Fara í efni

Rammasamningar

RK 17.03 Dúka- og teppalagning

  • Gildir frá: 07.09.2020
  • Gildir til: 06.09.2022

Um samninginn

Nýr rammasamningur um þjónustu iðnmeistara tók gildi 07.09.2020 og gildir í tvö ár.
Heimilt er að framlengja samningi um 1 ár í senn, tvisvar sinnum.

Rammasamningsútboð þetta nær ekki til vinnu iðnaðarmanna og/eða verktaka við verkefni sem tengjast fornleifum, endurgerð og/eða vernd slíkra minja. 
Hér má finna lista yfir aðila að rammasamningum Ríkiskaupa. 

Undanskildir kaupendur eru Akraneskaupstaður, Akureyrarbær, Garðabær,  Hafnarfjarðarbær, Isavia,  Kópavogsbær, Landspítali, Mosfellsbær, Reykjanesbær og Ríkiseignir. 

Leiðbeiningar fyrir kaupendur - þjónusta iðnmeistara, myndband 

Kaup innan samnings

Kaupa skal inn í rammasamningi eftir annarri hvorri leið eftir því sem við á hverju sinni:

A. 
Þegar umfang innkaupa er minna en 500 tímar, skulu innkaup fara fram samkvæmt fastverðshluta samningsins (A‐ Hluta), á þeim kjörum og skilmálum sem eru skilgreindir í rammasamningnum.

Samningsaðilum verður raðað upp eftir lægsta tilboðsverði í þjónustu iðnmeistara, lægsta tilboðsverð efst og hin í röð þar fyrir neðan. Við kaup í þessum hluta samnings skal kaupandi fyrst leita til þess sem býður lægsta verð. Geti hann ekki tekið að sér verkefnið eða selt þjónustuna/vöruna, skal gengið að þeim næsta og svo koll af kolli þar til aðili finnst sem getur annast verkefnið eða selt þjónustuna/vöruna.

B. 
Þegar umfang innkaupa er meira en 500 tímar eða aðrir en skilmálar í fastverðshluta (s.s.véla‐ og tækjaverð ekki innifalið, verktími ekki skilgreindur, eftirlit hjá kaupanda o.s.frv.) skal bjóða það út með örútboði í örútboðshluta samningsins (B‐ Hluta) eftir að skilmálar eða tæknilegar kröfur hafa verið skýrðar nánar milli þeirra rammasamninghafa sem efnt geta samninginn.

Örútboð skulu send á alla bjóðendur í þeim flokki sem við á hverju sinni.

Undir flipanum „Seljendur" er hnappur „Örútboð"  þar getur kaupandi með einum smelli sent sín örútboðsgögn beint til allra mögulegra seljenda. 

Upplýsingar um örútboð má finna hér.

Annað

Í þessum rammasamningi áskildu kaupendur sér rétt, með heimild í 2. mgr. 40. gr. OIL, til að bjóða út með almennu útboði verkefni yfir útboðsmörkum innanlands skv. 1. mgr. 23. gr. OIL.

Nánari upplýsingar undir flipanum skoða kjör.

Seljendur

Alefli ehf.
Desjamýri 6
Sími: 5877171
Tengiliður samnings
Ólafur Magnússon
Byggingafélagið Berg ehf.
Norðurgata 16
Sími: 8950131
Tengiliður samnings
Björn Jónsson
Einar Beinteins ehf.
Grófarsmári 8
Sími: 8924588
Tengiliður samnings
Einar Beinteinsson
Halli dukari ehf.
Leynisbraut 2
Sími: 8924137
Tengiliður samnings
Haraldur Ísaksen
J. Ólafsson ehf.
Sími: 8961446/862
Tengiliður samnings
Jón Ólafsson
K16 ehf.
Haukdælabraut 102
Sími: 8629192 / 5
Tengiliður samnings
Hannes Þór Baldursson
OG slf.
Burknavellir 1 C
Sími: 8617757
Tengiliður samnings
Örn Gunnarsson
Þorvarður Einarsson
Hraunbæ 34
Sími: 8940478
Tengiliður samnings
Þorvarður Einarsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.