Fara í efni

Ný reglugerð um fyrirkomulag innkaupa ríkisins tók gildi 1. september 2019

Birt hefur verið í stjórnartíðindum reglugerð fjármála- og efnahagsráðuneytis um fyrirkomulag innkaupa ríkisins nr. 755/2019 en hún hefur að geyma ákvæði sem féllu út úr lögum um opinber innkaup nr. 120/2016 við lagabreytingu síðasta vor. Helsta breytingin er því að fjallað er um tilgreind hlutverk Ríkiskaupa í reglugerð í stað laga.

 

Í 1. gr. segir að markmið reglugerðarinnar er að innkaup ríkisins séu hagkvæm, fagleg og markviss ásamt því að ná fram auknum sameiginlegum innkaupum. Reglugerðin tekur til þeirra opinberu aðila sem lög um opinber innkaup nr. 120/2016 gilda um, einkum ríkisstofnanir í A-hluta.

 

Í 2. gr. reglugerðarinnar er fjallað Ríkiskaup. Þar segir að Ríkiskaup er miðlæg innkaupastofnun á vegum ríkisins sem heyrir undir ráðherra. Forstjóri Ríkiskaupa veitir henni forstöðu og gerir fjárhagsáætlun stofnunarinnar og mótar stefnu um helstu áherslur, verkefni og starfshætti stofnunarinnar. Tekið er fram að Ríkiskaup skulu með gagnsæjum, hagkvæmum og markvissum hætti annast innkaup fyrir ríkisstofnanir í A-hluta, rannsaka sameiginlegar þarfir fyrir vörur og þjónustu, nýta sameiginleg innkaup til þarfa ríkisins og vinna að þróun skilvirkra innkaupakerfa. Stofnunin skal einnig annast almenna fræðslu um opinber innkaup og veita aðstoð og leiðbeiningar um útboð og innkaup eftir því sem þörf krefur. Ráðherra er heimilt að fela Ríkiskaupum að annast önnur verkefni sem eru í nánum tengslum við starfsemi stofnunarinnar samkvæmt nánari ákvörðun.

 

Í 3. gr. reglugerðarinnar er fjallað um fyrirkomulag innkaupaferla. Þar segir að Ríkiskaup gera samninga um sameiginleg innkaup fyrir hönd ríkisins, þar sem lagt er mat á hæfi, verð og eftir atvikum magn innkaupa, og annast útboð og önnur innkaupaferli sem fram fara á vegum ríkisstofnana í A-hluta vegna innkaupa, hvort heldur er yfir innlendum viðmiðunarfjárhæðum eða viðmiðunarfjárhæðum fyrir Evrópska efnahagssvæðið. Ráðherra getur þó heimilað einstökum ríkisstofnunum að annast eigin innkaup yfir viðmiðunarfjárhæðum með sérstakri ákvörðun. Komi upp ágreiningur um ákvörðun við val á tilboðum milli Ríkiskaupa sem umsjónaraðila útboðs og kaupanda á vegum ríkisins er heimilt að vísa ágreiningnum til ráðuneytisins. Öðrum opinberum aðilum, sem falla undir lög um opinber innkaup og reglugerðir sem settar eru á grundvelli laganna, er jafnframt heimilt að nota innkaupaþjónustu Ríkiskaupa.

 

Í 4. gr. kemur fram að reglugerðin tók gildi 1. september og er reglugerðin sett með heimild í 2. mgr. 99. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016.