Fara í efni

Rammasamningar

RK 12.07 Byggingartimbur

  • Gildir frá: 09.12.2017
  • Gildir til: 11.12.2021

Um samninginn

Nýr samningur tók gildi 9.12.2017 og gildir í eitt ár með heimild til framlengingar þrisvar sinnum til eins árs í senn. 
Samingurinn hefur verið framlengdur í þriðja sinn til 11.12.2021.

Markmið
Markmið útboðsins er að veita áskrifendum möguleika  á  kaupum á byggingatimbri á  hagstæðu  verði,  að  uppfylltum lágmarkskröfum og hæfi bjóðanda.

Um samninginn

Markmið útboðsins er að veita áskrifendum möguleika  á  kaupum á byggingatimbri á  hagstæðu  verði,  að  uppfylltum lágmarkskröfum og hæfi bjóðanda. Rammasamningurinn nær til kaupa á byggingatimbri.

Byggingatimbur

Undir flokkinn falla eftirfarandi vörur: Burðarviður, heflað og óheflað timbur, gagnvarið og ógagnvarið, smíðaviður, grindarefni, harðviður, pallaefni, panel- og vatnsklæðningar, gólfborð, spænir og sperruefni, og aðrar sambærilegar vörur.

 Rammasamningur þessi nær eingöngu til einstakra vörukaupa á byggingatimbri sem er yfir 300.000 krónum. Einstök vörukaup á byggingatimbri undir 300.000 krónum falla undir RK 12.01 Almennar byggingavörur

Með einstökum vörukaupum er átt við samanlögð vörukaup innan hvers almanaksmánaðar.  

Kaup innan samnings 

Kaupandi skal kaupa inn í rammasamningi með örútboðum þannig að kaupandi hefur samband rafrænt við seljendur innan samnings og fær verðtilboð. Allir seljendur skulu fá sömu upplýsingar á sama tíma. Ávallt skal velja hagkvæmasta tilboð í samræmi við valforsendur örútboðs. 

Leyfilegar valforsendur í örútboðum. 

Í örútboðum má setja fram eftirfarandi valforsendur og skal vægi þeirra vera í samræmi við neðangreint:

  • Verð                               50 - 100%
  • Gæði                               0 - 50%
  • Afhendingartími               0 - 50%
  • Umhverfisskilyrði             0 - 50%  

Nánar um örútboð 

Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara, skriflegra tilboða meðal tiltekinna rammasamningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi rammasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli hlutlægra viðmiðana sem fram koma í útboðsskilmálum rammasamningsins.  

  • Við gerð hvers einstaks samnings skal kaupandi ráðfæra sig skriflega við rammasamningshafa/seljendur innan samnings.
  • Kaupandi skal ákveða tilboðsfrest sem er nægilega langur til að rammasamningshafar geti gert tilboð vegna þess samnings sem um er að ræða. Við mat á lengd frests skal taka tillit til hversu flókið efni samningsins er svo og sendingartíma.
  • Tilboð rammasamningshafa skulu vera skrifleg og skulu ekki opnuð fyrr en tilboðsfrestur hefur runnið út
  • Kaupandi skal velja á milli tilboða rammasamningshafa á grundvelli valforsendna sem fram hafa komið í skilmálum rammasamnings.  

Tveimur eða fleiri kaupendum í rammasamningnum er heimilt að fara í sameiginlegt örútboð. Þá eru þarfir allra kaupenda sem eiga aðild að örútboðinu teknar saman sem ein innkaup. Jafnframt skal skýrt kveðið á um hversu mikið hver kaupandi ætlar að kaupa og hvenær og með hvaða hætti sérhver kaupandi óskar eftir því að fá umbeðna vöru/þjónustu afhenta. Hvorki er vikið frá þeim kröfum sem gerðar eru til bjóðenda og vöru/þjónustu í rammasamningsútboðinu né heldur þeim ákvæðum um örútboð sem getið er um í rammasamningsútboðinu.

Markmið með slíkum sameiginlegum innkaupumer annars vegar að kaupendur fái hagstæðara verð vegna meira magns og að seljendur fá tækifæri til þess að skipuleggja betur útvegun og afhendingu á því sem fyrirhugað er að kaupa í örútboðinu.  

Öll almenn ákvæði rammasamnings eiga við um örútboð eftir því sem við á nema annað sé tekið fram. 

Reiknivél 

Þarftu að kaupa margskonar byggingavörur og þarftu aðstoð við sjá undir hvaða rammasamning vörukaupin falla ?  

Reiknivél vegna rammasamninga um byggingavörur

Seljendur

Bauhaus
Lambhagavegur 2-4
Sími: 515 0800
Tengiliður samnings
Örn Bragason
Byko ehf.
Skemmuvegi 2a
Sími: 5154000
Tengiliður samnings
Stefán Valsson
Húsasmiðjan ehf.
Kjalarvogi 12
Sími: 5253000
Tengiliður samnings
Auður Auðunssdóttir
Sögin ehf.
Lækjasmára 92
Sími: 5445200
Tengiliður samnings
Stefán Jónsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.