Fara í efni

Rammasamningar

RK 05.03 Bifreiðakaup ríkisins

  • Gildir frá: 01.07.2017
  • Gildir til: 30.06.2021

Um samninginn

Nýr samningur tók gildi 01.07.2017 og gildir í 2 ár með heimild til framlengingar tvisvar sinnum til eins árs í senn. Ríkiskaup fyrir hönd kaupenda í þessum samningi, að undanskildu Rekstrarfélagi Stjórnaráðsins, hafa ákveðið að framlengja gildistíma samningsins í annað sinn um eitt ár, til 30.6.2021.

Samkvæmt samþykkt ríkisstjórnarinnar frá desember 2019  á meginreglan  að vera að allar bifreiðar ríkisins verði vistvænar nema öryggis- eða notkunarkröfur krefjist annars.
Frétt af vef Stjórnarráðsins um stefnu ríkisstjórnar varðandi kaup á vistvænum bílum

Tengiliður Ríkiskaupa hjá bílanefnd er Helena Rós Sigmarsdóttir.   

Hvernig skal bera sig að við kaup á bifreiðum?

Flæðirit kaupa á bifreið

1. Kaupandi sendir umsókn til bílanefndar 

Umsókn um bifreiðakaup til bílanefndar ríkisins skal skilað af vef Ríkiskaupa. Með henni skal skila örútboðsformi og tæknilýsingu, word-skjal sem hægt er að nálgast í umsóknarforminu. 

Nota þarf innskráningu á rammasamningssvæði til að opna umsóknarformið.

Umsókn til bílanefndar ríkisins vegna bifreiðakaupa

2. Kaupandi fer í örútboð

Þegar bílanefnd hefur samþykkt umsóknina skal kaupandi efna til örútboðs um þá / þær bifreið/ar sem kaupa skal. Nota skal örútboðsformið og tæknilýsinguna sem fylgdu umsókninni.

Um örútboð 

Örútboð er innkaupaferli þar sem kaupandi leitar, með hæfilegum fyrirvara, skriflegra tilboða meðal samningshafa um skilmála sem ekki hefur verið mælt fyrir um í viðkomandi bifreiðasamningi og lýkur jafnan með samningi við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli þeirra valforsendna sem fram koma í útboðsskilmálum bifreiðasamningsins. Kaupendum er bent á að nýta sér skilyrði um  vistvæn innkaup við kaup á bifreiðum, 

Í örútboðum eru settar fram kröfur um tæknilega eiginleika og þjónustu sem óskað er eftir.

Örútboð eru eingöngu framkvæmd innan bifreiðasamnings milli allra aðila sem efnt geta samninginn. Ekki er heimilt að gera samning um kaup á bifreiðum á grundvelli bifreiðasamnings án undangengins örútboðs. Brjóti seljandi gegn ákvæði þessu áskila Ríkiskaup sér rétt til að vísa seljanda úr samningi.

Örútboð getur farið fram hvort heldur með rafrænum hætti eða skriflegum. Þá er stutt lýsing á þeirri bifreið/um sem þörf er á send til allra aðila innan bifreiðasamningsins og óskað eftir verði sem samanstendur af tilboðsverði og kostnaði við meðaleyðslu bifreiðar í 100 þús km sbr.  Tilbodsskra-1, Ef einnig er óskað eftir ábyrgðar- og þjónustuskoðunum skal nota Tilbodsskra-2

Að almennum kröfum bifreiðasamnings og sértækum kröfum örútboðsins uppfylltum er lægsta verði tekið.

Til að senda örútboð og aðrar fyrirspurnir á seljendur er valinn flipinn „Seljendur“ á síðu rammasamnings um bifreiðakaup ríkisins.
Neðst á þeirri síðu er hnappur „Örútboð“ með honum sendist útboðið eða fyrirspurnin á alla seljendur innan samningsins.Örútboðshnappur
Að örútboði loknu skal kaupandi taka saman öll tilboðin sem bárust í eitt skjal.
Ath. kaupendur geta notað sama skjal til að draga saman niðurstöður innsendra tilboða.

 3. Kaupandi leggur fram pöntun til Ríkiskaupa

Í kjölfar örútboðs skal kaupandi senda inn pöntunarbeiðni á þar til gerðu eyðublaði til Ríkiskaupa á netfangið: innkaup@rikiskaup.is 

Beiðninni þarf að fylgja eftirfarandi skjöl:

  • Samþykki bílanefndar ríkisins
  • Örútboðsform og tæknilýsing
  • Samantektarblaði á tilboðum á grundvelli örútboðsins.

 Pöntunarbeiðni 

4. Ríkiskaup panta bifreið

Ríkiskaup pantar skriflega þá/þær bifreið/ar sem á að kaupa. Í pöntun sinni til seljanda munu Ríkiskaup tilgreina þá stofnun eða ríkisfyrirtæki sem viðkomandi bifreið er fyrir. Sá aðili skal vera skráður fyrir bifreiðinni sem kaupandi en Ríkiskaup skráð á reikning sem greiðandi. 

Seljendur skulu staðfesta við Ríkiskaup pantanir og tilgreina væntanlegan afhendingardag.

5. Afhending

Afhending bifreiðar/bifreiða fer fram samkvæmt skilmálum örútboðsins.

Nánar um örútboð

Seljendur

Bílabúð Benna ehf.
Vagnhöfða 23
Sími: 5902000
Tengiliður samnings
Benedikt Eyjólfsson
Bílasala Suðurlands ehf. - Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Sími: 4804000
Tengiliður samnings
Haukur Baldvinsson
Bílaumboðið Askja ehf. / atvinnubílar
Krókhálsi 11
Sími: 5902120
Tengiliður samnings
Hannes Strange
Bílaumboðið Askja ehf. / Kia
Krókhálsi 11
Sími: 5902100
Tengiliður samnings
Kristmann Freyr Dagsson
Bílaumboðið Askja ehf. / Mercedes Benz
Krókhálsi 11
Sími: 5902100
Tengiliður samnings
Jónas Kári Eiríksson
BL ehf.
Sævarhöfða 2
Sími: 5258000
Tengiliður samnings
Jóhann Berg Þorgeirsson
Brimborg ehf. / Fyrirtækjalausnir
Bíldshöfða 6
Sími: 5157000
Tengiliður samnings
Benný Ósk Harðardóttir
Brimborg ehf. / Mazda, Citroen og Peugeot
Bíldshöfða 6
Sími: 5157000
Tengiliður samnings
Þórður Jónsson
Brimborg ehf. / Volvo og Ford
Bíldshöfða 6
Sími: 5157000
Tengiliður samnings
Gísli Jón Bjarnason
Hekla hf.
Laugavegi 174
Sími: 5905000
Tengiliður samnings
Símon Orri Sævarsson
Íslensk-bandaríska ehf.
Þverholti 6
Sími: 5344433
Tengiliður samnings
Sigurður Kr. Björnsson
Kraftvélar ehf.
Dalvegi 6-8
Sími: 5353500
Tengiliður samnings
Ívar Þór Sigurþórsson
TK bílar ehf. - Lexus, Toyota
Kauptúni 6
Sími: 5705070
Tengiliður samnings
Hlynur Ólafsson
Æco bílar ehf - Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Tengiliður samnings
Ævar Ingólfsson

Skoða kjör

Kaupendur geta skoðað kjör í samningi með því að skrá sig inn.