Fara í efni

Rammasamningar

RK 05.02 Leigubílaakstur

  • Gildir frá: 22.09.2020
  • Gildir til: 22.09.2023

Um samninginn

Nýr samningur tók gildi 22. 9.2020 og gildir í tvö ár með möguleika á framlengingu tvisvar sinnum í eitt ár í senn.

Samningi hefur nú verið framlengt um eitt ár eða til 22.09.2023.

Samningur nær yfir alhliða leigubifreiðaakstur á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi.

Markmið rammasamningsins er að tryggja áskrifendum rammasamnings (kaupendum) hagkvæm verð á leigubílaakstri og vinna um leið að markmiðum ríkisstjórnar Íslands í loftslagsmálum.

Sameiginlegt markmið kaupenda og samningshafa er að stuðla að aukinni hlutdeild vistvænna ökutækja í þjónustu við kaupendur hjá hinu opinbera. Loftslagsstefnu Stjórnarráðsins fylgir aðgerðaáætlun fyrir árin 2019-2021 og stefnan sjálf gildir til ársins 2030. Stefnan hefur margfeldisáhrif því hún beinir kastljósinu að mikilvægi þess að stofnanir og fyrirtæki hugsi um kolefnisspor sitt og setji sér loftslagsstefnu. Auk þess eykur hún eftirspurn eftir loftslagsvænni lausnum í samfélaginu, svo sem visthæfum leigubílum.

Þann 1. september 2020 var fjöldi vistvænna bifreiða hjá Hreyfli 89 eða 26% af heildarfjölda leigubifreiða hjá fyrirtækinu. Áætluð fjölgun er 10-15% á næstu 12 mánuðum.

Kaupendur skulu fá vistvænan leigubíl jafnvel þótt þeir biðji ekki sérstaklega um hann, ef slík bið er undir 10 mínútum. Þegar bið eftir næsta vistvæna bíl er er yfir 10 mínútum skal upplýst um það og kaupanda gefið tækifæri til að bíða eftir næsta vistvæna bíl.

Kaup innan samnings 

Ekki er gert ráð fyrir örútboðum í þessum samning. Kaupendur panta beint af seljanda. Hægt er panta í gengum síma 588 5522, á netfanginu hreyfill@hreyfill.is  eða með Hreyfils appinu .

Ná í Hreyfils-appið

Hreyfill bíður upp á eftirfarandi greiðsluleiðir fyrir viðskiptavini leigubifreiða:

Rafrænar greiðsluleiðir þar sem farþegi gefur upp reikningsnúmer og leyniorð við pöntun á bíl, upphæð á gjaldmæli færist svo á viðskiptareikning viðkomandi stofnunar. Einnig er hægt að nota þennan möguleika í appi Hreyfils. Þetta er algjörlega snertilaus greiðslumáti.

Hreyfill bíður einnig upp á einnota og fjölnota greiðslukort og færist upphæð á gjaldmæli svo á viðskiptareikning viðkomandi stofnunar.

Rafræn reikningsviðskipti hjá Hreyfli

Hreyfill býður upp á nokkra möguleika í pappírslausum viðskiptum.

Hjá Hreyfli er möguleiki að skrá ferðirnar rafrænt inn á viðskiptareikning. Möguleiki er að búa til deildarreikninga, þannig að færslur sundurliðist eftir deildum. Þrjár meginleiðir hafa verið notaðar til að skrá rafrænt á reikning. Tvær tegundir af kortum sem notast svipað og hefðbundin greiðslukort, og pöntun á reikning með lykilorði.

  • Einnota pappírskort með segulrönd:

Stíluð á viðkomandi félag/deild. Kortin hafa raðnúmer sem birtist á reikningi við notkun, og fylgir skráningarblað hverjum kortabunka til að hjálpa til við eftirfylgni. Þessi kort henta vel fyrir ferðir starfsfólks og gesta/skjólstæðinga, í samráði við stjórnanda.

  • Margnota plastkort með segulrönd:

Stílað á handhafa og tengt félagi/deild. Gildistími er tvö ár og eru þessi kort hugsuð fyrir þá sem mikið nota leigubíla.

  • Símapöntun með lykilorði:

Afgreiðsla Hreyfils skráir ferðina fyrirfram á viðskiptareikning. Sá sem pantar gefur upp reikningsnúmerið og lykilorðið sem staðfestingu á að það megi reikningsfæra ferðina.
Að ferð lokinni uppfærast upplýsingar frá bílnum í viðskiptakerfi Hreyfils. Upplýsingarnar innihalda dagsetningu og tíma á lokum ferðar, ekna km., stöðvarnúmer bílsins og upphæð ferðar, ásamt upphafs og loka staðsetningum ferðar.
Þegar mánuðurinn er liðinn, eru gögnin færð á reikning viðkomandi félags/deildar. Sé um undirreikning að ræða færast fjárhagsfærslur á höfuðreikning, svo ekki þurfi að greiða af mörgum reikningum, en deildin fær sitt yfirlit.

Ath. Ef bíll er tekinn á götunni og greiddur með korti koma engar skýringar á reikninginn aðrar en númer bíls, númer korts, dagsetning, klukka og lengd ferðar og óvíst er að stofnanir séu að fá umsamin kjör!

Seljendur

Hreyfill svf.
Fellsmúla 26
Sími: 5885522 / 8977158
Tengiliður samnings
Haraldur Axel Gunnarsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.