Fara í efni

Rammasamningar

RK 12.05 Málningar- og múrvörur

  • Gildir frá: 09.11.2017
  • Gildir til: 11.12.2022

Um samninginn

Nýr samningur tók gildi 9.12.2017 með gildistíma til eins árs og heilmild til framlengingar.
Samningurinn hefur verið framlengdur til 11.12.2022.

Markmið útboðsins er að veita áskrifendum möguleika á  kaupum á málningu og múrvörum á  hagstæðu  verði,  að  uppfylltum lágmarkskröfum og hæfi bjóðanda. Rammasamningurinn nær til kaupa á málningu og múrvörum. 

Málning og múrvörur

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: innimálning, útimálning, viðarvörn og pallaolía, epoxy og eldvarnarmálning, grunnar, spartlefni og spartlborðar, lakk, lím og leysiefni, kítti, málningar- og múrverkfæri, penslar, sandpappír, spreybrúsar, límbönd, vatnsfælur, flot og múrefni, steypuviðgerðarefni, sement og kalk, múrblöndur og sandur, steypa, gipsmúr, og aðrar sambærilegar vörur. 

Rammasamningur þessi nær eingöngu til einstakra vörukaupa á málningu og múrvörum sem er yfir 100.000 krónum. Einstök vörukaup á málningu og múrvörum undir 100.000 krónum falla undir RK 12.01 Almennar byggingavörur. 

Með einstökum vörukaupum er átt við samanlögð vörukaup innan hvers almanaksmánaðar.  

Kaup innan samnings 

Kaupandi skal kaupa inn í rammasamningi með örútboðum þannig að kaupandi hefur samband rafrænt við seljendur innan samnings og fær verðtilboð. Allir seljendur skulu fá sömu upplýsingar á sama tíma. Ávallt skal velja hagkvæmasta tilboð í samræmi við valforsendur örútboðs. 

Leyfilegar valforsendur í örútboðum

Í örútboðum má setja fram eftirfarandi valforsendur og skal vægi þeirra vera í samræmi við neðangreint: 

  • Verð                                    50 - 100%
  • Gæði                                   0 - 50%
  • Afhendingartími               0 - 50%
  • Umhverfisskilyrði             0 - 50% 

Nánar um örútboð

Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara, skriflegra tilboða meðal tiltekinna rammasamningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi rammasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli hlutlægra viðmiðana sem fram koma í útboðsskilmálum rammasamningsins. 

  •  Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við rammasamningshafa/seljendur innan samnings. 
  • Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma.
  • Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og skulu ekki opnuð fyrr en tilboðsfrestur hefur runnið út
  • Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings. 

Tveimur eða fleiri kaupendum í rammasamningnum er heimilt að fara í sameiginlegt örútboð. Þá eru þarfir allra kaupenda sem eiga aðild að örútboðinu teknar saman sem ein innkaup. Jafnframt skal skýrt kveðið á um hversu mikið hver kaupandi ætlar að kaupa og hvenær og með hvaða hætti sérhver kaupandi óskar eftir því að fá umbeðna vöru/þjónustu afhenta. Hvorki er vikið frá þeim kröfum sem gerðar eru til bjóðenda og vöru/þjónustu í rammasamningsútboðinu né heldur þeim ákvæðum um örútboð sem getið er um í rammasamningsútboðinu.

Markmið með slíkum sameiginlegum innkaupumer annars vegar að kaupendur fái hagstæðara verð vegna meira magns og að seljendur fá tækifæri til þess að skipuleggja betur útvegun og afhendingu á því sem fyrirhugað er að kaupa í örútboðinu.  

Öll almenn ákvæði rammasamnings eiga við um örútboð eftir því sem við á nema annað sé tekið fram. 

Reiknivél 

Þarftu að kaupa margskonar byggingavörur og þarftu aðstoð við sjá undir hvaða rammasamning vörukaupin falla ?

Reiknivél vegna rammasamninga um byggingavörur

Seljendur

B.M. Vallá ehf.
Bíldshöfða 7
Sími: 4125050
Tengiliður samnings
Gunnar Þór Ólafsson
Bauhaus
Lambhagavegur 2-4
Sími: 515 0800
Tengiliður samnings
Örn Bragason
Byko ehf.
Skemmuvegi 2a
Sími: 5154000
Tengiliður samnings
Stefán Valsson
Flügger ehf.
Stórhöfða 44
Sími: 5674400
Tengiliður samnings
Brynjar Þór Sigurðsson
Húsasmiðjan ehf.
Kjalarvogi 12
Sími: 5253000
Tengiliður samnings
Auður Auðunssdóttir
Málning hf.
Dalvegi 18
Sími: 5806000
Tengiliður samnings
Kristján Sigurðsson
Múrbúðin ehf.
Kletthálsi 7
Sími: 4122500
Tengiliður samnings
Kári Lúthersson
Múrefni ehf.
Flugumýri 34
Sími: 5179604
Tengiliður samnings
Sigurður Hansson
Sérefni ehf.
Síðumúla 22
Sími: 5170404
Tengiliður samnings
Ómar Gunnarsson
Slippfélagið ehf.
Dalvegi 18
Sími: 5888000
Tengiliður samnings
Þröstur Ingvason

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.