Fara í efni

Rammasamningar

RK 17.05 Málaraiðn

  • Gildir frá: 14.06.2016
  • Gildir til: 30.06.2020

Um samninginn

Á döfinni

13. feb. - Frétt um gerð útboðsgagna vegna rammasamninga um þjónustu iðnmeistara. 

Nýr rammasamningur um þjónustu iðnmeistara tók gildi 14.06.2016 og gildir í tvö ár. Heimilt er að framlengja samningi um 1 ár í senn, tvisvar sinnum. Samningi hefur verið framlengt um eitt ár í annað sinn og gildir til 30.6.2020.

Með vísan til kafla 0.1.3. í skilmálum rammasamningsútboðs um Þjónustu iðnmeistara, verður fyrirtækið Viðhald og viðgerðir tekið út af lista yfir seljendur innan rammasamnings frá og með 14. desember 2017.

Rammasamningur um þjónustu Iðnmeistara var boðinn út með talsvert breyttu sniði, boðnar voru út ofangreindar iðngreinar íneðangreindum fjórum köflum eftir kaupendahóp:
1. Verkefni LSH
2. Verkefni Ríkiseigna
3. Verkefni annara kaupenda
4. Verkefni Isavia Keflavíkurflugvelli 

Rammasamningar sem verða til vegna kafla 1,2 og 4 eru samningar sem afhentir eru ofngreindum stofnununum og þær einar geta notað sinn kafla. Ekki verður fjallað nánar um þessa kafla hér.

Kafli 3 Verkefni annara kaupenda 

Kafli 3 er sá hluti samningsins sem er ætlaður fyrir allar aðrar stofnanir ríkisins, þ.m.t. Isavia utan Keflavíkurflugvallar. Hann skiptist í tvo hluta eftir eðli og umfangi innkaupanna:

A Fastverðssamningur skiptur eftir landssvæðum:

Þegar umfang innkaupa er minna en 500 tímar, skulu innkaup fara fram samkvæmt fastverðshluta samningsins á þeim kjörum og skilmálum sem eru skilgreindir í rammasamningnum. Samningsaðilum hefur verið raðað upp, lægsta tilboðsverð efst og hin í röð þar fyrir neðan, innan hvers landsvæðis.Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem lægst býður verð, geti hann ekki tekið að sér verkið, skal gengið að þeim næsta og svo koll af kolli þar til aðili finnst sem getur tekið að sér verkið.

B Örútboðssamningur óháður landssvæði:

Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða  skilmálar eru aðrir en í fastverðshluta, skal bjóða þau kaup út með örútboði í B hluta samningsins þar sem  skilmálar eða tæknilegar kröfur eru skýrðar nánar. 

Verkefni yfir innlendum útboðsmörkum eru undanskilin í þessu útboði, þau SKULU boðin út í opnu útboði. 

Mælt er með að nota örútboðshnapp undir hverri iðngrein fyrir sig til að senda örútboð til þjónustuaðila!

Kaupendahópurinn 

Kaupendahópurinn samanstendur af öllum öðrum aðilum að rammasamningum en þeim sem falla undir hluta 1,2 og 4. Þjóðarbókhlaðan, Háskóli Íslands, Isavia utan Keflavíkurflugallar eru dæmi um stofnanir í kafla 3 sem sjá alfarið um viðhald sinna fasteigna óháð umfangi.

ATHUGIÐ að eftirfarandi sveitarfélög eru ekki aðilar að rammasamningi um þjónustu iðnmeistara:

Akureyrarbær                                     
Kópavogsbær

A Fastverðssamningur skiptur eftir landssvæðum

Landinu er skipt upp í 20 markaðssvæði sem miðast við landfræðilegar aðstæður eða hefðbundin athafnasvæði verktaka.  Verktakar sem uppfylltu skilyrði um viðbragðstíma upp á eina klst. gátu boðið í tiltekið markaðssvæði. Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem lægst býður verð.

Ef færri en þrír verktakar í hverri iðngrein, og á tilteknu svæði, taka þátt í rammasamningsútboðinu þá telst fullnægjandi samkeppni ekki fyrir hendi og rammasamningur  því ekki í gildi í þeirri iðngrein á því svæði.

Upplýsingar um þjónustuaðila eftir svæðum og iðngreinum eru á læstu svæði kaupenda.

Svæðaskipting er eftirfarandi: 

Svæði Afmörkun svæðis              
I Reykjavík, Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Kjósarhreppur
II Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshreppur, Borgarbyggð 
III Snæfellsbær, Grundafjarðarbær, Helgafellssveit, Stykkishólmsbær, Eyja og Miklaholtshreppur
IV Tálknafjörður, Vesturbyggð
V Ísafjarðarbær, Bolungarvík, Súðavíkurhreppur
VI Reykhólahreppur, Strandabyggð, Kaldrananeshreppur, Árneshreppur
VII Dalabyggð, Húnaþing vestra,
VIII Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Skagaströnd, Skagabyggð, Sveitafélagið Skagafjörður, Akrahreppur
IX Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð
X Akureyri, Hörgársveit, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðsströnd, Grýtubakkahreppur,
XI Þingeyjarsveit, Skútustaðarhreppur, Norðurþing, Tjörneshreppur
XII Svalbarðshreppur, Langanesbyggð, Vopnafjarðarhreppur
XIII Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Borgarfjarðarhreppur
XIV Fjarðabyggð, Breiðdalshreppur
XV Djúpavogshreppur, Sveitarfélagið Hornafjörður
XVI Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur
XVII Vestmannaeyjar
XVIII Grímsnes- og Grafningshreppur, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur,Skeiða- og Gnúpverjahreppur
XIX Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur, Flóahreppur, Árborg, Ölfus, Hveragerðisbær
XX Grindavíkurbær, Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Garður, Vogar

 

B Örútboðssamningur óháður landssvæði

Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða  skilmálar eru aðrir en í fastverðshluta, skal bjóða þau kaup út með örútboði í B hluta samningsins þar sem  skilmálar eða tæknilegar kröfur eru skýrðar nánar. 

Forsendur eru til staðar fyrir örútboði þegar einhver ákveðin skilyrði eða kjör eru ekki tiltekin innan rammasamningsins, t.d. þegar verk eru stærri en tilgreind viðmið eða þegar skýra þarf nánar skilmála og kröfur. Þá er lýsing á tilteknu verkefni (örútboð) send til rammasamningshafa í viðkomandi iðngreinum og óskað eftir t.d. verðum í tiltekið verkefni, að almennum kröfum rammasamnings og sértækum kröfum verkefnisins uppfylltum.

Um framkvæmd örútboða: 

a)   Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við rammasamningshafa.

b)  Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma.

c)   Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og efni þeirra skal vera trúnaðarmál þar til tilboðsfrestur er runnin út.

d)  Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings.

Mælt er með að nota örútboðshnapp undir hverri iðngrein fyrir sig til að senda örútboð til þjónustuaðila!

Kröfur vegna örútboða

Eftirfarandi eru kröfur sem kaupendi getur sett í örútboði: 

  • Verktaki skal hafa unnið við þrjú sambærileg verkefni á síðustu fimm árum. Verkkaupi áskilur sér rétt til að óska eftir meðmælum vegna sambærilegra verka.

  • Verkkaupi áskilur sér rétt til að setja fram auknar kröfur í útboðsgögnum um reynslu, sérhæfingu og afkastagetu verktaka ef verkefnin krefjast þess. Dæmi um slíkt eru friðuð hús, flókin tæknikerfi eða skammur verktími.

  • Verkkaupi mun í örútboðsgögnum setja fram tæknilegar kröfur til verksins.

  • Skráð gæðastjórnunarkerfi samkvæmt 32. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 vegna leyfisskyldra verkefna.

  • Verkkaupi áskilur sér rétt til að meta frammistöðu verktaka í sérstöku skilamati. Meginmarkmið með skilamati er að stuðla að virku mati á verkefnum og greina frávik frá áætlun. Matið fer fram í samvinnu við verktaka þar sem báðir aðilar gefa verkinu einkunn hvað varðar verkframvindu og verkgæði. Framkvæmd skilamatsins verður lýst í örútboðsgögnum.

  • Verkkaupi mun setja ákvæði um viðurlög og uppsögn samninga í örútboðsgögn.

Seljendur

Ásgeir Freyr Björgvinsson
Hesthömrum 14
Sími: 8616071
Tengiliður samnings
BFJ Málun slf
Sími: 8644389
Tengiliður samnings
Bjarni Friðrik Jóhannesson
Björn málari ehf.
Sími: 896 3215
Tengiliður samnings
Sigurður Sigþórsson
Bjössi málari ehf
Sími: 4381588/898
Tengiliður samnings
Björn Benediktsson
D.Þ.H ehf
Tengiliður samnings
Davíð Hallgrímsson
Edward Morthens
Sími: 6980054
Tengiliður samnings
Edward Morthens
Eðalmálun Suðurlands ehf
Sími: 8948913
Tengiliður samnings
Hörður Lúðvíksson
Fyrirtak málningarþjónusta ehf.
Sími: 770 7997
Tengiliður samnings
Ámundi S. Tómasson
GG málningarþjónusta ehf
Sími: 8963368
Tengiliður samnings
Guðmundur G. Níelsson
GJ Málun ehf.
Sími: 8962356
Tengiliður samnings
Garðar Jónsson
Guðmundur Antonsson ehf
Sími: 8933083
Tengiliður samnings
Guðmundur Th. Antonsson
GÞ málverk ehf.
Sími: 8215171
Tengiliður samnings
Gunnþór Þórarinsson
Hagmálun slf.
Sími: 894 1134
Tengiliður samnings
Sigurjón Einarsson
HBH Byggir ehf.
Sími: 553 3322
Tengiliður samnings
Dagmar Þorsteinsdóttir
Húsprýði sf.
Sími: 8976031
Tengiliður samnings
Ingólfur Bragason
Jóhann Viktor Steimann
Sími: 8965607
Tengiliður samnings
Jóhann Viktor Steimann
Jón Svavarsson
Sími: 8991175
Tengiliður samnings
Jón Svavarsson
K16 ehf.
Sími: 8629192 / 5
Tengiliður samnings
Hannes Þór Baldursson
Litalausnir málningarþjónusta ehf
Sími: 7721300
Tengiliður samnings
Þorkell Ingi Þorkelsson
Litamálun ehf.
Sími: 7701400
Tengiliður samnings
Bjarni Þór Gústafsson
Litco ehf.
Sími: 860 4996
Tengiliður samnings
Ólafur Tryggvi Gíslason
Litla málarastofan ehf.
Sími: 5623913/897
Tengiliður samnings
Lárus B. Guttormsson
Maggi málari ehf.
Sími: 869 8401
Tengiliður samnings
Magnús Valur Ómarsson
Maggi og Daði málarar ehf
Sími: 4213434 / 8
Tengiliður samnings
Magnús Daðason
Málaraverktakar ehf
Sími: 8966199
Tengiliður samnings
Sveinberg Gíslason
Málaravinnan ehf
Sími: 564 5064 /
Tengiliður samnings
Ásmundur Einar Ásmundsson
Málningarþjónustan ehf.
Sími: 482 2355
Tengiliður samnings
Steindór Pálsson
Málningarþjónustan J-R-J ehf.
Sími: 898 2287
Tengiliður samnings
Róbert J. Guðmundsson
Múr og málningarþjónustan Höfn ehf
Sími: 5875100/660
Tengiliður samnings
Elías Víðisson
Pixel Málningarþjónusta slf
Sími: 696 8444
Tengiliður samnings
Þorsteinn Viðarsson
Tengiliður samnings
Andri Heiðar Sigurþórsson
Sparri ehf.
Fitjabraut 30
Sími: 421 6833/89
Tengiliður samnings
Halldór Viðar Jónsson
Stefán Jónsson ehf.
Sími: 896 2881
Tengiliður samnings
Heiðar Konráðsson
Stjörnustál ehf.
Súðarvogi 9
Sími: 555 3686/69
Tengiliður samnings
Grétar Jón Elfarsson
Stroka ehf
Sími: 893 1128
Tengiliður samnings
Georg Arnar Þorsteinsson
Verkfar ehf.
Sími: 821 1333
Tengiliður samnings
Hallgrímur V. Jónsson
Villi Valli ehf.
Sími: 4512406/898
Tengiliður samnings
Vilhelm V. Guðbjartsson
VT verktakar ehf.
Tengiliður samnings
Vilhjálmur H Vilhjálmsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.