Fara í efni

Rammasamningar

RK 18.01 Brunatryggingar fyrir fasteignir í eigu ríkisins

  • Gildir frá: 01.01.2020
  • Gildir til: 31.12.2023

Um samninginn

Samningstími er 3 ár, frá því að tilboði var tekið 27/12/2019, með gildistíma frá og með 1. janúar 2020 til og með 31.12.2022, með árlegri endurnýjun trygginga samanber skilmála samnings. Heimild er til framlengingar samnings, tvisvar sinnum um eitt ár í senn og getur samningstími því orðið til fimm ára.  Samningi hefur verið framlengt í fyrsta sinn um eitt ár eða til 31.12.2023.

Samningurinn er um skyldubundið iðgjald brunatrygginga fyrir fasteignir í eigu ríkisins sem eru skráðar í Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands.

Þjóðskrá Íslands ber ábyrgð á Fasteignaskránni sem geymir allar grunnupplýsingar um lönd, lóðir og spildur auk mannvirkja sem á þeim standa. Þar er hægt að finna fasteigna- og brunabótamat, fermetrafjölda eignar og fastanúmer eignar.

Samningurinn tekur til þeirra fasteigna sem ríkið á hverju sinni og því getur umfang samnings breyst í samræmi við breytingar sem kunna að verða á fjölda og verðmæti fasteigna ríkisins á samningstímanum. Undanskildar eru fasteignir ríkissjóðs sem eru í leigu, ábúð eða umsjón þriðja aðila sem annast greiðslu brunatryggingariðgjalds samkvæmt samkomulagi við ríkissjóð. Hér er aðallega um að ræða fasteignir á jörðum og lóðum sem eru í ábúð eða leigu, sbr. m.a. ákvæði 19. gr. ábúðarlaga nr. 80/2004.

Við útboð samanstóð eignasafnið (Tryggingastofn) af 1.455 eignum til vátrygginga, að fjárhæð samtals kr. 307.903.512.182,-.

Við opnun tilboða, dags 16,12.2019, bárust tvö eftirfarandi tilboð í brunatryggingu eignasafnsins:

Vörður tryggingar hf. - að heildarfjárhæð kr. 230.136.830,-

Vátryggingafélag Íslands hf. - að heildarfjárhæð kr. 246.774.747,-

 Opnunarskýrsla

Samið var við Vörð hf., á grundvelli lægsta tilboðs, um árlegt heildar iðgjald (opinber gjöld innifalin) samtals að fjárhæð kr. 230.136.830. Vörður reikningsfærir kaupendur árlega um sitt iðgjald per eign. Innifalin er 2% umsýsluþóknun af árlegu heildar iðgjaldi (án opinberra gjalda) sem samningshafi greiðir Ríkiskaupum árlega.

Seljendur

Vörður tryggingar hf.
Borgartún 25
Sími: 514 1000
Tengiliður samnings
Hildur Ágústa Ólafsdóttir

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.