70/2012 (Opnast í nýjum vafraglugga) - IX. kafli B. Opinber innkaup á vistvænum og orkunýtnum ökutækjum

Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Reglugerðir um opinber innkaup – sjá síðari breytingar á reglugerd.is

Reglugerð 643/2018 um undirbúning, gerð og eftirfylgni samninga um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni (Opnast í nýjum vafraglugga)

Reglugerð 178/2018 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup (Opnast í nýjum vafraglugga)

Reglugerð nr. 340/2017 um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu (Opnast í nýjum vafraglugga)

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/fjarmala--og-efnahagsraduneyti/nr/20317 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Reglugerð 950/2017 um sérleyfissamninga um verk eða þjónustu yfir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska efnahagssvæðisins með breytingum (Opnast í nýjum vafraglugga)

Reglugerð 955/2016 um kröfur á sviði opinberra innkaupa um upplýsingar sem koma eiga fram í auglýsingum og öðrum tilkynningum, gögn til að sannreyna efnahagslega og fjárhagslega stöðu og tæknilega getu og kröfur um tæki og búnað fyrir rafræna móttöku (Opnast í nýjum vafraglugga)

Reglugerð 971/2016 um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu og stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup yfir EES viðmiðunarfjárhæðum (Opnast í nýjum vafraglugga)

Reglugerð 845/2014 um innkaup stofnana á sviði varnar- og öryggismála (Opnast í nýjum vafraglugga)

Tilskipanir Evrópuþingsins og -ráðsins

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB :

https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2015/tilskipun-um-opinber-innkaup.pdf

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB :

https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/TILSKIPUN-EVROPUThINGSINS-OG-RADSINS-nr.-25-2014.pdf

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 23/2014/ESB frá 26. febrúar 2014 um gerð sérleyfissamninga:
https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/TILSKIPUN-EVROPUThINGSINS-OG-RADSINS-nr.-23-2014.pdf

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2007/66/EB frá 11. desember 2007 um breytingu á tilskipunum ráðsins 89/665/EBE og 92/13/EBE að því er varðar aukna skilvirkni í meðferð kærumála vegna gerðar opinberra samninga :

https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-media/media/utgafa/tilskipun_evroputhingsins_og_radsins_32007l0066.pdf

(PDF skjal) Reglugerð ráðsins (EBE, KBE)  nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur um hvernig reikna ber tímabil, dagsetningar og fresti (PDF skjal) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB

(PDF skjal) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB

(PDF skjal) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 23/2014/ESBfrá 26. febrúar 2014 um gerð sérleyfissamninga 

(PDF skjal) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/66/EB frá 11. desember 2007 um breytingu á tilskipunum ráðsins 89/665/EBE og 92/13/EBE að því er varðar aukna skilvirkni í meðferð kærumála vegna gerðar opinberra samninga

(PDF skjal) Reglugerð ráðsins (EBE, KBE)  nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur um hvernig reikna ber tímabil, dagsetningar og fresti

Viðmiðunarfjárhæðir og tímafrestir

Viðmiðunarfjárhæðir og tímafrestir

Reglugerð um viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa á Evrópska efnahagssvæðinu og samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup nr. 223/2016 (Opnast í nýjum vafraglugga)

(PDF skjal) Reglugerð ráðsins (EBE, KBE)  nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur um hvernig reikna ber tímabil, dagsetningar og fresti

Bifreiðamál ríkisins

Reglugerð um ráðstöfun eigna ríkisins (Opnast í nýjum vafraglugga)  nr. 1280/2014

Reglugerð um bifreiðamál ríkisins (Opnast í nýjum vafraglugga) nr. 1281/2014

Ráðstöfun eigna ríkisins

Reglugerð um ráðstöfun eigna ríkisins (Opnast í nýjum vafraglugga)  nr. 1280/2014

Lög um fasteignakaup nr. 40/2002 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Opinberar framkvæmdir (Opnast í nýjum vafraglugga)

Lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Reglugerð 643/2018 um undirbúning, gerð og eftirfylgni samninga um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni (Opnast í nýjum vafraglugga)

Reglugerð um skipan opinberra framkvæmda nr. 715/2001 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Kærunefnd útboðsmála (Opnast í nýjum vafraglugga)

Um kærunefndina og starfsreglur (Opnast í nýjum vafraglugga) 

Úrskurðir og ákvarðanir kærunefndar útboðsmála (Opnast í nýjum vafraglugga)

Beiðni um aðgang að gögnum í vörslu Ríkiskaupa

 Beiðni um aðgang að gögnum í vörslu Ríkiskaupa

 

Upplýsingar um opinber innkaup og stefnu ríkisins

Stefna ríkisins varðandi opinber innkaup og ýmsar upplýsingar á vef Fjármála- og efnahagsráðuneytis (Opnast í nýjum vafraglugga) .

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030 (Opnast í nýjum vafraglugga)

Handbók um opinber innkaup

Stefnur:

Innkaupastefna ríkisins (2002)

(PDF skjal) Vistvæn innkaup og grænn ríkisrekstur ( 2013)

(PDF skjal) Útvistunarstefna ríkisins (2006)

Stefnumótun um sjálfbæra þróun 2010-2013 (2010)
(Opnast í nýjum vafraglugga)

Upplýsingar um opinber innkaup

Á vef fjármála- og efnahagsráðuneytisins (Opnast í nýjum vafraglugga)

Handbók um opinber innkaup

Erlendir útboðs og rammasamningavefir:

Um opinber innkaup af vef Evrópusambandsins (Opnast í nýjum vafraglugga)

Danmörk:

SKI (Opnast í nýjum vafraglugga) 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Opnast í nýjum vafraglugga) 
Klagenævnet for Udbud (Opnast í nýjum vafraglugga) 

Noregur
Doffin (Opnast í nýjum vafraglugga) 
DIFI (Opnast í nýjum vafraglugga)  
KOFA (Opnast í nýjum vafraglugga) 

Anbud365 - Norskur upplýsingavefur um útboð (Opnast í nýjum vafraglugga) 

Finnland:

Hansel (Opnast í nýjum vafraglugga)

Írland:
eTenders procurement (Opnast í nýjum vafraglugga)

Skotland
Public Contracts Scotland (Opnast í nýjum vafraglugga) 

Svíþjóð
Kammarkollegiet (Opnast í nýjum vafraglugga) 
Avropa.se (Opnast í nýjum vafraglugga)

 

Uppfært 12. júní 2019