Fara í efni

Rammasamningar

RK 12.03 Gólfefni, þiljur og kerfisloft

  • Gildir frá: 09.12.2017
  • Gildir til: 11.12.2022

Um samninginn

Nýr samningur tók gildi 9.12.2017 með gildistíma til eins árs og heilmild til framlengingar.
Samningurinn hefur verið framlengdur til 11.12.2022.

Markmið útboðsins er að veita áskrifendum möguleika  á  kaupum  á gólfefnum, þiljum og kerfisloftum á  hagstæðu  verði,  að  uppfylltum lágmarkskröfum og hæfi bjóðanda. Rammasamningurinn nær til kaupa á gólfefnum, þiljum og kerfisloftum.

Gólfefni, þiljur og kerfisloft

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Lofta- og veggþiljur, kerfisloft, flísar, fúga og flísalím, mottur, dreglar og renningar, parket og parketlím,  golf- og frágangslistar, teppi, dúkur og dúkalím, undirlag, og aðrar sambærilegar vörur. 

Rammasamningur þessi nær eingöngu til einstakra vörukaupa á gólfefnum, þiljum og kerfisloftum sem er yfir 50.000 krónum

Einstök vörukaup á gólfefnum, þiljum og kerfisloftum undir 50.000 krónum falla undir RK 12.01 Almennar byggingavörur.

Með einstökum vörukaupum er átt við samanlögð vörukaup innan hvers almanaksmánaðar.

Kaup innan samnings 

Kaupandi skal kaupa inn í rammasamningi með örútboðum þannig að kaupandi hefur samband rafrænt við seljendur innan samnings og fær verðtilboð. Allir seljendur skulu fá sömu upplýsingar á sama tíma. Ávallt skal velja hagkvæmasta tilboð í samræmi við valforsendur örútboðs. 

Leyfilegar valforsendur í örútboðum. 

Í örútboðum má setja fram eftirfarandi valforsendur og skal vægi þeirra vera í samræmi við neðangreint:
 

  • Verð                               50 - 100%
  • Gæði                               0 - 50%
  • Afhendingartími               0 - 50%
  • Umhverfisskilyrði             0 - 50%

Nánar um örútboð

Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara, skriflegra tilboða meðal tiltekinna rammasamningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi rammasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli hlutlægra viðmiðana sem fram koma í útboðsskilmálum rammasamningsins.  

  • Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við rammasamningshafa/seljendur innan samnings.
  • Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma.
  • Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og skulu ekki opnuð fyrr en tilboðsfrestur hefur runnið út
  • Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings.

 Tveimur eða fleiri kaupendum í rammasamningnum er heimilt að fara í sameiginlegt örútboð. Þá eru þarfir allra kaupenda sem eiga aðild að örútboðinu teknar saman sem ein innkaup. Jafnframt skal skýrt kveðið á um hversu mikið hver kaupandi ætlar að kaupa og hvenær og með hvaða hætti sérhver kaupandi óskar eftir því að fá umbeðna vöru/þjónustu afhenta. Hvorki er vikið frá þeim kröfum sem gerðar eru til bjóðenda og vöru/þjónustu í rammasamningsútboðinu né heldur þeim ákvæðum um örútboð sem getið er um í rammasamningsútboðinu.

Markmið með slíkum sameiginlegum innkaupumer annars vegar að kaupendur fái hagstæðara verð vegna meira magns og að seljendur fá tækifæri til þess að skipuleggja betur útvegun og afhendingu á því sem fyrirhugað er að kaupa í örútboðinu. 

 Öll almenn ákvæði rammasamnings eiga við um örútboð eftir því sem við á nema annað sé tekið fram.

 Reiknivél 

Þarftu að kaupa margskonar byggingavörur og þarftu aðstoð við sjá undir hvaða rammasamning vörukaupin falla ?

Reiknivél vegna rammasamninga um byggingavörur

Seljendur

Bauhaus
Lambhagavegur 2-4
Sími: 515 0800
Tengiliður samnings
Örn Bragason
Birgisson ehf.
Ármúla 8
Sími: 5160600
Tengiliður samnings
Karl Maack
Byko ehf.
Skemmuvegi 2a
Sími: 5154000
Tengiliður samnings
Stefán Valsson
Egill Árnason ehf.
Suðurlandsbraut 20
Sími: 5950500
Tengiliður samnings
Ásgeir Einarsson
Flísabúðin hf.
Stórhöfða 21
Sími: 5455500
Tengiliður samnings
Þórður Magnússon
Gólfefnaval ehf.
Vatnagörðum 14
Sími: 5178000
Tengiliður samnings
Gunnar Þór Jóhannesson
Harðviðarval ehf.
Krókhálsi 4
Sími: 5671010
Tengiliður samnings
Einar Andri Einarsson
Húsasmiðjan ehf.
Kjalarvogi 12
Sími: 5253000
Tengiliður samnings
Auður Auðunssdóttir
Kjaran ehf.
Síðumúli 12-14
Sími: 510 5500
Tengiliður samnings
Arnar Rafn Birgisson
Múrbúðin ehf.
Kletthálsi 7
Sími: 4122500
Tengiliður samnings
Kári Lúthersson
Múrefni ehf.
Flugumýri 34
Sími: 5179604
Tengiliður samnings
Sigurður Hansson
Rekstrarvörur ehf.
Réttarhálsi 2
Sími: 5206666
Tengiliður samnings
Kristbjörn Jónsson
Sögin ehf.
Lækjasmára 92
Sími: 5445200
Tengiliður samnings
Stefán Jónsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.