Fara í efni

Rammasamningar

RK 17.06 Múrverk

  • Gildir frá: 07.09.2020
  • Gildir til: 07.09.2024

Um samninginn

Rammasamningur (RS) um þjónustu iðnmeistara tók gildi 07.09.2020, til tveggja ára, með heimild til framlengingar tvisvar sinnum um 1 ár.
Samningurinn hefur verið framlengdur til 07.09.2024.
Heimilt er að framlengja samningi um 1 ár í senn, tvisvar sinnum.

Svæði I Reykjavík, Mosfellsbær, Seltjarnarnes, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Kjósahreppur
Svæði II Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit, Skorradalspur, Borgarbyggð
Svæði XVIII Grímsnes-og Grafningshreppur, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Svæði XIX Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, Flóahreppur, Árborg, Ölfus, Hveragerðisbær
Svæði XX Grindavíkurbær, Reykjanesbær, Suðurnesjabær, Vogar

 

Rammasamningsútboð þetta nær ekki til vinnu iðnaðarmanna og/eða verktaka við verkefni sem tengjast fornleifum, endurgerð og/eða vernd slíkra minja.
Hér má finna lista yfir aðila að rammasamningum Ríkiskaupa. (RS kaupendur)

Undanskildir RS kaupendur við upphaf samnings voru: Akraneskaupstaður, Akureyrarbær, Garðabær, Hafnarfjarðarbær, Isavia, Kópavogsbær, Landspítali, Mosfellsbær, Reykjanesbær og RíkiseignirVið framlengingu samnings um 1 ár frá 07.09.2022 bætast við sem undaskildir kaupendur: Borgarbyggð og Norðurþing.

Leiðbeiningar fyrir kaupendur - þjónusta iðnmeistara, myndband 

Kaup innan samnings

Kaupa skal inn í rammasamningi eftir annarri hvorri leið eftir því sem við á hverju sinni:

A. 
Þegar umfang innkaupa er minna en 500 tímar, skulu innkaup fara fram samkvæmt fastverðshluta samningsins (A‐ Hluta), á þeim kjörum og skilmálum sem eru skilgreindir í rammasamningnum.

Samningsaðilum verður raðað upp eftir lægsta tilboðsverði í þjónustu iðnmeistara, lægsta tilboðsverð efst og hin í röð þar fyrir neðan. Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem býður lægsta verð. Geti hann ekki tekið að sér verkefnið eða selt þjónustuna/vöruna, skal gengið að þeim næsta og svo koll af kolli þar til aðili finnst sem getur annast verkefnið eða selt þjónustuna/vöruna.

B. 
Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða aðrir en skilmálar í fastverðshluta (s.s.véla‐ og tækjaverð ekki innifalið, verktími ekki skilgreindur, eftirlit hjá kaupanda o.s.frv.) skal bjóða það út með örútboði í örútboðshluta samningsins (B‐ Hluta) eftir að skilmálar eða tæknilegar kröfur hafa verið skýrðar nánar milli þeirra rammasamninghafa sem efnt geta samninginn.

Örútboð skulu send á alla bjóðendur í þeim flokki sem við á hverju sinni.

Undir flipanum „Seljendur" er hnappur „Örútboð"  þar getur kaupandi með einum smelli sent sín örútboðsgögn beint til allra mögulegra seljenda. 

Upplýsingar um örútboð má finna hér.

Annað

Í þessum rammasamningi áskildu kaupendur sér rétt, með heimild í 2. mgr. 40. gr. OIL, til að bjóða út með almennu útboði verkefni yfir útboðsmörkum innanlands skv. 1. mgr. 23. gr. OIL.

Nánari upplýsingar undir flipanum skoða kjör.

Verð og verðbreytingar - samanber eftirfarandi kafla útboðsgagna: 1.5.12

Tilboðsverð skulu vera föst út samningstímann.

Heimilt er að óska eftir verðbreytingu tvisvar á ári 15. apr og 15. okt að því tilskildu að launavísitala iðnaðarmanna breytist um +/‐ 5%.

Upphafsvísitala rammasamningsins verður gildandi launavísitala iðnaðarmanna á opnunardegi tilboða.

Ósk um verðbreytingu ásamt nýju verði skal berast á tölvutæku formi fyrir 10. apríl og 10.okt.

Formið skal sent á netfangið utbod@rikiskaup.is. Í tölvupósti skal taka fram númer rammasamnings og að um sé að ræða ósk um

Seljendur skulu gera ráð fyrir í tilboðum sínum að það getur tekið tíma fyrir launabreytingar að koma fram í vísitölu.

Skilmálar um verðbreytingar geta verið aðrir í örútboðum en tilgreint er hér. Þess skal gætt að aðilar að rammasamningi njóti ætíð hagstæðasta verðs sem í boði er.

Til útreiknings verðbreytinga:

Opnun tilboða var dags: 10.6.2020

Vísitala í gildi við opnun tilboða var Febrúar gildið - 105,6 - sem var birt um 20 maí 2020 = Grunnviðmið til verðbreytinga.

Gildandi launavísitala er birt mánaðarlega á vef hagstofunnar, um 20. hvers mánaðar - sjá hér á Vefsíðu Hagstofunnar: >> Samfélag >> Laun og tekjur >> Vísitölur launa >> Vísitölur launa >> Mánaðarleg launavísitala á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt frá 2015.

Launavísitala byggir á tímakaupi reglulegra launa í hverjum mánuði og er vísitala einstakra undirhópa reiknuð og birt um 90 dögum eftir að viðmiðunarmánuði lýkur.

Seljendur

Alefli ehf.
Desjamýri 6
Sími: 5877171
Tengiliður samnings
Ólafur Magnússon
Fasteignaviðhald ehf.
Vesturás 17
Sími: 8931858
Tengiliður samnings
Guðni Sigurður Ingvarsson
Flísa og Múrkompaníið
Hagasel 28
Sími: 8218788
Tengiliður samnings
Siggeir Kolbeinsson
Hagtákn ehf.
Maríubaugur 139
Sími: 6171770
Tengiliður samnings
Magnús Jónsson
Ístak hf.
Bugðufljót 19
Sími: 5302700
Tengiliður samnings
Ingimar Ragnarsson
K16 ehf.
Haukdælabraut 102
Sími: 8629192 / 5
Tengiliður samnings
Hannes Þór Baldursson
L-7 verktakar
Lækjargata 7
Sími: 8698483
Tengiliður samnings
Brynjar Harðarson
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf.
Tunguháls 19
Sími: 5875100/660
Tengiliður samnings
Elías Víðisson
Múr og meindýr ehf.
Hverafold 4
Sími: 8995561
Tengiliður samnings
Jón Pétursson
Múr og ráðgjöf ehf.
Naustabryggja 4
Sími: 8976655
Tengiliður samnings
Karl Hirst
Múrborg ehf.
Vættaborgir 104
Sími: 8573344
Tengiliður samnings
Sigurbjörn Magnússon
Múrhamar sf.
Týsvellir 3
Sími: 8992990
Tengiliður samnings
Ævar Már Finnsson
Nesmúr ehf.
Miðtún 19
Sími: 8968185
Tengiliður samnings
Ólafur Artúrsson
Skagaver ehf.
Miðbær 3
Sími: 8315710
Tengiliður samnings
Sveinn Arnar Knútsson
Skh ehf.
Furulundur 9
Sími: 6123524
Tengiliður samnings
Kristinn Sigurbjörnsson
Smíðandi ehf.
Austurvegur 54
Sími: 8989192
Tengiliður samnings
Gestur Már Þráinsson
Sólhús Ltd.
Tröllaborgir 18
Sími: 8997012
Tengiliður samnings
Gudmundur Yngvason
Sparri ehf.
Fitjabraut 30
Sími: 421 6833/89
Tengiliður samnings
Guðborg Eyjólfsdóttir

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.