Fara í efni

Rammasamningar

RK 12.02 Ljósaperur og lýsingarbúnaður

  • Gildir frá: 09.12.2017
  • Gildir til: 11.12.2021

Um samninginn

Nýr samningur tók gildi 9.12.2017 og gildir í eitt ár með heimild til framlengingar þrisvar sinnum til eins árs í senn. 
Samingurinn hefur verið framlengdur í þriðja sinn til 11.12.2021.

Markmið útboðsins er að veita áskrifendum möguleika á kaupum á ljósaperum og lýsingarbúnaði á hagstæðu verði, að uppfylltum lágmarkskröfum og hæfi bjóðanda. Rammasamningurinn nær til kaupa á ljósaperum og lýsingarbúnaði. 

Ljósaperur og lýsingarbúnaður

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Kertaperur, ledperur, flúrperur, halógenperur, skraut og retroperur, sparperur, ljósaseríur, ledborðar, inniljós, vinnuljós, útiljós, höfuð-og vasaljós, lampar og aðrar sambærilegar vörur.
 
Rammasamningur þessi nær eingöngu til einstakra vörukaupa á ljósaperum og lýsingarbúnaði sem er yfir 50.000 krónum. 
Einstök vörukaup á ljósaperum og lýsingarbúnaði undir 50.000 krónum falla undir Rammasamningin Almennar byggingavörur RK.12.01. Með einstökum vörukaupum er átt við samanlögð vörukaup innan hvers almanaksmánaðar. 

Kaup innan samnings

Rammasamningur þessi nær eingöngu til einstakra vörukaupa á ljósaperum og lýsingarbúnaði sem er yfir 50.000 krónum
Einstök vörukaup á ljósaperum og lýsingarbúnaði undir 50.000 krónum falla undir RK 12.01 Almennar byggingavörur.

Með einstökum vörukaupum er átt við samanlögð vörukaup innan hvers almanaksmánaðar.

Kaupandi skal kaupa inn í rammasamningi með örútboðum þannig að kaupandi hefur samband rafrænt við seljendur innan samnings og fær verðtilboð. Allir seljendur skulu fá sömu upplýsingar á sama tíma. Ávallt skal velja hagkvæmasta tilboð í samræmi við valforsendur örútboðs. Leyfilegar valforsendur í örútboðum. Í örútboðum má setja fram eftirfarandi valforsendur og skal vægi þeirra vera í samræmi við neðangreint: 

  • Verð 50 - 100% 
  • Gæði 0 - 50% 
  • Afhendingartími 0 - 50% 
  • Umhverfisskilyrði 0 - 50% 

Nánar um örútboð

Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara, skriflegra tilboða meðal tiltekinna rammasamningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi rammasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli hlutlægra viðmiðana sem fram koma í útboðsskilmálum rammasamningsins. 
  • Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við rammasamningshafa/seljendur innan samnings. 
  • Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma. 
  • Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og skulu ekki opnuð fyrr en tilboðsfrestur hefur runnið út.
  • Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings. 
Tveimur eða fleiri kaupendum í rammasamningnum er heimilt að fara í sameiginlegt örútboð. Þá eru þarfir allra kaupenda sem eiga aðild að örútboðinu teknar saman sem ein innkaup. Jafnframt skal skýrt kveðið á um hversu mikið hver kaupandi ætlar að kaupa og hvenær og með hvaða hætti sérhver kaupandi óskar eftir því að fá umbeðna vöru/þjónustu afhenta. Hvorki er vikið frá þeim kröfum sem gerðar eru til bjóðenda og vöru/þjónustu í rammasamningsútboðinu né heldur þeim ákvæðum um örútboð sem getið er um í rammasamningsútboðinu.
 
Markmið með slíkum sameiginlegum innkaupum er annars vegar að kaupendur fái hagstæðara verð vegna meira magns og að seljendur fá tækifæri til þess að skipuleggja betur útvegun og afhendingu á því sem fyrirhugað er að kaupa í örútboðinu. Öll almenn ákvæði rammasamnings eiga við um örútboð eftir því sem við á nema annað sé tekið fram. 
 

Reiknivél

Þarftu að kaupa margskonar byggingavörur og þarftu aðstoð við sjá undir hvaða rammasamning vörukaupin falla ?

Reiknivél vegna rammasamninga um byggingavörur

 

Seljendur

Bauhaus
Lambhagavegur 2-4
Sími: 515 0800
Tengiliður samnings
Örn Bragason
Byko ehf.
Skemmuvegi 2a
Sími: 5154000
Tengiliður samnings
Stefán Valsson
Exton ehf.
Fiskislóð 10
Sími: 5754600
Tengiliður samnings
Sigurjón Sigurðsson
Fálkinn hf.
Dalvegi 10-14
Sími: 5407000
Tengiliður samnings
Haukur Magnússon
Fossberg ehf.
Dugguvogi 6
Sími: 5757600
Tengiliður samnings
Gunnar Örn Benediktsson
Húsasmiðjan ehf.
Kjalarvogi 12
Sími: 5253000
Tengiliður samnings
Auður Auðunssdóttir
Johan Rönning hf.
Smiðjuvegur 1
Sími: 5200800
Tengiliður samnings
Óskar Davíð Gústavsson
Jóhann Ólafsson & Co ehf.
Krókhálsi 3
Sími: 5331900
Tengiliður samnings
Jón Árni Jóhannsson
Rafkaup hf.
Ármúla 24
Sími: 5852800
Tengiliður samnings
Holger Gíslason
Reykjafell hf.
Skipholti 35
Sími: 5886000
Tengiliður samnings
Þorvaldur Guðmundsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.