Fara í efni

Vistvæn innkaup

Allt frá 2013 hefur verið sett inn ákvæði um vistvæn skilyrði  í nýja rammasamninga, þar sem því hefur verið viðkomið, þannig að kaup á boðinni vöru séu í samræmi við stefnu ríkisins varðandi vistvæn innkaup og grænan ríkisrekstur og að minnsta kosti lágmarksviðmið skv. EES sem innleidd hafa verið hér séu uppfyllt.

Í öllum nýjum RS er krafist a.m.k. að ákv. hluti boðinna vara séu umhverfismerktar/vottaðar.   

Á vefnum  www.vinn.is    má finna upplýsingar og hagnýt ráð um það hvernig standa má að vistvænum innkaupum á sem hagkvæmastan hátt. VINN_logo

Það má líka finna vistvæn innkaup og grænan ríkisrekstur á samfélagsmiðlum, hér á Facebook og undir @vinn_is á Twitter.

Á vefsvæðinu er meðal annars að finna upplýsingar fyrir útboðsaðila, kaupendur og seljendur ásamt ýmsum fróðleik. Hægt er að sækja leiðbeiningar um hvernig best er að standa að vistvænum innkaupum, gátlista og  umhverfisskilyrði sem styðjast skal við í útboðsgerð.

Fjallað er um aukinn áhuga kaupenda á vistvænum vörum og þjónustu, reynslu seljenda af vistvænum innkaupum og farið yfir lög og stefnur er varða slík innkaup svo fátt eitt sé nefnt.

Markmiðið með sérstöku vefsvæði með upplýsingum um vistvæn innkaup er að efla vitund og þekkingu fyrirtækja og almennings á þeim áhrifum sem kaupákvarðanir hafa á umhverfið sem er mikilvægur liður í því að vistvæn innkaup nái tryggri og varanlegri fótfestu í samfélaginu.

Vistvæn innkaup er það kallað þegar valin er vara eða þjónusta sem er síður skaðleg umhverfinu eða heilsu manna og ber sama eða lægri líftímakostnað miðað við aðrar vörur og þjónustu sem í boði eru.

Ljóst er að áhrifamáttur opinberra innkaupa á Íslandi er mikill en þau nema um 200 milljörðum króna á ári. Með því að setja skýrar kröfur um umhverfissjónarmið í opinberum innkaupum gefst tækifæri til að hvetja til nýsköpunar og virkrar samkeppni um vistvænar vörur og þjónustu á markaðinum. Um leið er stuðlað að því að draga verulega úr umhverfisáhrifum innkaupa og neyslu í opinberri starfsemi og samfélaginu öllu.

Að verkefninu Vistvæn innkaup standa fjármálaráðuneytið, umhverfisráðuneytið, Ríkiskaup, Umhverfisstofnun, Samband íslenskra sveitarfélaga, Hafnarfjarðarbær og Reykjavíkurborg.

Uppfært 11. ágúst 2020
Getum við bætt síðuna?