Fara í efni

Lög og reglugerðir er varða opinber innkaup

Lög um opinber innkaup – sjá síðari breytingar á althingi.is

Lög um opinber innkaup nr. 120/2016 

Lög um opinber fjármál nr. 123/2015

Lög um loftslagsmál nr. 70/2012 - IX. kafli B. Opinber innkaup á vistvænum og orkunýtnum ökutækjum

Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 

Reglugerðir er varða opinber innkaup – sjá síðari breytingar á reglugerd.is

Reglugerð um fyrirkomulag innkaupa ríkisins nr. 755/2019

Reglugerð 643/2018 um undirbúning, gerð og eftirfylgni samninga um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni 

Reglugerð 178/2018 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup 

Reglugerð 950/2017 um sérleyfissamninga um verk eða þjónustu yfir viðmiðunarfjárhæðum Evrópska efnahagssvæðisins með breytingum 

Reglugerð nr. 340/2017 um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu 

Reglugerð 1000/2016 um innkaup sem falla undir félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu samkvæmt lögum um opinber innkaup

Reglugerð 955/2016 um kröfur á sviði opinberra innkaupa um upplýsingar sem koma eiga fram í auglýsingum og öðrum tilkynningum, gögn til að sannreyna efnahagslega og fjárhagslega stöðu og tæknilega getu og kröfur um tæki og búnað fyrir rafræna móttöku 

Reglugerð 971/2016 um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu og stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup yfir EES viðmiðunarfjárhæðum 

Reglugerð 845/2014 um innkaup stofnana á sviði varnar- og öryggismála 

Reglugerð 411/2008 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um sameiginlegt innkaupaorðasafn vegna opinberra innkaupa

REGULATION on procurement by parties operating in the water, energy, transportation and postal service sector

Tilskipanir Evrópuþingsins og -ráðsins

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB 

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB 

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 23/2014/ESB frá 26. febrúar 2014 um gerð sérleyfissamninga

 TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS  2007/66/EB frá 11. desember 2007 um breytingu á tilskipunum ráðsins 89/665/EBE og 92/13/EBE að því er varðar aukna skilvirkni í meðferð kærumála vegna gerðar opinberra samninga (PDF 160 KB) 

Viðmiðunarfjárhæðir og tímafrestir

Reglugerð 178/2018 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup

Reglugerð ráðsins (EBE, KBE)  nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur um hvernig reikna ber tímabil, dagsetningar og fresti

Bifreiðamál ríkisins

Reglugerð um bifreiðamál ríkisins  nr. 1281/2014

Reglugerð um ráðstöfun eigna ríkisins  nr. 1280/2014

Ráðstöfun eigna ríkisins

Reglugerð um ráðstöfun eigna ríkisins   nr. 1280/2014

Lög um fasteignakaup nr. 40/2002 

Opinberar framkvæmdir 

Lög um skipan opinberra framkvæmda nr. 84/2001 

Reglugerð 643/2018 um undirbúning, gerð og eftirfylgni samninga um framkvæmdir, rekstur og afmörkuð verkefni 

Reglugerð um skipan opinberra framkvæmda nr. 715/2001 

Kærunefnd útboðsmála 

Um kærunefndina og starfsreglur

Úrskurðir og ákvarðanir kærunefndar útboðsmála

 Beiðni um aðgang að gögnum í vörslu Ríkiskaupa

Uppfært 30. mars 2020